Bygge og anlæg - 612796-2021

01/12/2021    S233

Danmark-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 233-612796

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 215-563830)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Nordvestbo
CVR-nummer: 26846218
Postadresse: Nørregade 57
By: Holstebro
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7500
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Sand Pedersen
E-mail: mp@nordvestbo.dk
Telefon: +45 97424844
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.nordvestbo.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Boligselskabet Nordvestbo m.fl. Den grønne rute. Totalentrepriseudbud.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det almene boligselskab Nordvestbo udbyder på vegne af Lejerbo, BSH, Holstebro Kommune og Nordvestbo en totalentreprise benævnt DEN GRØNNE RUTE. I første omgang skal prækvalificeres 3 totalentrepriseteams bestående af totalentreprenør, by- og landskabsarkitekter og andre specialrådgivere. Totalentreprisen består i at programmere, projektere og anlægge DEN GRØNNE RUTE i boligområdet TREKANTEN i Holstebro. Der er allerede i dag en eksisterende stiforbindelse. Den ønskes revitaliseret og styrket. Til det formål har Landsbyggefonden bevilget støtte til de 3 boligselskaber. Stien der er ca. 1,7 km. lang vil gå igennem et boligområde med ca. 3.500 beboere. Langs stien skal der styrkes eksisterende eksisterende mødesteder og etableres nye. Og området skal gøres attraktivt for både beboere indenfor og udenfor området. Opgaven forventes startet op sommeren 2022.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/11/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 215-563830

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.2
I stedet for:

• Ansøger skal kunne fremvise egenkapital på minimum kr. 20 mio. for det seneste afsluttede regnskabsår

Læses:

• Ansøger skal kunne fremvise egenkapital på minimum kr. 15 mio. for det seneste afsluttede regnskabsår

Afsnit nummer: VI.3
I stedet for:

Frist for ansøger til at stille spørgsmål i prækvalifikationsfasen er den 22. november 2021

Læses:

Frist for ansøger til at stille spørgsmål i prækvalifikationsfasen er den 7. december 2021

Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 02/12/2021
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 17/12/2021
Tidspunkt: 10:00
Afsnit nummer: IV.2.3
I stedet for:
Dato: 07/12/2021
Læses:
Dato: 07/11/2021
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Opmærksomhed henledes til supplementsblad nr. 1 vedr. ændring af konkurrencevederlag, afleveringskrav m.v.