Tjenesteydelser - 609368-2019

23/12/2019    S247    Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Sorø: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 247-609368

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Mettemarie Tange
E-mail: modradi@regionsjaelland.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=257977&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ekkokardiografisk løsning

Sagsnr.: 32868
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Regionen ønsker at få leveret en fuldt regionalt dækkende løsning til ekkokardiografi / hjerte ultralyd, samt vedligeholdelse af denne.

Ekkokardiografisystemet skal integreres med Region Sjællands sundhedsplatform og al relevant information, inklusive alle billeder, skal ubeskåret lagres i regionens VNA.

Systemet bør kunne understøtte almindelige ekkokardiografiske analyser, 3D optagelser, størrelsesmålinger, ligeledes på børn, håndtere views og specielle optagelser som f.eks. doppler, samt skal understøtte fuld funktionalitet fra regionens flere forskellige fabrikater af udstyr:

Herudover skal løsningen understøtte faglige konferencer (både interne og MDT), og kunne udveksle ultralydsundersøgelser og -resultater med regionens samarbejdspartnere.

Udbuddet bliver eventuelt sammen med en anden dansk region.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formål med udbuddet:

- Regionen ønsker at få leveret en fuldt regionalt dækkende løsning til ekkokardiografi / hjerte Ultralyd, samt vedligeholdelse af denne,

- Derudover skal der leveres et præproduktions-, test- og uddannelsesmiljø. Kunden ønsker overensstemmelse imellem alle leverede miljøer: Produktions-, præproduktions-, test- og uddannelsesmiljø,

- Ekkokardiografisystemet skal integreres med Region Sjællands Sundhedsplatform og al relevant information, inklusive alle billeder, skal ubeskåret lagres i regionens VNA,

- Det vil være et krav, at datasikkerheden er håndteret efter gældende lovgivning på området og i øvrigt følger regionens krav til IT-systemer,

- Systemet bør kunne understøtte almindelige ekkokardiografiske analyser, 3D optagelser, størrelsesmålinger, ligeledes på børn, håndtere views og specielle optagelser som f.eks. doppler, samt skal understøtte fuld funktionalitet fra regionens flere forskellige fabrikater af udstyr:

- ca. 60 Healthcare Vivid-modeller,

- over 20 Philips - primært CVx og Epiq,

- + ældre modeller fra begge producenter.

- Herudover skal løsningen understøtte faglige konferencer (både interne og MDT), og kunne udveksle ultralydsundersøgelser og -resultater med regionens samarbejdspartnere.

Baggrund:

- Der udføres årligt mere 30 000 ekkokardiografiske ultralydsundersøgelser,

- Informationer om patienten og informationer til at støtte patientsammenhængen fås gennem Sundhedsplatformen,

- Det nuværende system benyttes på alle kardiologiske afdelinger i Region Sjælland,

- Systemet er indkøbt før 2010, og versionen har ikke længere fuld support fra leverandøren,

- Systemet er ikke dimensioneret til at håndtere den producerede datamængde.

Brugere:

- Ca. 350 medarbejdere fordelt over alle kardiologiske afdelinger, kardiologiske specialer på afdelinger, akutafdelinger, intensiv afdelinger med videre i Region Sjælland,

- Derudover vil det berøre samtlige brugere af Sundhedsplatformen, der skal drage nytte af de ekkokardiografiske ultralydsundersøgeler.

Udbytte:

- En kvalitetsforbedring i forhold til øget kvalitet i patientbehandlingen, samt en smidigere arbejdsgang for klinikere,

- Gennemsyn, analyse og rapportering af de ekkokardiografiske opgaver håndteres i løsningen,

- Al data leveres ikke-modificeret til den nye VNA,

- Understøtter alle modalitetsleverandører, uanset om de bruger proprietære datatyper,

- Understøttelse af plugin-løsninger, som kan læse, vise og bearbejde andre leverandørers data,

- Lagring af alle undersøgelser i regionens VNA, således at undersøgelserne bliver fuldt tilgængelige for alle klinikere,

- Understøttelse af GDPR,

- Leverandør uafhængighed ved apparatanskaffelser.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
20/03/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Region Sjælland ønsker med denne forhåndsmeddelelse, at afholde et indledende dialogmøde med interesserede leverandører, der kan tilbyde en ekkokardiografisk løsning.

Region Sjælland vil hermed opnå indsigt i hvilke muligheder, der er for at etablere krav til et fremtidigt udbud. Det forventes, at udbuddet er gennemført Q3-Q4 2020.

Vi vil gerne have møderne planlagt nu og afviklet i februar måned 2020.

Vi forventer følgende afvikling af dialogmødet:

— 1, 5 timer med tekniske spørgsmål,

— 1,5 timer med kontraktrettede spørgsmål,

— Eventuelt 2-3 timer med funktionelle spørgsmål.

Interesserede leverandører bedes melde ind på mailen:

modradi@regionsjaelland.dk

Frist for tilbagemelding er den 8.1.2020.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2019