TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Varer - 649694-2022

23/11/2022    S226

Danmark-København: Programpakker og informationssystemer

2022/S 226-649694

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Kenneth Sørensen
E-mail: kens@vd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk
Internetadresse for køberprofilen: http://vejdirektoratet.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/ongoing
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Styring af tid, kvalitet og økonomi på entreprisekontrakter

II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vejdirektoratet har behov for en ny it-løsning til styring af tid, kvalitet og økonomi af det arbejde, der udføres af entreprenører på vegne af Vejdirektoratet i forbindelse med anlæg, vedligehold og drift af det danske statsvejnet. Forud for et eventuelt udbud af en ny it-løsning inviterer Vejdirektorat til denne markedsdialog, for at afdække hvilke it-løsninger der er tilgængelig på markedet, som kan opfylde Vejdirektoratets behov, der er beskrevet i dialogmaterialet. Vejdirektoratet er opmærksom på, at styring af tid, kvalitet og økonomi af entreprisekontrakter kan være en delfunktion i en it-løsning, som også understøtter andre processer og ønsker i givet fald leverandørernes præsentation af den samlede it-løsning.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38221000 Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende)
48100000 Branchespecifik programpakke
48614000 Dataregistreringssystem
72313000 Datafangst
72314000 Indsamling og bearbejdning af data
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Markedsdialogen er en separat proces udført inden et udbud. Som en potentiel leverandører er det ikke en forudsætning at du deltager i markedsdialogen, hvis du planlægger at byde på udbuddet. Deltagelse i markedsdialogen har ikke indflydelse på evalueringen i en eventuel prækvalifikation, eller i forbindelse med udbuddet. Dette vil være en skriftlig markedsdialog hvor du, som en potentiel leverandør, svarer på spørgsmål Vejdirektoratet har stillet i dokumentet (Markedsdialog, spørgsmål til potentielle leverandører). Den skriftlige markedsdialog kan blive fulgt op af en mundtlig.

Formålet med denne markedsdialog er at starte en dialog med potentielle leverandører, med det formål at Vejdirektoratet får bedre indsigt i, hvilke løsninger der findes på markedet for styring af tid, økonomi, og kvalitet på entreprisekontrakter. Årsagen er, at Vejdirektoratets nuværende jobstyringsløsning skal udskiftes.

Programmet for denne markedsdialog:

1. Download de to dokumenter tilhørende denne markedsdialog via dette link. https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/ongoing

2. Besvar spørgsmålene i dokumentet ”Markedsdialog, Styring af tid, økonomi, og kvalitet på entreprisekontrakter. Spørgsmål til potentielle leverandører. Svarene skal være sendt til kens@vd.dk, senest 16.12.2022 klokken 12.00. Besvarelsen skal være på dansk. Yderlig dokumentation kan vedhæftes besvarelsen, under forudsætningen af at det er referere fra et spørgsmål til det vedhæftede bilag.

3. Vejdirektoratet forbeholder sig retten til at følge op på den skriftlige markedsdialog, ved at indkalde udvalgte leverandører til dialogmøder. Bliver dette aktuelt vil ske i januar/februar 2023

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/12/2023

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022