TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Bygge og anlæg - 650347-2022

23/11/2022    S226

Danmark-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder

2022/S 226-650347

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Evida Service A/S - HRSI
CVR-nummer: 40318941
Postadresse: Vognmagervej 14
By: Viborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Alex Berg Hansen
E-mail: udbud@evida.dk
Telefon: +45 77899000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/190572152.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.evida.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/190572152.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/190572152.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Dynamisk indkøbssystem på etablering af gasledninger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dynamisk indkøbssystem på etablering af gasledninger.

Tryk her https://permalink.mercell.com/190572152.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 575 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kategori 1 - Entreprenørydelser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45113000 Byggepladsarbejder
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
45231000 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
45231100 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
45231200 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger til olie og gas
45232000 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
45236000 Jord- og belægningsarbejde
45262680 Svejsning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved entreprenørydelser forstås eksempelvis, men ikke begrænset til, udførelse af gravearbejder og svejsearbejder som led i etableringen af gasledninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Det dynamiske indkøbssystem kan forlænges og dette gøres ved bekendtgørelse.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 200
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav, som er mindstekrav del III.1.3) teknisk og faglig formåen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kategori 2 - Regulatorer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42131140 Trykregulerings-, kontrol-, kontra- eller sikkerhedsventiler
42131141 Trykreguleringsventiler
42131142 Reguleringsventiler
42131143 Flodkontrolventiler
42131144 Procesreguleringsventiler
42131145 Kontraventiler
42131146 Envejsventiler
42131147 Sikkerhedsventiler
42131148 Stopventiler
42131150 Standrørsventiler
42131160 Hydranter
42131170 Trykventiler til gascylindre
42131200 Konstruktionsdefinerede ventiler
42131210 Spadeventiler
42131230 Skydeventiler
42131240 Sædeventiler
42131250 Nåleventiler
42131260 Kugleventiler
42131270 Stophaner
42131280 Spjældventiler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved regulatorer forstås eksempelvis, men ikke begrænset til, levering af regulatorer til anvendelse ved etablering af gasledninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Det dynamiske indkøbssystem kan forlænges og dette gøres ved bekendtgørelse.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 200
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav, som er mindstekrav del III.1.3) teknisk og faglig formåen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kategori 3 - Opføringsrør til biogasanlæg og b-installationer

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44160000 Rørledning, rørsystemer, rør, foringsrør, rørledningssystemer og hermed beslægtede emner
44161100 Gasrørledninger
44161110 Gasledningsnet
44163000 Rørledninger og fittings
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved opføringsrør til biogasanlæg og b-installationer forstås eksempelvis, men ikke begrænset til, levering af opføringsrør til anvendelse ved etablering af gasledninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 23 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Det dynamiske indkøbssystem kan forlænges og dette gøres ved bekendtgørelse.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 200
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav, som er mindstekrav del III.1.3) teknisk og faglig formåen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der sker ikke udvælgelse da dette er et dynamisk indkøbssystem.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er ikke fastsat mindstekrav til økonomisk og financiel kapacitet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der sker ikke udvælgelse da dette er et dynamisk indkøbssystem.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Kategori 1 - Entreprenørydelser: To (2) referencer inden for entreprenørarbejder indenfor de sidste tre (3) år, som demonstrerer erfaring med etablering af gasledninger.

Kategori 2 - Regulatorer: To (2) referencer indenfor levering af regulatorer, indenfor de sidste tre (3) år, som demonstrerer erfaring med levering af regulatorer til gasforsyning.

Kategori 3 - Opføringsrør til biogasanlæg og b-installationer: To (2) referencer inden for levering af opføringsrør indenfor de sidste tre (3) år, som demonstrerer erfaring med levering af opføringsrør til gasforsyning.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal påtage sig et fællesansvar, og der skal udpeges en fælles befuldmægtiget, som er ansvarlig for kontakten med Evida

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Konkrete tildelinger på det dynamiske indkøbssystem sker i form af miniudbud, hvor kontrakt-/samarbejdsbetingelser, vilkår mv. i forbindelse med det enkelte miniudbud afgives til de leverandører, der er optaget i den pågældende kategori. Periodekøbskontrakter vil blive brugt til tildelinger på det dynamiske indkøbssystem for alle kategorier.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/12/2032
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135, 136 og § 137, stk. 1, nr. 2 og 4.

Ad I.3: Ansøger kan stille spørgsmål om udbuddet via Mercells kommunikationsmodul.

Ad II.1.5) og II.2.6): Det anførte beløb er et skønnet forbrug over 10 år og ser således ikke forpligtende for Evida.

Adgang til Mercell sker via de links, der er angivet i afsnit I.3). Platformen kan tilgås fra alle almindelige webbrowsere og kan også tilgås via pc'er, tablets osv. Der er ingen særlige tekniske krav for at få adgang til platformen, som derfor er åben for alle interesserede leverandører.

Et Dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivet (direktiv 2014/25/EU) artikel 52. Det dynamiske indkøbssystem er opdelt i kategorier og der stilles specifikke egnethedskrav for hver kategori, som leverandørerne skal opfylde, for at de kan indgå i systemet. Når der oprettes et dynamisk indkøbssystem gennem EU-udbud, sker det i form af et begrænset udbud, hvor alle leverandører, der opfylder egnethedskravene, får adgang til systemet efter ansøgningsfristens udløb.

Tildelinger på det dynamiske indkøbssystem afgives i forbindelse med miniudbud efter etableringen af det dynamiske indkøbssystem.

Efter ansøgningsfristens udløb, vil optagelse af leverandører ske løbende. Optagelse af leverandører på Det dynamiske indkøbssystem er åbent for optagelse af alle egnede leverandører i hele systemets levetid. I forbindelse med ansøgning om optagelse i systemet (både under EU-udbuddet og senere) skal der indsendes et udfyldt ESPD (tilgængeligt i systemet) samt dokumentation for oplysningerne i ESPD-dokumentet (for danske tilbudsgivere betyder det, at der skal indsendes en serviceattest).

Leverandører kan gratis indgå i det dynamiske indkøbssystem, og leverandøren kan frit forblive leverandør på det dynamiske indkøbssystem i hele systemets levetid. Såfremt leverandøren ønsker at udtræde af det dynamiske indkøbssystem, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til Evida. Hvis en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere opfylder egnethedskravene eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, udelukkes leverandøren fra systemet. I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om en revision af de konkrete omstændigheder. Når leverandøren igen opfylder egnethedskravene eller ikke længere er omfattet af en af udelukkelsesgrundende, kan denne igen anmode om optagelse i det dynamiske indkøbssystem. Leverandøren er altid forpligtet til at fremlægge opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022