Tjenesteydelser - 622416-2020

Submission deadline has been amended by:  633806-2020
22/12/2020    S249

Danmark-Taastrup: Taxikørsel

2020/S 249-622416

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Kim Guldbrandsen
E-mail: kgu@dsb.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dsb.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=287946&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=287946&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Taxikørsel

Sagsnr.: Taxi
II.1.2)Hoved-CPV-kode
60120000 Taxikørsel
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

DSB har et stort behov for en fleksibel transportløsning til togpersonale, som skal transporteres i ydertidspunkter til og fra togstart/togslut. Der transporteres desuden passagerer, som af en eller anden grund ikke kan komme videre pga. tog/sporproblemer, samt andet personale. Der er tale om primært planlagte kørsler, som er grundlaget for DSB's køreplaner. En stor del af de kørsler, der køres med togfører og lokofører, har betydning for at DSB kan levere rettidig transport af vores kunder med tog. Der vil også forekomme bestillinger med kortere varsel pga. af sygdom el. andre forhold, som har indflydelse på planlægningen.

Behovet strækker sig over hele Danmark og primært med DSB's stationsnet, som enten start- eller slutdestination.

Nærværende prækvalifikation og efterfølgende udbud deles op i følgende delaftaler:

- Delaftale 1: Sjælland

- Delaftale 2: Jylland

- Delaftale 3: Fyn.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Taxikørsel

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DSB har et stort behov for en fleksibel transportløsning til togpersonale, som skal transporteres i ydertidspunkter til og fra togstart/togslut. Der transporteres desuden passagerer, som af en eller anden grund ikke kan komme videre pga. tog/sporproblemer, samt andet personale. Der er arbejdes med planlagte - og ad hoc ture, hvor planlagt udgør langt den største del af rejserne. DSB lægger vægt på at turene er rettidige, at der er en stor grad af fleksibilitet, da der kan forekomme ændringer og hasteture. DSB lægger ligeledes vægt på god service, kommunikationsevner og høj kvalitet.

De centrale elementer i taxikørsel er:

- At taxikørsel gennemføres ved hjælp af alm. taxi.

- At taxi er der, når lokoføre/togfør, passageren m.m. har behov for dem.

- At taxi sikkert og trygt bringer kunderne fra A til B som lovet.

- At passageren oplever turen som en fornuftigt service og at taxi fremstår som et alternativ der hænger sammen med DSB. Dvs. høj kvalitet, god og serviceminded betjening.

- Koordinering af flere forskellige egne underleverandører. Det er leverandørens opgave at sørge for at source og koordinere det antal Taxi DSB har brug for, ved de enkelte bestillinger. Leverandøren kan bruge egne taxi, men også source hos egne underleverandører.

DSB kørte i 2019 samlet 37 075 ture med taxi, som fordeler sig som følger på de 3 delaftaler:

- Delaftale 1 Sjælland: 29 945

- Delaftale 2 Jylland: 5 864

- Delaftale 3 Fyn: 1 266.

Der er ikke garanteret et bestemt antal ture, og antal ture på de 3 delaftale kan ændre sig pga. af f.eks. tab af udlicitering, andre kørselsmønstre, rationaliseringer m.m.

En stor del af turene køres sen aften, nat og tidlig morgen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på 12 mdr.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

DSB vil på delaftale 1 udvælge de bedst egnede leverandører på baggrund af følgende, ikke prioriterede kriterier til ”Teknisk og faglig formåen”:

1) Referencer:

DSB vil vurdere, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de ydelser, som udbuddet omfatter. Relevansen vurderes på grundlag af leverandørens beskrivelse af referencer sammenholdt med de ydelser, som udbuddet omfatter jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit II.2.4). I jo højere grad referencerne omfatter de af udbuddet omfattede ydelser, desto mere relevante vil referencerne blive vurderet. Jo flere relevante referencer der er medsendt, dog maksimalt 3, jo bedre en vurdering.

Jo flere taxi der indgår i koordineringen, desto mere relevante vil referencerne blive vurderet, ligesom referencer med lignende arbejde og str. tillægges vægt. Hvis referencen er udført i det pågældende geografiske område som delaftalen omfatter, jo højere en vægt. Det samme gælder, hvis referencen er udført for en virksomhed, hvis hovedformål er transport af passagerer. Jo nyere referencen er, jo højere en vægt. Jo flere underleverandører der er koordineret med i referencen, jo højere en vægt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

DSB forbeholder sig ret til at tildele kontrakten direkte efter modtagelse af første tilbud (INDO1) uden forhandling. Derfor opfordrer DSB alle prækvalificerede tilbudsgivere til at opfylde alle minimumskrav ved indsendelse af første tilbud. DSB henviser til udbudsbetingelserne.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Jylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DSB har et stort behov for en fleksibel transportløsning til togpersonale, som skal transporteres i ydertidspunkter til og fra togstart/togslut. Der transporteres desuden passagerer, som af en eller anden grund ikke kan komme videre pga. tog/sporproblemer, samt andet personale. Der er arbejdes med planlagte - og ad hoc ture, hvor planlagt udgør langt den største del af rejserne. DSB lægger vægt på at turene er rettidige, at der er en stor grad af fleksibilitet, da der kan forekomme ændringer og hasteture. DSB lægger ligeledes vægt på god service og høj kvalitet.

De centrale elementer i taxikørsel er:

- At taxikørsel gennemføres ved hjælp af alm. taxi.

- At taxi er der, når lokoføre/togfør, passageren m.m. har behov for dem.

- At taxi sikkert og trygt bringer kunderne fra A til B som lovet.

- At passageren oplever turen som en fornuftigt service og at taxi fremstår som et alternativ der hænger sammen med DSB. Dvs. høj kvalitet, god og serviceminded betjening.

- Koordinering af flere forskellige egne underleverandører. Det er leverandørens opgave at sørge for at source og koordinere det antal taxi DSB har brug for, ved de enkelte bestillinger. Leverandøren kan bruge egne taxi, men også source hos egne underleverandører.

DSB kørte i 2019 samlet 37 075 ture med taxi, som fordeler sig som følger på de 3 delaftaler:

- Delaftale 1 Sjælland: 29 945

- Delaftale 2 Jylland: 5 864

- Delaftale 3 Fyn: 1 266.

Der er ikke garanteret et bestemt antal ture, og antal ture på de 3 delaftale kan ændre sig pga. af f.eks. tab af udlicitering, andre kørselsmønstre, rationaliseringer m.m.

En stor del af turene køres sen aften, nat og tidlig morgen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

12 mdr.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

DSB vil på delaftale 1 udvælge de bedst egnede leverandører på baggrund af følgende, ikke prioriterede kriterier til ”Teknisk og faglig formåen”:

1) Referencer:

DSB vil vurdere, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de ydelser, som udbuddet omfatter. Relevansen vurderes på grundlag af leverandørens beskrivelse af referencer sammenholdt med de ydelser, som udbuddet omfatter jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit II.2.4). I jo højere grad referencerne omfatter de af udbuddet omfattede ydelser, desto mere relevante vil referencerne blive vurderet. Jo flere relevante referencer der er medsendt, dog maksimalt 3, jo bedre en vurdering.

Jo flere taxi der indgår i koordineringen, desto mere relevante vil referencerne blive vurderet, ligesom referencer med lignende arbejde og str. tillægges vægt. Hvis referencen er udført i det pågældende geografiske område som delaftalen omfatter, jo højere en vægt. Det samme gælder, hvis referencen er udført for en virksomhed, hvis hovedformål er transport af passagerer. Jo nyere referencen er, jo højere en vægt. Jo flere underleverandører der er koordineret med i referencen jo højere en vægt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

DSB forbeholder sig ret til at tildele kontrakten direkte efter modtagelse af første tilbud (INDO1) uden forhandling. Derfor opfordrer DSB alle prækvalificerede tilbudsgivere til at opfylde alle minimumskrav ved indsendelse af første tilbud. DSB henviser til udbudsbetingelserne.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Fyn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DSB har et stort behov for en fleksibel transportløsning til togpersonale, som skal transporteres i ydertidspunkter til og fra togstart/togslut. Der transporteres desuden passagerer, som af en eller anden grund ikke kan komme videre pga. tog/sporproblemer, samt andet personale. Der er arbejdes med planlagte - og ad hoc ture, hvor planlagt udgør langt den største del af rejserne. DSB lægger vægt på at turene er rettidige, at der er en stor grad af fleksibilitet, da der kan forekomme ændringer og hasteture. DSB lægger ligeledes vægt på god service og høj kvalitet.

De centrale elementer i taxikørsel er:

- At taxikørsel gennemføres ved hjælp af alm. taxi.

- At taxi er der, når lokoføre/togfør, passageren m.m. har behov for dem.

- At taxi sikkert og trygt bringer kunderne fra A til B som lovet.

- At passageren oplever turen som en fornuftigt service og at taxi fremstår som et alternativ der hænger sammen med DSB. Dvs. høj kvalitet, god og serviceminded betjening.

- Koordinering af flere forskellige egne underleverandører. Det er leverandørens opgave at sørge for at source og koordinere det antal taxi DSB har brug for, ved de enkelte bestillinger. Leverandøren kan bruge egne taxi, men også source hos egne underleverandører.

DSB kørte i 2019 samlet 37 075 ture med taxi, som fordeler sig som følger på de 3 delaftaler:

- Delaftale 1 Sjælland: 29 945

- Delaftale 2 Jylland: 5 864

- Delaftale 3 Fyn: 1 266.

Der er ikke garanteret et bestemt antal ture, og antal ture på de 3 delaftale kan ændre sig pga. af f.eks. tab af udlicitering, andre kørselsmønstre, rationaliseringer m.m.

En stor del af turene køres sen aften, nat og tidlig morgen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

12 mdr.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

DSB vil på delaftale 1 udvælge de bedst egnede leverandører på baggrund af følgende, ikke prioriterede kriterier til ”Teknisk og faglig formåen”:

1) Referencer:

DSB vil vurdere, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de ydelser, som udbuddet omfatter. Relevansen vurderes på grundlag af leverandørens beskrivelse af referencer sammenholdt med de ydelser, som udbuddet omfatter jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit II.2.4). I jo højere grad referencerne omfatter de af udbuddet omfattede ydelser, desto mere relevante vil referencerne blive vurderet. Jo flere relevante referencer der er medsendt, dog maksimalt 3, jo bedre en vurdering.

Jo flere taxi der indgår i koordineringen, desto mere relevante vil referencerne blive vurderet, ligesom referencer med lignende arbejde og str. tillægges vægt. Hvis referencen er udført i det pågældende geografiske område som delaftalen omfatter, jo højere en vægt. Det samme gælder, hvis referencen er udført for en virksomhed, hvis hovedformål er transport af passagerer. Jo nyere referencen er, jo højere en vægt. Jo flere underleverandører der er koordineret med i referencen jo højere en vægt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

DSB forbeholder sig ret til at tildele kontrakten direkte efter modtagelse af første tilbud (INDO1) uden forhandling. Derfor opfordrer DSB alle prækvalificerede tilbudsgivere til at opfylde alle minimumskrav ved indsendelse af første tilbud. DSB henviser til udbudsbetingelserne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Gennemsnitlig årlig omsætning i de seneste 3 års regnskaber min. 10 mio. DKK p.a. udregnes som:

- (Omsætning år 1+ omsætning år 2+ omsætning år 3)/3=Gennemsnitlig årlig omsætning.

Gennemsnitligt primært resultat i de seneste 3 års regnskaber min. 3 mio.DKK p.a. udregnes som:

- (Primært resultat år 1+Primært resultat år 2+Primært resultat år 3)/3= Gennemsnitligt primært resultat.

Gennemsnitlig årlig soliditetsgrad på 10 % udregnes som gennemsnittet af de sidste 3 regnskabsårs soliditetsgrader.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

- (Gennemsnitlig omsætning i de tre seneste år): Erklæring om virksomhedens Gennemsnitlig omsætning i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

(Gennemsnitligt resultat af primær drift): Erklæring om virksomhedens gennemsnitligt resultat af primær drift i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne gennemsnitligt resultat af primær drift foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

(soliditetsgrad): Erklæring om virksomhedens gennemsnitlig årlig soliditetsgrad i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for gennemsnitlig årlig soliditetsgrad foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Gennemsnitlig årlig omsætning: 10 mio. DKK.

- Gennemsnitligt resultat af primær drift: 3 mio. DKK.

- Gennemsnitlig årlig soliditetsgrad: 10 %.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

3 referencer på lignende opgaver, som er løst/løses af tilbudsgiver. Opgaverne må max. være 12 mdr. gamle. Opgaverne skal være af min samme str. og kompleksitet, som den opgave DSB udbyder. Der skal dokumenteres, at det område som der bydes på kan dækkes inden for de frister, som er sat i udbudsmaterialet. Det skal ligeledes dokumenteres, at vognparken har en størrelse, som kan løfte de opgaver, som DSB har inden for de timeslots, som fremgår af udbudsmaterialet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det skal dokumenteres at opgaverne er af samme str. og kompleksitet, som den opgave DSB udbyder.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal anskueliggøre, at tilbudsgiver kan dække det område, som der bydes på via str. på vognpark og tilstedeværelse i området.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger/tilbudsgiver opfylder minimumskravmindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3)] og hvordan ansøger/tilbudsgiver opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9)]

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger/tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger/tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/01/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/08/2021

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

3 år

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldbodgade 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/12/2020