Tjenesteydelser - 636360-2022

16/11/2022    S221

Danmark-Greve: Rengøring af lokaler

2022/S 221-636360

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
Postadresse: Rådhusholmen 10
By: Greve
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Anika Orup (på vegne af ordregiver)
E-mail: anika.orup@d-s-r.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=334141&B=DSR
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Dansk Servicerådgivning (se nedenstående URL-adresse for yderligere information)
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anika Orup (på vegne af ordregiver)
E-mail: anika.orup@d-s-r.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=334141&B=DSR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=DSR&target=%2FCtm%2FTendering%2FMessages%2FIndex%2F242971%2F272983
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rengøringsservice og vinduespolering - Greve Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90911100 Rengøring af lokaler
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter rengøringsservice og vinduespolering på forventeligt ca. 76 lokationer i Greve Kommune.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter indvendige og udvendige facadeglas, internt glas, tagvinduer, rytterlys, indgangspartier

Rengøringsservice og Vinduespolering skal udføres på bl.a. skoler/SFOer, børneinstitutioner, klubber, idrætsfaciliteter, administrative bygninger, biblioteker, sociale og kulturelle institutioner og plejecentre.

Rengøringsservice og Vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør bortset fra på Greve Idræts- og Fritidscenter.

Opgaven udbydes i 3 delaftaler:

- Delaftale 1 - Tune og Karlslunde

- Delaftale 2 - Greve og Mosede

- Delaftale 3 - Hundige

Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 193 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 - Tune og Karlslunde

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90911000 Rengøring af boliger, bygninger og vinduer
90911300 Vinduespudsning
90919200 Rengøring af kontorer
90919300 Rengøring af skoler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Institutioner i Greve Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter rengøringsservice og vinduespolering på forventeligt 22 lokationer i Greve Kommune primært i Tune og Karlslunde:

Tune Skole Højen Skolegade 10 4030 Tune

Tune Ungdomscenter Skolegade 10 4030 Tune

Tune skole Lunden / SFO Lundegårdshegnet 9 4030 Tune

Karlslunde Skole / SFO Karlslunde Landevej 22 B 2690 Karlslunde

Strandskolen / SFO Kongens Enge 40 2690 Karlslunde

Oasen Klub Skelbakken 4 2690 Karlslunde

Lundebo Integreret Institution Lundegårdshegnet 7 4030 Tune

Prinsesseparken Integreret Institution Anne Maries Allé 2-4 2690 Karlslunde

Åsagergård Integreret Insitution Hirseager 2-4 2690 Karlslunde

Troldehøjen, afdeling Engen Tunehøj 1 4030 Tune

Troldehøjen, afdeling Skoven Nørregade 23A 4030 Tune

Vesterbo Integreret Institution Vestergårdsvej 2-4 2670 Greve

Strandhuset Integreret Institution Egedalsvej 25 2690 Karlslunde

Lillebo Børnehave Vårgyvevej 1 D 2690 Karlslunde

Dagplejen Lyren Karlslunde Mosedevej 69 2690 Karlslunde

Møllehavens Børnehus Møllehaven 6 2690 Karlslunde

Tune Sundhedscenter Skolegade 10 4030 Tune

Tune Pensionistcenter Nørregade 6 4030 Tune

Tune Bibliotek Tune Center 15 4030 Tune

Karlslunde Pensionistcenter Hovedgaden 6 2690 Karlslunde

Møllehøj Plejecenter Møllehaven 2 2690 Karlslunde

Langagergård Plejecenter Karlslunde Parkvej 27 – 35 2690 Karlslunde

STU Karlslunde Centervej 106 2690 Karlslunde

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 53 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 29/02/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges af Ordregiver ad flere omgange og med det antal måneder Ordregiver måtte ønske.

Forlængelsernes samlede varighed, inklusive alle forlængelser, kan dog maksimalt være 24 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt antallet af egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret.

Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier:

 Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” i ESPD

Alle de af ansøger oplyste referencer (op til 5 referencer) tillægges betydning i udvælgelsen af tilbudsgivere. For hver enkelt reference vil der blive lagt vægt på følgende elementer:

• At der leveres Rengøringsservice til flere forskellige institutioner/institutionstyper, tilnærmelsesvis tilsvarende de udbudte som anført i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) (angivet af ansøger under ”beskrivelse” i ESPD)

• At der leveres Vinduespolering til flere forskellige institutioner/institutionstyper, tilnærmelsesvis tilsvarende de udbudte som anført i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) (angivet af ansøger under ”beskrivelse” i ESPD)

• At kontraktsummen pr. år er over DKK 8.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta) i minimum ét af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgningen (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD)

• At referencen var igangværende på ansøgningstidspunktet og længerevarende (med længerevarende menes at levering til referencen er opstartet før 1. januar 2021 (angivet af ansøger under ”dato” i ESPD)

• At referencen er en lokal/regional myndighed (fx kommune) (angivet af ansøger under ”modtagere” i ESPD)

Vurderingen af hver af ansøgers referencer (op til 5 referencer) summeres til en samlet vurdering af ansøgers referencer. Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere.

Hvis to eller flere ansøgere umiddelbart vurderes ens på udvælgelseskriteriet referenceliste, lægges der særlig vægt på de op til 5 referencers summerede kontraktsum pr. år, hvor største summerede kontraktsum anses for at være bedst (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation for ekstraopgaver.

Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøger bedes orientere sig om de samlede krav i det komplette udbudsmateriale som er tilgængeligt i CTM-systemet på det konkrete udbud under ”Se udbudsdokumenter”.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 - Greve og Mosede

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90911000 Rengøring af boliger, bygninger og vinduer
90911300 Vinduespudsning
90919200 Rengøring af kontorer
90919300 Rengøring af skoler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Institutioner i Greve Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter rengøringsservice og vinduespolering på forventeligt 28 lokationer i Greve Kommune primært i Greve og Mosede:

Hedelyskolen / SFO Dønnegårds Allé 30 2670 Greve

Holmagerskolen / SFO Skoleholmen 15 – 17 2670 Greve

Damagerskolen / SFO Blågårdsvej 100 2670 Greve

10. Klasse Rådhusholmen 14 2670 Greve

Mosedeskolen / SFO Lilleholm 58 2670 Greve

Dagskolen Kirkemosegård Greve Landevej 77 2670 Greve

Grevekæret, Afdeling Grevehaven Hedevangen 2 2670 Greve

Grevekæret, Afdeling Kæret Vuggestue Rønnebærkæret 1 2670 Greve

Damhuset, Afdeling Dammen Integreret Inst. Blågårdsvej 106 2670 Greve

Damhuset, Afdeling Damager Integreret Inst. Blågårdsvej 102 2670 Greve

Holmebo Integreret Institution Nældebjergvej 2 2670 Greve

Skattekisten Jerismosevej 95 2670 Greve

Solstrålen Integreret Institution Blågårdsvej 98 2670 Greve

Skovhuset, Afdeling Vibemosen Integreret Inst. Vibemosen 14-20 2670 Greve

Skovhuset, Afdeling Mosebo Børnehave Lundemosen 38 2670 Greve

Dagplejelokaler Splinten (ved Mosedeskole) Lilleholmen 64 2670 Greve

Børnehavebus (parkeret ved PV Greve) Svejsegangen 1 2690 Karlslunde

Greve Tandplejen Dønnergårds Allé 221 2670 Greve

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Jerismosevej 95 2670 Greve

Greve Borgerhus Greveager 9 2670 Greve

Greve Rådhus Rådhusholmen 10 2670 Greve

PPV Rådhusholmen Rådhusholmen 5 st. 2670 Greve

Greve Museum Bækgårdsvej 9 2670 Greve

Mosede Fort Mosede Strandvej 87A 2670 Greve

Nældebjerg Plejecenter Rådhusholmen 8 2670 Greve

Hedebo Rehabilitetscenter Degnestræde 1 2670 Greve

Grønlykkeparken Grønlykkeparken 39 2670 Greve

Hjemmeplejen Håndværkerbyen Håndværkerbyen 37 2670 Greve

Greve Main - hjemmeplejen Greve Main 3 2670 Greve

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 29/02/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges af Ordregiver ad flere omgange og med det antal måneder Ordregiver måtte ønske.

Forlængelsernes samlede varighed, inklusive alle forlængelser, kan dog maksimalt være 24 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt antallet af egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret.

Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier:

 Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” i ESPD

Alle de af ansøger oplyste referencer (op til 5 referencer) tillægges betydning i udvælgelsen af tilbudsgivere. For hver enkelt reference vil der blive lagt vægt på følgende elementer:

• At der leveres Rengøringsservice til flere forskellige institutioner/institutionstyper, tilnærmelsesvis tilsvarende de udbudte som anført i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) (angivet af ansøger under ”beskrivelse” i ESPD)

• At der leveres Vinduespolering til flere forskellige institutioner/institutionstyper, tilnærmelsesvis tilsvarende de udbudte som anført i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) (angivet af ansøger under ”beskrivelse” i ESPD)

• At kontraktsummen pr. år er over DKK 8.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta) i minimum ét af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgningen (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD)

• At referencen var igangværende på ansøgningstidspunktet og længerevarende (med længerevarende menes at levering til referencen er opstartet før 1. januar 2021 (angivet af ansøger under ”dato” i ESPD)

• At referencen er en lokal/regional myndighed (fx kommune) (angivet af ansøger under ”modtagere” i ESPD)

Vurderingen af hver af ansøgers referencer (op til 5 referencer) summeres til en samlet vurdering af ansøgers referencer. Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere.

Hvis to eller flere ansøgere umiddelbart vurderes ens på udvælgelseskriteriet referenceliste, lægges der særlig vægt på de op til 5 referencers summerede kontraktsum pr. år, hvor største summerede kontraktsum anses for at være bedst (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation for ekstraopgaver.

Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøger bedes orientere sig om de samlede krav i det komplette udbudsmateriale som er tilgængeligt i CTM-systemet på det konkrete udbud under ”Se udbudsdokumenter”.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 - Hundige

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90911000 Rengøring af boliger, bygninger og vinduer
90911300 Vinduespudsning
90919200 Rengøring af kontorer
90919300 Rengøring af skoler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Institutioner i Greve Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter rengøringsservice og vinduespolering på forventeligt 26 lokationer i Greve Kommune primært i Hundige:

Krogårdsskolen / SFO / Klub Skoleager 1 2670 Greve

Arenaskolen / SFO/ Ungdsomskole Gersager Allé 1 2670 Greve

Bugtskolen Hundige Allé 11 2670 Greve

STU Hundige Allé 11 2670 Greve

Godset Klub Godsvej 101 2670 Greve

Havana Klub Birkelyparken 1 2670 Greve

Tjørnelyhuset Tjørnelyparken 39 2670 Greve

Dagplejehuset Gersagerparken 74 2670 Greve

Kernehuset Integreret Institution Grønlykkeparken 35 2670 Greve

Troldebo Integreret Institution Tjurgården 215B 2670 Greve

Sanglærkerne: Afdeling Krogårdens Vuggestue Krogårdsvej 1 2670 Greve

Sanglærkerne: Solsikken Børenhave Vangledet 11 2670 Greve

Sandrøjel Integreret Institution Sandrøjel 1-5 2670 Greve

Abels Hus Børnehave Skoleager 3 2670 Greve

Lunas Ark Hundigegårdsvej 18-20 2670 Greve

Toftegården Integreret Institution Hundigevænge 1 2670 Greve

Nova Integreret Institution Hundige Allé 13 2670 Greve

Eriksminde Børnehus Eriksmindevej 22-24 2670 Greve

Hundige Boldklub Hedelunden 2-4 2670 Greve

Olsbækken Olsbæk Strandvej 43 2670 Greve

Strandcentret Plejecenter Frydenhøjs Allé 100 2670 Greve

Greve Bibliotek Hundige Center Portalen 2 2670 Greve

Aktivhuset PPV Freyas Kvarter 44 2670 Greve

Greve Videncenter (områdekontor, Familiecenter, Kompetancecenter, Mødregruppen, UUV, Aktiv tilbud, Sundhedsplejen og rusmiddelscenter) Hundige Allé 11 2670 Greve

Træningsenheden Hundige Allé 11 2670 Greve

Vangeleddet botilbud Vangeleddet 9 2670 Greve

Greve Idræts-og Fritidscenter Lillevangesvej 88 2670 Greve

Der er af Ordregiver påkrævet virksomhedsoverdragelse i forbindelse med indgåelse af kontrakt på delaftale nr. 3. Der vil være virksomhedsoverdragelse af Medarbejdere på Greve Idræts- og Fritidscenter, hvor Ordregivers egne medarbejdere for nuværende løser de udbudte Ydelser. På alle andre Lokationer er der ikke af Ordregiver krævet virksomhedsoverdragelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 59 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 29/02/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges af Ordregiver ad flere omgange og med det antal måneder Ordregiver måtte ønske.

Forlængelsernes samlede varighed, inklusive alle forlængelser, kan dog maksimalt være 24 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt antallet af egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret.

Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier:

 Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” i ESPD

Alle de af ansøger oplyste referencer (op til 5 referencer) tillægges betydning i udvælgelsen af tilbudsgivere. For hver enkelt reference vil der blive lagt vægt på følgende elementer:

• At der leveres Rengøringsservice til flere forskellige institutioner/institutionstyper, tilnærmelsesvis tilsvarende de udbudte som anført i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) (angivet af ansøger under ”beskrivelse” i ESPD)

• At der leveres Vinduespolering til flere forskellige institutioner/institutionstyper, tilnærmelsesvis tilsvarende de udbudte som anført i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) (angivet af ansøger under ”beskrivelse” i ESPD)

• At kontraktsummen pr. år er over DKK 8.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta) i minimum ét af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgningen (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD)

• At referencen var igangværende på ansøgningstidspunktet og længerevarende (med længerevarende menes at levering til referencen er opstartet før 1. januar 2021 (angivet af ansøger under ”dato” i ESPD)

• At referencen er en lokal/regional myndighed (fx kommune) (angivet af ansøger under ”modtagere” i ESPD)

Vurderingen af hver af ansøgers referencer (op til 5 referencer) summeres til en samlet vurdering af ansøgers referencer. Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere.

Hvis to eller flere ansøgere umiddelbart vurderes ens på udvælgelseskriteriet referenceliste, lægges der særlig vægt på de op til 5 referencers summerede kontraktsum pr. år, hvor største summerede kontraktsum anses for at være bedst (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation for ekstraopgaver.

Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøger bedes orientere sig om de samlede krav i det komplette udbudsmateriale som er tilgængeligt i CTM-systemet på det konkrete udbud under ”Se udbudsdokumenter”.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

En ansøger, der befinder sig i udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134a vil blive udelukket fra udbuddet.

En ansøger, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 og § 136 vil blive udelukket fra udbuddet medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dog bemærkes, at en ansøger, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100.000 kr. eller derover.

En ansøger, der befinder sig i en af følgende frivillige udelukkelsesgrunde fra udbudslovens § 137 vil blive udelukket fra udbuddet medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138:

• Ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1

• Ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller

likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i henhold til ovenstående. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD, Del III, afsnit A, B og C.

Følgende dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene fremlægges, når Ordregiver anmoder herom, jf. udbudslovens § 151:

1) Uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af kompetent rets- eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøger/tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret, jf. udbudslovens § 135, stk. 2.

For så vidt angår danske ansøgere/tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Er ansøger/tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder ansøgers/tilbudsgivers hjemland ikke certifikater eller dokumenter eller dækker disse ikke alle de i § 135, § 136 og § 137 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes der ikke edsaflæggelse i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene (fx serviceattest fra Erhvervsstyrelsen) må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Under punktet ”Samlet årsomsætning” anføres ansøgers samlet årsomsætning (nettoomsætning) i seneste afsluttede regnskabsår

2) Under punktet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” anføres ansøgers egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

Delaftale nr. 1 - Tune og Karlslunde:

1) Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 20.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta).

2) Egenkapitalen i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 2.500.000 (eller tilsvarende i anden valuta).

Delaftale nr. 2 - Greve og Mosede:

1) Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 20.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta).

2) Egenkapitalen i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 2.500.000 (eller tilsvarende i anden valuta).

Delaftale nr. 3 - Hundige:

1) Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 20.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta).

2) Egenkapitalen i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 2.500.000 (eller tilsvarende i anden valuta).

Vigtigt: Hvis der ansøges om prækvalifikation på mere end en delaftale summeres minimumskravene for de respektive delaftaler. Hvis der eksempelvis ansøges om prækvalifikation på delaftale nr. 1 - Tune og Karlslunde og delaftale nr. 3 - Hundige er minimumskravet til samlet årsomsætning (nettoomsætning) i DKK 40.000.000 (20.000.000+20.000.000) og minimumskravet til egenkapital i DKK 5.000.000 (2.500.000+2.500.000). Hvis der ansøges om prækvalifikation på alle 3 delaftaler er minimumskravene til samlet årsomsætning (nettoomsætning) i DKK 60.000.000 (3 x 20.000.000) og minimumskravene til egenkapital i DKK 7.500.000 (3 x 2.500.000).

Bemærk: Fremsendes der en ansøgning uden oplysning om hvilke delaftaler, der ansøges om prækvalifikation på, betragtes ansøgningen som en ansøgning om prækvalifikation på alle delaftaler og ansøgningen behandles i forhold til minimumskravene gældende for alle delaftaler. Den ansøgende virksomhed skal i ESPD under DEL II A i feltet ”Hvis det er relevant, angives den eller de delkontrakter, som den økonomiske aktør ønsker at afgive tilbud på” angive, hvilke delaftaler der ansøges om prækvalifikation på.

Dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet revisorerklæring eller ansøgers/tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Under punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” anføres referenceliste over de væsentligste sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af:

a. Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse),

b. Beløb (kontraktsum pr. år),

c. Dato (startdato samt slutdato (hvis ikke afsluttet og slutdato ikke er kendt kan anføres, at den er igangværende under "Beskrivelse")), og

d. Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn).

Der henstilles til, at der kun oplyses 5 referencer. Ved angivelse af mere end 5 referencer vil det kun være de 5 første/øverste referencer oplyst i ESPD, der indgår i opfyldelsen af minimumskrav og begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere. Dette gælder uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen. Et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer bør samlet maksimalt fremsende 5 referencer, alternativt tydeligt angive hvilke 5 referencer, der skal lægges til grund i udvælgelsen. Hvis et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer, samlet fremsender flere end 5 referencer og det ikke tydeligt fremgår, hvilke 5 referencer der skal lægges til grund, forbeholder Ordregiver sig ret til at rette henvendelse til den ansøger med henblik på at fastslå hvilke 5 referencer, der skal indgå i udvælgelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

- Referencelisten skal indeholde minimum 1 reference, hvor både punkt a), b) og c) er opfyldt for denne samme reference:

a) Referencen vedrører Rengøringsservice og/eller Vinduespolering med en samlet kontraktsum pr. år på minimum DKK 8.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta) inden for minimum ét af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgning (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD), og

b) At levering af Rengøringsservice og/eller Vinduespolering er pågået i minimum 2 ud af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgning (angivet af ansøger under ”dato” i ESPD), og

c) Modtageren er en lignende kundetype som Ordregiver (kommune/lokal eller regional myndighed) (angivet af ansøger under ”modtagere” i ESPD)

Dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge udspecificeret referenceliste fra ESPD indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

a) Leverandøren skal i forbindelse med udførelse af opgaver under denne kontrakt efterleve ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren er forpligtet til at sikre (herunder også hos eventuelle underleverandører) medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

b) Leverandøren skal være villig til at indgå kontrakt som indeholder sociale klausuler, herunder evt. vedrørende klausul om praktikaftaler.

For oplysninger om de konkrete klausuler henvises til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/12/2022
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/01/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger skal tilmelde sig udbuddet og afgive ansøgning via det elektroniske udbudssystem (CTM-Systemet) på https://www.eu-supply.com/dsr.asp.

Ansøger skal holde sig orienteret i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres.

Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation i form af udfyldt ESPD.

ESPD udarbejdes online i CTM-systemet i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. VIGTIGT: Ordregiver kan IKKE læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet ansøgningen på anden måde end i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. En ansøger der vedhæfter en ESPD xml-fil, som ordregiver ikke kan læse, vil ikke være konditionsmæssig.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal særskilt ESPD fremsendes for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen.

I disse tilfælde skal de i sammenslutningen deltagende virksomheder i deres ESPD del II A svare

”Ja” til spørgsmålet, ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, ligesom deltagerens rolle i konsortiet beskrives.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelsen af kontrakten.

Dokumentation: For ansøgere/tilbudsgivere, som udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), gælder desuden, at de som en del af dokumentationen skal fremlægge en underskrevet konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne.

Ansøger kan basere sig på andre virksomheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. I sådanne tilfælde skal ansøger i ESPD del II afsnit C (”Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet”) svare ”Ja”.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til den økonomiske/finansielle formåen og/eller den tekniske/faglige formåen, herunder i forhold til opfyldelse af minimumskrav, skal ansøger vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af disse andre enheder med de oplysninger, der anmodes om i ESPD del II, afsnit A og B, del III og IV. Desuden skal ansøger udfylde ESPD del V.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være ansøgers og de støttende enheders samlede egnethed, der vurderes.

Såfremt ansøger baserer sig på sit moderselskabs økonomiske formåen, indgår ansøgers egen økonomiske formåen ikke særskilt i beregningen, idet ansøgers økonomiske formåen allerede er indregnet i moderselskabets regnskabstal.

Dokumentation: For ansøgere/tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene til henholdsvis økonomisk og finansiel formåen og faglige og tekniske formåen, gælder desuden, at ansøger/tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren/tilbudsgiveren. Hvis en ansøger/tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers/tilbudsgivers forpligtelser overfor ordregiver under den udbudte kontrakt.

Virksomheder i en sammenslutning og støttende enheder, hvor autenticiteten ikke kan konstateres af det elektronisk udbudssystem (CTM-systemet), skal underskrive ESPD.

Den tilbudsgiver som ifølge Ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud skal som minimum afgive erklæring vedr. EU-forordning 833/2014 og 576/2022, som fremgår af Kontraktbilag 2D.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 02/06/2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

- 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/11/2022