Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 628885-2020

24/12/2020    S251

Kroatien-Zagreb: Diverse næringsmidler

2020/S 251-628885

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Grad Zagreb
CVR-nummer: 61817894937
Postadresse: Avenija Dubrovnik 15
By: Zagreb
NUTS-kode: HR041 Grad Zagreb
Postnummer: 10020
Land: Kroatien
E-mail: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.zagreb.hr
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA, grupe

Sagsnr.: 2020-323
II.1.2)Hoved-CPV-kode
15800000 Diverse næringsmidler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Predmet nabave su: razni prehrambeni proizvodi, pića, voće i povrće, pekarski proizvodi za potrebe restorana ZET-a u kojima se pripremaju gotovi obroci, te zajedno s gotovim proizvodima i pićima prodaju radnicima – zaposlenicima naručitelja i samo iznimno drugim....

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 850 000.00 HRK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

RAZNI PREHRMBENI PROIZVODI

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15800000 Diverse næringsmidler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Predmet nabave su: razni prehrambeni proizvodi, pića, voće i povrće, pekarski proizvodi za potrebe restorana ZET-a u kojima se pripremaju gotovi obroci, te zajedno s gotovim proizvodima i pićima prodaju radnicima – zaposlenicima naručitelja i samo iznimno drugim korisnicima......

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Rok odaziva na reklamaciju robe - isporuke nove robe / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 90
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 450 000.00 HRK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

PIĆA I NAPITCI

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15800000 Diverse næringsmidler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Predmet nabave su: razni prehrambeni proizvodi, pića, voće i povrće, pekarski proizvodi za potrebe restorana ZET-a u kojima se pripremaju gotovi obroci, te zajedno s gotovim proizvodima i pićima prodaju radnicima – zaposlenicima naručitelja i samo iznimno drugim korisnicima....

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Rok odaziva na reklamaciju robe - isporuke nove robe / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 90
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 HRK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Voće i povrće (svježe i smrznuto)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15800000 Diverse næringsmidler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Predmet nabave su: razni prehrambeni proizvodi, pića, voće i povrće, pekarski proizvodi za potrebe restorana ZET-a u kojima se pripremaju gotovi obroci, te zajedno s gotovim proizvodima i pićima prodaju radnicima – zaposlenicima naručitelja i samo iznimno drugim korisnicima.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Rok odaziva na reklamaciju robe - isporuke nove robe / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 90
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 HRK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

PEKARSKI PROIZVODI

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15800000 Diverse næringsmidler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Predmet nabave su: razni prehrambeni proizvodi, pića, voće i povrće, pekarski proizvodi za potrebe restorana ZET-a u kojima se pripremaju gotovi obroci, te zajedno s gotovim proizvodima i pićima prodaju radnicima – zaposlenicima naručitelja i samo iznimno drugim korisnicima....

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Rok odaziva na reklamaciju robe - isporuka nove robe / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 90
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 HRK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/01/2021
Tidspunkt: 09:30
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Kroatisk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/01/2021
Tidspunkt: 09:30
Sted:

Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, soba 101, I. kat.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadresse: Koturaška cesta 43/IV
By: Zagreb
Postnummer: 10000
Land: Kroatien
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadresse: www.dkom.hr
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/12/2020