Roba - 621701-2019

Submission deadline has been amended by:  48277-2020
TINazivHrvatska-Kopačevo: Oprema za izložbe
NDBroj dokumenta621701-2019
PDDatum objave31/12/2019
OJBroj izdanja251
TWMjestoKOPAČEVO
AUNaziv naručiteljaJavna ustanova Park prirode Kopački rit (98988824554)
OLIzvorni jezikHR
HDRubrikaRoba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak
CYDržavaHR
AAVrsta naručitelja6 - Osoba javnog prava
HAEU Institution-
DSDokument je poslan27/12/2019
DTRok11/02/2020
NCUgovor2 - Roba
PRPostupak1 - Otvoreni postupak
TDVrsta dokumenta3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCBrojčana oznaka CPV-a39154000 - Oprema za izložbe
22315000 - Fotografije
32322000 - Multimedijska oprema
RCNUTS kodHR04B
IAInternetska adresa (URL)www.pp-kopacki-rit.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU