Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 609365-2019

23/12/2019    S247    Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Vejle: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

2019/S 247-609365

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Brandt Sørensen
E-mail: mebsr@vejle.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1607730a-525b-4030-8148-bd80662dfd1f/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1607730a-525b-4030-8148-bd80662dfd1f/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Personlig pleje og praktisk hjælp (§ 83)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Genudbud af personlig pleje og praktisk bistand til borgere i Vejle Kommune (§ 83).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Genudbud af personlig pleje og praktisk bistand til borgere i Vejle Kommune (§ 83).

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/06/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I forbindelse med det kommende udbud på personlig pleje og praktisk hjælp, inviterer vi til teknisk dialog med interesserede leverandører.

Teknisk dialog afholdes henholdvis den 10.1.2020 og 24.1.2020.

Ved den tekniske dialog vil der blive taget udgangspunkt i udbudsmaterialet fra sidste gang.

Der vil blive afholdt teknisk dialog med 5-6 leverandører. Hvis der kommer flere tilmeldinger end 6, vil et repræsentativt udsnit af markedet blive udvalgt af de tilmeldte.

Ved bekræftelse på deltagelse ved teknisk dialog, vil dato og tidspkt. blive oplyst.

Frist for tilmelding den 3.1.2020.

Tilmelding sker via e-mail til følgende:

Mette Brandt, mebsr@vejle.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/12/2019