Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Radovi - 629535-2021

10/12/2021    S240

Hrvatska-Split: Radovi na podizanju zgrada

2021/S 240-629535

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 204-531976)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA
Nacionalni registracijski broj: 28557793778
Poštanska adresa: A.G.MATOŠA
Mjesto: SPLIT
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Anđelko Šegvić
E-pošta: andelko.segvic@gmail.com
Telefon: +385 98263226
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.tus-st.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izvođenje radova u sklopu projekta Uspostava infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti Turističko-ugostiteljske škole, Split

Referentni broj: 47/N3-ERDF
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45210000 Radovi na podizanju zgrada - IA01
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je projektiranje i izvedba radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji Regionalnog centra kompetentnosti U Splitu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/12/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 204-531976

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 10/12/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 22/12/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 10/12/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 22/12/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: