Roba - 606766-2020

Submission deadline has been amended by:  27726-2021
TINazivHrvatska-Zagreb: Laboratorijski reagensi
NDBroj objave obavijesti606766-2020
PDDatum objave16/12/2020
OJBroj izdanja SL S-a245
TWMjesto/grad kupcaZAGREB
AUSlužbeno ime kupcaKlinički bolnički centar Zagreb (46377257342)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan11/12/2020
DTRok za podnošenje26/01/2021
NCVrsta ugovora2 - Roba
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)33696500 - Laboratorijski reagensi
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR041
IAInternetska adresa (URL)https://www.kbc-zagreb.hr/
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU