Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 614753-2020

18/12/2020    S247

Danmark-Sorø: Ambulancetjenester

2020/S 247-614753

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Palle Kjeldsen
E-mail: palk@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 21211718
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=289144&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=289144&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af ambulancetjeneste og liggende sygetransport til Region Sjælland

Sagsnr.: 1.0
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85143000 Ambulancetjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af Region Sjællands ambulancetjeneste og liggende sygetransport, jf. udbudslovens afsnit III. Den udbudte opgave omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel og udførsel af liggende sygetransport. Leverandørens beredskaber/enheder skal anvendes ved ambulancekørsler og kørsler med liggende sygetransport.

Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler. Regionen har truffet beslutning om at hjemtage i hvert fald 2 delaftaler til egen drift. Regionen forbeholder sig endvidere muligheden for også at hjemtage driften i én eller begge af de resterende delaftaler. For så vidt angår de delaftaler, der hjemtages, vil udbuddet således blive annulleret. Regionen vil udarbejde en kontrolberegning for hver af de 4 delaftaler, for så vidt angår regionens omkostninger ved egen drift. Regionens beslutning om hvilke 2 delaftaler, der under alle omstændigheder skal hjemtages, vil ske på grundlag af de indkomne tilbud og regionens kontrolberegning, som nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 10.2.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ambulancetjeneste og liggende sygetransport i delområde Holbæk

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85143000 Ambulancetjenester
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Delområde 1 - Holbæk, jf. kontraktbilag 9.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af Region Sjællands ambulancetjeneste og liggende sygetransport i delområde 1 - Holbæk, jf. kontraktbilag 9. Den udbudte opgave omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel, jf. bekendtgørelse nr. 1264 af 9. november 2018 og sundhedsloven (LBK nr. 903 af 26.8.2019 med senere ændringer) og udførsel af liggende sygetransport. I særlige tilfælde vil der også være kørsel med afdøde. Opgaven omfatter tilvejebringelse af et antal bemandede ambulancer ("Beredskaber") og et antal bemandede køretøjer til liggende sygetransport ("Enheder") med en defineret driftstid. Hver delaftale omfatter et af ordregiver angivet antal beredskaber og enheder. Leverandørens beredskaber/enheder skal anvendes ved ambulancekørsler og kørsler med liggende sygetransport. Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler:

- Delaftale 1: Holbæk

- Delaftale 2: Slagelse

- Delaftale 3: Køge

- Delaftale 4: Nykøbing Falster. Regionen har truffet beslutning om at hjemtage i hvert fald 2 delaftaler til egen drift. Regionen forbeholder sig endvidere muligheden for også at hjemtage driften i én eller begge af de resterende delaftaler. For så vidt angår de delaftaler, der hjemtages, vil udbuddet således blive annulleret. Regionen vil udarbejde en kontrolberegning for hver af de 4 delaftaler, for så vidt angår regionens omkostninger ved egen drift. Regionens beslutning om hvilke 2 delaftaler, der under alle omstændigheder skal hjemtages, vil ske på grundlag af de indkomne tilbud og regionens kontrolberegning, som nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 10.2.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 72
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I forhold til den i pkt. II.2.7) angivne varighed skal det oplyses at kontrakten er tidsubegrænset, men er uopsigelig for begge parter i kontraktens første 6 år, dvs. indtil den 31. januar 2030, hvorfor varigheden ovenfor er angivet til 72 måneder.

Se udbudsbetingelsernes pkt. 4.3 for yderligere vedrørende kontraktens varighed.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ambulancetjeneste og liggende sygetransport i delområde 2 - Slagelse

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85143000 Ambulancetjenester
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Delområde 2 - Slagelse, jf. kontraktbilag 9.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af Region Sjællands ambulancetjeneste og liggende sygetransport i delområde 2 - Slagelse, jf. kontraktbilag 9. Den udbudte opgave omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel, jf. bekendtgørelse nr. 1264 af 9. november 2018 og sundhedsloven (LBK nr. 903 af 26.8.2019 med senere ændringer) og udførsel af liggende sygetransport. I særlige tilfælde vil der også være kørsel med afdøde. Opgaven omfatter tilvejebringelse af et antal bemandede ambulancer ("Beredskaber") og et antal bemandede køretøjer til liggende sygetransport ("Enheder") med en defineret driftstid. Hver delaftale omfatter et af ordregiver angivet antal Beredskaber og Enheder. Leverandørens Beredskaber/Enheder skal anvendes ved ambulancekørsler og kørsler med liggende sygetransport. Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler:

- Delaftale 1: Holbæk

- Delaftale 2: Slagelse

- Delaftale 3: Køge

- Delaftale 4: Nykøbing Falster. Regionen har truffet beslutning om at hjemtage i hvert fald 2 delaftaler til egen drift. Regionen forbeholder sig endvidere muligheden for også at hjemtage driften i én eller begge af de resterende delaftaler. For så vidt angår de delaftaler, der hjemtages, vil udbuddet således blive annulleret. Regionen vil udarbejde en kontrolberegning for hver af de 4 delaftaler, for så vidt angår regionens omkostninger ved egen drift. Regionens beslutning om hvilke 2 delaftaler, der under alle omstændigheder skal hjemtages, vil ske på grundlag af de indkomne tilbud og regionens kontrolberegning, som nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 10.2.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 72
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I forhold til den i pkt. II.2.7) angivne varighed skal det oplyses at kontrakten er tidsubegrænset, men er uopsigelig for begge parter i Kontraktens første 6 år, dvs. indtil den 31. januar 2030, hvorfor varigheden ovenfor er angivet til 72 måneder.

Se udbudsbetingelsernes pkt. 4.3 for yderligere vedrørende Kontraktens varighed.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ambulancetjeneste og liggende sygetransport i delområde 3 - Køge

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85143000 Ambulancetjenester
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Delområde 3 - Køge, jf. kontraktbilag 9.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af Region Sjællands ambulancetjeneste og liggende sygetransport i delområde 3 - Køge, jf. kontraktbilag 9. Den udbudte opgave omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel, jf. bekendtgørelse nr. 1264 af 9. november 2018 og sundhedsloven (LBK nr. 903 af 26.8.2019 med senere ændringer) og udførsel af liggende sygetransport. I særlige tilfælde vil der også være kørsel med afdøde. Opgaven omfatter tilvejebringelse af et antal bemandede ambulancer ("Beredskaber") og et antal bemandede køretøjer til liggende sygetransport ("Enheder") med en defineret driftstid. Hver delaftale omfatter et af ordregiver angivet antal Beredskaber og Enheder. Leverandørens Beredskaber/Enheder skal anvendes ved ambulancekørsler og kørsler med liggende sygetransport. Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler:

- Delaftale 1: Holbæk

- Delaftale 2: Slagelse

- Delaftale 3: Køge

- Delaftale 4: Nykøbing Falster. Regionen har truffet beslutning om at hjemtage i hvert fald 2 delaftaler til egen drift. Regionen forbeholder sig endvidere muligheden for også at hjemtage driften i én eller begge af de resterende delaftaler. For så vidt angår de delaftaler, der hjemtages, vil udbuddet således blive annulleret. Regionen vil udarbejde en kontrolberegning for hver af de 4 delaftaler, for så vidt angår regionens omkostninger ved egen drift. Regionens beslutning om hvilke 2 delaftaler, der under alle omstændigheder skal hjemtages, vil ske på grundlag af de indkomne tilbud og regionens kontrolberegning, som nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 10.2.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 72
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I forhold til den i pkt. II.2.7) angivne varighed skal det oplyses at kontrakten er tidsubegrænset, men er uopsigelig for begge parter i kontraktens første 6 år, dvs. indtil den 31. januar 2030, hvorfor varigheden ovenfor er angivet til 72 måneder.

Se udbudsbetingelsernes pkt. 4.3 for yderligere vedrørende Kontraktens varighed.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ambulancetjeneste og liggende sygetransport i delområde 4 - Nykøbing Falster

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85143000 Ambulancetjenester
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Delområde 4 - Nykøbing Falster, jf. kontraktbilag 9.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af Region Sjællands ambulancetjeneste og liggende sygetransport i delområde 4 - Nykøbing Falster, jf. kontraktbilag 9. Den udbudte opgave omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel, jf. bekendtgørelse nr. 1264 af 9. november 2018 og sundhedsloven (LBK nr. 903 af 26.8.2019 med senere ændringer) og udførsel af liggende sygetransport. I særlige tilfælde vil der også være kørsel med afdøde. Opgaven omfatter tilvejebringelse af et antal bemandede ambulancer ("Beredskaber") og et antal bemandede køretøjer til liggende sygetransport ("Enheder") med en defineret driftstid. Hver delaftale omfatter et af ordregiver angivet antal Beredskaber og Enheder. Leverandørens Beredskaber/Enheder skal anvendes ved ambulancekørsler og kørsler med liggende sygetransport. Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler:

- Delaftale 1: Holbæk

- Delaftale 2: Slagelse

- Delaftale 3: Køge

- Delaftale 4: Nykøbing Falster. Regionen har truffet beslutning om at hjemtage i hvert fald 2 delaftaler til egen drift. Regionen forbeholder sig endvidere muligheden for også at hjemtage driften i én eller begge af de resterende delaftaler. For så vidt angår de delaftaler, der hjemtages, vil udbuddet således blive annulleret. Regionen vil udarbejde en kontrolberegning for hver af de 4 delaftaler, for så vidt angår regionens omkostninger ved egen drift. Regionens beslutning om hvilke 2 delaftaler, der under alle omstændigheder skal hjemtages, vil ske på grundlag af de indkomne tilbud og regionens kontrolberegning, som nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 10.2.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I forhold til den i pkt. II.2.7) angivne varighed skal det oplyses at kontrakten er tidsubegrænset, men er uopsigelig for begge parter i Kontraktens første 6 år, dvs. indtil den 31. januar 2030, hvorfor varigheden ovenfor er angivet til 72 måneder.

Se udbudsbetingelsernes pkt. 4.3 for yderligere vedrørende Kontraktens varighed.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Det er et minimumskrav, at ansøgers nettoomsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår, er et beløb svarende til minimum 10 mio. DKK.

Det er et minimumskrav, at ansøger har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år.

En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af ambulancedrift, drift af paramediciner- eller sygeplejebemandede akutbiler, drift af akutlægebiler, drift af akutlægehelikopter eller tilsvarende præhospitale enheder, og kontraktsummen udgør en årlig sum svarende til minimum 10 mio. DKK.

Der henvises endvidere til udbudsbetingelsernes pkt. 5.3 for yderligere om krav til deltagelse.

Ordregiver vil prækvalificere maksimum 3 tilbudsgivere pr. delaftale. Udvælgelsen vil for hver enkelt delaftale ske på baggrund af en vurdering af ansøgers referencer, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.3.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Proceduren for udbuddet minder om gennemførelsen af et udbud med forhandling efter udbudsloven, og består således af en udvælgelsesfase, en række tilbuds- og forhandlingsfaser, og sluttelig en afsluttende evaluering og tildeling.

De enkelte delkontrakter vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud på den enkelte delaftale ved anvendelse af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 217-531281
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 25/01/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Om forhandling: Ordregiver forbeholder sig ret til at initiere yderligere forhandlings- og tilbudsrunder, såvel som at tildele kontrakten på grundlag af de tilbud, der foreligger ved afslutning af hver tilbudsrunde. Der vil ikke ske økonomisk kompensation til tilbudsgivere, der deltager i forhandlingerne.

De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 2 og 6 finder anvendelse i nærværende udbud.

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt denne er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 - 136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 2 og 6, medmindre udelukkelse kan undlades på grundlag af Udbudslovens øvrige bestemmelser, herunder § 138.

Forud for tildeling af kontrakt forbeholder ordregiver sig ret til at kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger endelig dokumentation for oplysninger, der er afgivet i ESPD. Det samme gælder for de virksomheder, som den vindende tilbudsgiver måtte basere sit tilbud på. Uanset ovenstående kan ordregiver på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen kræve dokumentation fremlagt, hvis det skønnes nødvendigt for korrekt gennemførelse af udbudsprocessen. Der fastlægges i den forbindelse en passende frist for ansøger/tilbudsgiver til at fremlægge den ønskede dokumentation.

For danske virksomheder vil dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD-formularens del III bestå i en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må være op til 3 måneder gammel regnet fra ordregivers anmodningstidspunkt. Dokumentation for en udenlandsk tilbudsgiver afhænger af mulighederne i det pågældende land. For oplysningerne afgivet i ESPD-formularens del IV B kan regnskaber udgøre gyldig dokumentation. Bemærk at oplysningerne, der afgives af tilbudsgiver i ESPD-formularens del IV C, på baggrund af udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3), i udgangspunktet udgør dokumentation for opfyldelse af mindstekravet i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3) og, at oplysningerne endvidere indgår i vurderingen, der lægges til grund for ordregivers begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at kontakte den eller de angivne referencer, med henblik på verificering af oplysningerne.

Vedr. pkt. IV.2.4): Alle tilbud skal afgives på dansk eller engelsk, dog er det et krav, at konkurrencekravene, jf. kontraktbilag 12, besvares på dansk.

Eventuelle bilag omfattende produktdatablade, tekniske specifikationer, brochuremateriale eller lignende må gerne være på engelsk, såfremt dokumentationen ikke foreligger på dansk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens III skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2020