Roba - 639957-2020

TINazivHrvatska-Zadar: Medicinski potrošni materijal
NDBroj objave obavijesti639957-2020
PDDatum objave31/12/2020
OJBroj izdanja SL S-a255
TWMjesto/grad kupcaZADAR
AUSlužbeno ime kupcaOpća bolnica Zadar (11854878552)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan28/12/2020
DTRok za podnošenje09/02/2021
NCVrsta ugovora2 - Roba
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)33140000 - Medicinski potrošni materijal
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR033
IAInternetska adresa (URL)www.bolnica-zadar.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU