Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 623449-2020

23/12/2020    S250

Danmark-København: Medicinsk udstyr

2020/S 250-623449

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: AMGROS I/S
CVR-nummer: 1447 9880
Postadresse: Dampfærgevej 27-29
By: København Ø
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: medicoudbud@amgros.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/284126
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://amgros.dk/medicinsk-udstyr/udbud-elastomeriske-pumper/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af elastomeriske pumper

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Amgros varetager udbud af elastomeriskepumper på regionernes vegne, således at der kan foretages indkøb heraf til regionernes sygehuse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
33194110 Infusionspumper
33194120 Infusionsartikler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Som led i at forberede udbuddet bedst muligt og sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets forventninger og muligheder vil Amgros gennemføre en høring vedrørende udvalgte dele af udbudsmaterialet. Der er tale om en skriftlig høring, hvor relevante markedsaktører opfordres til at afgive bemærkninger til materialet. Der henvises til de nærmere oplysninger herom på Amgros hjemmeside:

https://amgros.dk/medicinsk-udstyr/udbud-elastomeriske-pumper/

Det bemærkes, at Amgros løbende vil offentliggøre yderligere oplysninger om forberedelse af udbuddet på hjemmesiden, herunder eventuelt om yderligere høringer. Relevante markedsaktører opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
05/02/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2020