Tjenesteydelser - 607374-2020

16/12/2020    S245

Danmark-Birkerød: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri

2020/S 245-607374

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Novafos A/S
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Katja Nordentoft
E-mail: kno@novafos.dk
Telefon: +45 44208106
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/145315939.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.novafos.dk/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kommende udbud af rammeaftaler vedrørende rådgiverydelser

Sagsnr.: S19-0248
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Novafos planlægger i 2021 at udbyde flere rammeaftaler vedrørende rådgiverydelser til at understøtte Novafos aktiviteter. Forventningen er at udarbejdelse af materialet påbegyndes i starten af det nye år, hvorefter udbuddet offentliggøres, når der ligger et endeligt udbudsgrundlag klar.

Formålet med forhåndsmeddelelsen er at oplyse om Novafos planer for udbud i 2021. Samt for at dele Novafos indledende overvejelser om rammeaftaler og udbud, offentliggøres her det materiale, der har ligget til grund for markedsdialogen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 240 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
90490000 Rådgivning i forbindelse med kloakundersøgelser og spildevandsbehandling
90492000 Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
90713100 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og spildevand undtagen i bygge-anlægssektoren
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Novafos planlægger i 2021 at udbyde flere rammeaftaler vedrørende rådgiverydelser til at understøtte Novafos aktiviteter. Forventningen er at udarbejdelse af materialet påbegyndes i starten af det nye år, hvorefter udbuddet offentliggøres, når der ligger et endeligt udbudsgrundlag klar.

Novafos har været i dialog med FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører) omkring udbuddene og er pt. i gang med at gennemføre en markedsdialog med udvalgte rådgivere. Formålet med dialogen er, at Novafos får belyst muligheder og udfordringer i forbindelse med den forestående proces og de kommende rammeaftaler.

For at sikre, at ikke kun de udvalgte rådgivere, kender til Novafos planer for udbud i 2021. Samt for at dele Novafos indledende overvejelser med hele markedet, offentliggøres her det materiale, der har ligget til grund for markedsdialogen.

Materialet består af følgende dokumenter:

— Dagsorden

— Oplæg til markedsdialog.

Det understreges at dokumenterne udelukkende indeholder Novafos indledende overvejelser. Udarbejdelse af materialet er endnu ikke påbegyndt, hvilket betyder at oplægget ikke nødvendigvis er udtryk for, hvordan de kommende rammeaftaler vil være udformet eller hvordan de vil blive opdelt og udbudt.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet vil vedrøre flere delaftaler. Opdelingen i delaftaler kendes dog ikke pt.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/03/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Oplysninger om forventet tidspunkt for annoncering af udbud og indgåelse af kontrakt er usikre og kendes ikke på nuværende tidspunkt. Dette skyldes at udarbejdelse af udbudsmateriale mv. stadig ikke er påbegyndt.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2020