Varer - 616304-2020

21/12/2020    S248

Danmark-Vejle: Busser

2020/S 248-616304

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Nicolajsen
E-mail: Ditte.Nicolajsen@rsyd.dk
Telefon: +45 29201685
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=289185&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring af udbud af bus til bloddonorer

Sagsnr.: 20/58890
II.1.2)Hoved-CPV-kode
34121000 Busser
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med opstart af udbud af bus til bloddonorer afholdes høring blandt potentielle tilbudsgivere.

Der gennemføres høring af udkast til kravspecifikation.

Høringen gennemføres som en skriftlig høring med svarfrist den 18. januar 2021. Der vil evt. blive foretaget opfølgende møder.

Interesserede bydere der ikke har kommentarer til høringen opfordres til at give besked om deres interesse i udbuddet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34121000 Busser
34211000 Karosserier til busser, karosserier til ambulancer og karosserier til lastbiler
50113200 Vedligeholdelse af busser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

7100 Vejle

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med opstart af udbud af bus til bloddonorer afholdes høring blandt potentielle tilbudsgivere.

Der gennemføres høring af udkast til kravspecifikation.

Høringen gennemføres som en skriftlig høring med svarfrist den 18. januar 2021. Der vil evt. blive foretaget opfølgende møder.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/02/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/12/2020