Varer - 623450-2020

23/12/2020    S250

Danmark-Tønder: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2020/S 250-623450

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Tønder Kommune
CVR-nummer: 29189781
Postadresse: Wegners Plads 2
By: Tønder
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6270
Land: Danmark
Kontaktperson: Sara Bang-Hansen
E-mail: saba3@toender.dk
Telefon: +45 74929072
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.toender.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=289824&B=SUS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring på udbud af stomi og urologiprodukter

Sagsnr.: 88.12.00-G01-1-20
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Høring på udbud på stomi & urologi.

Sidste frist for fremsendelse af skriftligt høringssvar er fredag d. 15. januar 2021 kl. 12.00.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Urologiprodukter

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
33141000 Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
33141240 Katetertilbehør
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud på levering af stomi & urologiprodukter til SUS. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

Udbuddet omfatter levering af:

— Delaftale 1: Urologiprodukter ca. 4,7 mio. DKK pr. år

— Delaftale 2: Stomiprodukter ca. 10 mio. DKK pr. år.

En nærmere beskrivelse af omfanget findes i tilbudslisterne.

Omfanget og dermed omsætningen vil være afhængigt af det til enhver tid eksisterende antal udstedte bevillinger til borgere i henhold til § 112 lov om social service.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Stomiprodukter

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud på levering af stomi & urologiprodukter til SUS. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

Udbuddet omfatter levering af:

— Delaftale 1: Urologiprodukter ca. 4,7 mio. DKK pr. år

— Delaftale 2: Stomiprodukter ca. 10 mio. DKK pr. år.

En nærmere beskrivelse af omfanget findes i tilbudslisterne.

Omfanget og dermed omsætningen vil være afhængigt af det til enhver tid eksisterende antal udstedte bevillinger til borgere i henhold til § 112 lov om social service.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
24/02/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2020