Tjenesteydelser - 603047-2019

19/12/2019    S245

Danmark-København: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

2019/S 245-603047

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Betina Bergmann Madsen
E-mail: betmad@kk.dk
Telefon: +45 23636229
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/120418566.aspx
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
By: Allerød
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommunen@alleroed.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.alleroed.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
E-mail: borger@balk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ballerup.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommune@egekom.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.egedalkommune.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
E-mail: raadhuset@frederiksberg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.frederiksberg.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Furesø Kommune
By: Værløse
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommunikation@furesoe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.furesoe.dk/borger/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
E-mail: gentofte@gentofte.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.gentofte.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
By: Søborg
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommunen@gladsaxe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://gladsaxe.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
By: Helsingør
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
E-mail: mail@helsingor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.helsingor.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune
By: Herlev
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
E-mail: herlev@herlev.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://herlev.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
By: Hillerød
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
E-mail: hillerod@hillerod.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.hillerod.dk/borger/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hvidovre Kommune
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
E-mail: hvidovre@hvidovre.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.hvidovre.dk/Borger
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommunen@horsholm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.horsholm.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby--Taarbæk Kommune
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
E-mail: lyngby@ltk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ltk.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
By: Holte
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
E-mail: rudersdal@rudersdal.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre Kommune
By: Rødovre
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
E-mail: rk@rk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rk.dk/forside/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Flerkommunalt udbud af privat dagbehandling (forhåndsannoncering)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

De deltagende kommuner (herefter "Kommunerne") har alle mange årserfaring med dagbehandlingstilbud – både fra tidligere udbudsprocesser, men også fra den efterfølgende kontraktopfølgning.

Baseret på disse erfaringer har Kommunerne vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at gå sammen i et fælles udbud, hvor der sættes ensartede krav til alle dagbehandlingstilbud. Et fælles udbud forventes bl.a. at skabe mere gennemsigtighed i prissætningen, idet det er et vilkår i udbuddet, at ydelserne skal prissættes ensartet – uanset hvilken kommune, som gør brug af dagbehandlingstilbuddet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dagbehandling er et helhedstilbud til udsatte børn og unge med særlige behov eller handicap, som bedst imødekommes ved en integreret behandlings- og undervisningsmæssig indsats.

De deltagende kommuner (herefter "Kommunerne") har alle mange årserfaring med dagbehandlingstilbud - både fra tidligere udbudsprocesser, men også fra den efterfølgende kontraktopfølgning.

Baseret på disse erfaringer har kommunerne vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at gå sammen i et fælles udbud, hvor der sættes ensartede krav til alle dagbehandlingstilbud. Et fælles udbud forventes bl.a. at skabe mere gennemsigtighed i prissætningen, idet det er et vilkår i udbuddet, at ydelserne skal prissættes ensartet - uanset hvilken kommune, som gør brug af dagbehandlingstilbuddet.

Kommunerne visiterer alle børn til dagtilbud ud fra en flerhed af faktorer, herunder navnlig nærhedsprincippet. For at sikre, at kommunerne - i overensstemmelse med nærhedsprincippet - kan gøre brug af de tilbudte dagbehandlingstilbud, kan tilbudsgivere alene byde ind med dagbehandlingstilbud, som senest på tidspunktet for aftalestart enten (i) er fysisk placeret i en kommune, eller (ii) er placeret inden for "Rammeaftalernes Geografiske Område", se afgrænsningen af denne i materialet i Mercell.

Inden for Rammeaftalernes Geografiske Område kan kommunerne alle gøre brug af de rammeaftaler, som indgås af beliggenhedskommunerne, se herunder. Beliggenhedskommunen indgår rammeaftalerne med de vindende tilbudsgivere om de lokalt placerede dagbehandlingstilbud og varetager det kontraktuelle tilsyn med disse på vegne af alle kommuner.

Kommunerne afholder leverandørmøde den 9.1.2020, hvor der vil blive redegjort nærmere for udbuddets indhold og vilkår. Tilmelding sker via Mercell. Udbuddet forventes offentliggjort den 20.1.2020 og tilbudsfristen forventes at være den 6.3.2020. De udbudte rammeaftaler forventes at træde i kraft den 1.8.2020.

For god ordens skyld bemærkes, at kredsen af ordregivere kan blive udvidet med nærliggende kommuner i tiden frem til den 20.1.2020.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
20/01/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Nærværende forhåndsmeddelelse vedrører et kommende udbud efter udbudslovens afsnit III (light-regimet).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/12/2019