TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 651975-2022

23/11/2022    S226

Danmark-Odense: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

2022/S 226-651975

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: FynBus
CVR-nummer: 29979944
Postadresse: Tolderlundsvej 9
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bitten Bøgild
E-mail: bbo@fynbus.dk
Telefon: +45 30902452
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7cf0f64f-6ba8-4aee-a927-ac29b9667793/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7cf0f64f-6ba8-4aee-a927-ac29b9667793/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7cf0f64f-6ba8-4aee-a927-ac29b9667793/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7cf0f64f-6ba8-4aee-a927-ac29b9667793/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af emissionsfri buskørsel i Middelfart, Nyborg og Svendborg Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Emissionsfri buskørsel i Middelfart, Nyborg og Svendborg Kommuner.

Kørselsomfanget er i alt ca. 64.062 afregningstimer fordelt på 48 busser + reservebusser samt ad hoc dubleringskørsel og ekstrakørsel.

Middelfart Kommune ca. 12.694 afregningstimer fordelt på 12 busser + reservebusser, 12 ruter, herunder 2 bybusruter og 10 lokalruter

Nyborg Kommune ca.15.188 afregningstimer fordelt på 14 busser + reservebusser, 12 ruter, herunder 2 bybusruter og 10 lokalruter

Svendborg Kommune ca. 36.180 afregningstimer fordelt på 22 busser + reservebusser, 16 ruter, herunder 3 bybusruter og 13 lokalruter

Løbende byudvikling, tilsvarende ændringer m.m. kan medføre ændringer i kørselsomfanget og det bestående rutenet på udbudstidspunktet og i løbet af kontrakten. Genstanden for udbuddet er buskørsel indenfor Middelfart, Nyborg og Svendborg Kommuners geografiske områder.

Kontrakterne løber fra køreplansskiftet i august 2024 til køreplansskiftet i sommeren 2032 med option på op til 2x2 års forlængelse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Der kan gives tilbud selvstændigt på de tre pakker (Pakke 1 - Middelfart Kommune, Pakke 2 - Nyborg Kommune, Pakke 3 - Svendborg Kommune enkeltvis og i kombination, Pakke 4 - Samlet pakke.

Afgives der tilbud på Pakke 4 – Samlet pakke, skal tilbudsgiver tillige afgive tilbud på Pakke 1 – Middelfart Kommune, Pakke 2 – Nyborg Kommune og Pakke 3 – Svendborg Kommune.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Pakke 1 - Middelfart Kommune

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60100000 Vejtransport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Middelfart Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte ydelse omfatter emissionsfri buskørsel i Middelfart Kommune.

Kørselsomfanget er ca. 12.694 afregningstimer fordelt på 12 busser. Kørslen vedrører bybuskørsel og lokalkørsel/skolekørsel. Herudover er ad hoc dubleringskørsel og ekstrakørsel samt reservebusser.

.

Nærmere beskrivelse af kørslen findes i bilagene til Kravsspecifikationen vedr. Middelfart Kommune:

• Hastus

• Arbejdskøreplaner

• K1 og K2 filer, bilag K1

.

Løbende byudvikling, tilsvarende ændringer m.m. kan medføre ændringer i kørselsomfanget og det bestående rutenet på udbudstidspunktet og i løbet af kontrakten. Genstanden for udbuddet er buskørsel indenfor Middelfart Kommunes geografiske område.

Kontrakterne løber fra køreplansskiftet i august 2024 til køreplansskiftet i sommeren 2032 med option på op til 2 x 2 års forlængelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 144
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med op til 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 10
Største antal: 12
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt FynBus modtager flere end 10-12 ansøgninger som opfylder kravene til prækvalifikation, udvælger FynBus af hensyn til at sikre bred konkurrence maksimalt 10-12 ansøgere (de 10-12 bedst egnede ansøgere) blandt disse ansøgere, som således opfordres til at afgive tilbud.

.

Udvælgelsen af de 10-12 bedst egnede ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud blandt de ansøgere, som opfylder kravene til prækvalifikation, sker på baggrund af de afgivne referencer som beskrevet i ansøgernes ESPD’er, jf. ovenfor, således at de 10-12 ansøgere med de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte ydelser udgør de 10-12 bedst egnede ansøgere, som dermed opfordres til at afgive tilbud.

.

Ved vurdering af hvilke ansøgere, der har afgivet de bedste og mest relevante referencer, vil FynBus lægge vægt på følgende:

• Værdien af referencerne. Værdien, der vil blive vurderet, er værdien af ansøgerens samlede sum for ansøgerens faktiske bidrag til udførelsen af referencen (eksklusive ydelser udført af underleverandører eller eventuelle konsortiemedlemmer på referencen).

• Referencernes samtidighed, dvs. det år/den dato, hvor ydelserne, som referencerne vedrører, er påbegyndt eller afsluttet. Referencer vedrørende ydelser, der er påbegyndt eller afsluttet inden for de sidste 12 måneder før fristen for ansøgning om prækvalifikation, jf. afsnit 4, vil blive vurderet højere end tidligere referencer.

• Antallet af referencer.

• Alle tre forhold indgår i evalueringen med lige stor vægt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges med op til 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Pakke 2 - Nyborg Kommune

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60100000 Vejtransport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Nyborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte ydelse omfatter emissionsfri buskørsel i Nyborg Kommune.

Kørselsomfanget er ca. 15.188 afregningstimer fordelt på 14 busser. Kørslen vedrører bybuskørsel og lokalkørsel/skolekørsel. Herudover er ad hoc dubleringskørsel og ekstrakørsel samt reservebusser.

.

Nærmere beskrivelse af kørslen findes i bilagene til Kravsspecifikationen vedr. Nyborg Kommune:

• Hastus

• Arbejdskøreplaner

• K1 og K2 filer, bilag K1

.

Løbende byudvikling, tilsvarende ændringer m.m. kan medføre ændringer i kørselsomfanget og det bestående rutenet på udbudstidspunktet og i løbet af kontrakten. Genstanden for udbuddet er buskørsel indenfor Nyborg Kommunes geografiske område.

Kontrakterne løber fra køreplansskiftet i august 2024 til køreplansskiftet i sommeren 2032 med option på op til 2 x 2 års forlængelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 144
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med op til 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 10
Største antal: 12
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt FynBus modtager flere end 10-12 ansøgninger som opfylder kravene til prækvalifikation, udvælger FynBus af hensyn til at sikre bred konkurrence maksimalt 10-12 ansøgere (de 10-12 bedst egnede ansøgere) blandt disse ansøgere, som således opfordres til at afgive tilbud.

.

Udvælgelsen af de 10-12 bedst egnede ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud blandt de ansøgere, som opfylder kravene til prækvalifikation, sker på baggrund af de afgivne referencer som beskrevet i ansøgernes ESPD’er, jf. ovenfor, således at de 10-12 ansøgere med de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte ydelser udgør de 10-12 bedst egnede ansøgere, som dermed opfordres til at afgive tilbud.

.

Ved vurdering af hvilke ansøgere, der har afgivet de bedste og mest relevante referencer, vil FynBus lægge vægt på følgende:

• Værdien af referencerne. Værdien, der vil blive vurderet, er værdien af ansøgerens samlede sum for ansøgerens faktiske bidrag til udførelsen af referencen (eksklusive ydelser udført af underleverandører eller eventuelle konsortiemedlemmer på referencen).

• Referencernes samtidighed, dvs. det år/den dato, hvor ydelserne, som referencerne vedrører, er påbegyndt eller afsluttet. Referencer vedrørende ydelser, der er påbegyndt eller afsluttet inden for de sidste 12 måneder før fristen for ansøgning om prækvalifikation, jf. afsnit 4, vil blive vurderet højere end tidligere referencer.

• Antallet af referencer.

• Alle tre forhold indgår i evalueringen med lige stor vægt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges med op til 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Pakke 3 - Svendborg Kommune

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60100000 Vejtransport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Svendborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte ydelse omfatter emissionsfri buskørsel i Svendborg Kommune.

Kørselsomfanget er ca. 36.180 afregningstimer fordelt på 22 busser. Kørslen vedrører bybuskørsel og lokalkørsel/skolekørsel. Herudover er ad hoc dubleringskørsel og ekstrakørsel samt reservebusser.

.

Nærmere beskrivelse af kørslen findes i bilagene til Kravsspecifikationen vedr. Svendborg Kommune:

• Hastus

• Arbejdskøreplaner

• K1 og K2 filer, bilag K1

.

Løbende byudvikling, tilsvarende ændringer m.m. kan medføre ændringer i kørselsomfanget og det bestående rutenet på udbudstidspunktet og i løbet af kontrakten. Genstanden for udbuddet er buskørsel indenfor Svendborg Kommunes geografiske område.

Kontrakterne løber fra køreplansskiftet i august 2024 til køreplansskiftet i sommeren 2032 med option på op til 2 x 2 års forlængelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 144
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med op til 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 10
Største antal: 12
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt FynBus modtager flere end 10-12 ansøgninger som opfylder kravene til prækvalifikation, udvælger FynBus af hensyn til at sikre bred konkurrence maksimalt 10-12 ansøgere (de 10-12 bedst egnede ansøgere) blandt disse ansøgere, som således opfordres til at afgive tilbud.

.

Udvælgelsen af de 10-12 bedst egnede ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud blandt de ansøgere, som opfylder kravene til prækvalifikation, sker på baggrund af de afgivne referencer som beskrevet i ansøgernes ESPD’er, jf. ovenfor, således at de 10-12 ansøgere med de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte ydelser udgør de 10-12 bedst egnede ansøgere, som dermed opfordres til at afgive tilbud.

.

Ved vurdering af hvilke ansøgere, der har afgivet de bedste og mest relevante referencer, vil FynBus lægge vægt på følgende:

• Værdien af referencerne. Værdien, der vil blive vurderet, er værdien af ansøgerens samlede sum for ansøgerens faktiske bidrag til udførelsen af referencen (eksklusive ydelser udført af underleverandører eller eventuelle konsortiemedlemmer på referencen).

• Referencernes samtidighed, dvs. det år/den dato, hvor ydelserne, som referencerne vedrører, er påbegyndt eller afsluttet. Referencer vedrørende ydelser, der er påbegyndt eller afsluttet inden for de sidste 12 måneder før fristen for ansøgning om prækvalifikation, jf. afsnit 4, vil blive vurderet højere end tidligere referencer.

• Antallet af referencer.

• Alle tre forhold indgår i evalueringen med lige stor vægt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges med op til 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

FynBus anvender alle obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven § 134a, § 135 og § 136. Derudover anvender FynBus de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven § 137, nr. 1 – 5.

.

Ansøger skal sammen med ansøgningen fremsende en udfyldt udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) jf. nedenfor.

Såfremt ansøger agter at benytte og angiver underentreprenører og/eller baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2. ESPD'et er en egenerklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver, andre enheder eller konsortiet opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

.

Der skal udfyldes følgende i ESPD’et:

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør

Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på

.

Del III: Udelukkelsesgrunde

Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger, oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er FynBus forpligtet til at udelukke ansøgeren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 , 5 og 6.

Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

- Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1.

- Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2.

- Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 3

- Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 4

- Uretmæssig påvirkning af Ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 5

.

Del IV: Udvælgelse

Punkt B: Økonomisk og finansiel formåen

- Finansielle nøgletal, jf. pkt. III.1.2)

Punkt C: Teknisk og faglig formåen

- Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type, jf. pkt. III.1.3)

.

ESPD udfyldes af tilbudsgiver i udbudssystemet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

• Ansøgers egenkapital skal være positiv i de tre seneste disponible regnskabsår.

• Ansøger skal have et forhåndstilsagn vedr. anfordringsgaranti

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital:

Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i de tre seneste disponible regnskabsår.

- Ved de ”tre seneste disponible regnskabsår" forstås de tre seneste regnskaber afsluttet forud for indgivelse af ansøgning i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.

- Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes ansøgerens samlede egenkapital som summen af egenkapital i sammenslutningen. Såfremt ansøgere baserer sig på en eller flere støttende

virksomheders økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes egenkapitalen på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

.

Erklæring om ansøgers egenkapital for de tre seneste disponible afsluttede regnskabsår, herunder fx via fremlæggelse af årsregnskaber for de tre seneste disponible afsluttede regnskabsår eller uddrag heraf, eller via en oversigt over relevante nøgletal for de tre seneste disponible afsluttede regnskabsår attesteret af ansøgers ledelse eller revisor. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

.

Forhåndstilsagn vedrørende anfordringsgaranti:

- Tilbudsgiver skal have et forhåndstilsagn vedr. anfordringsgaranti.

- Forhåndstilsagn vedr. anfordringsgarantien skal modsvare størrelsen på de delkontrakter, der ansøges om at afgive tilbud på, jf. Kontraktens § 42.

- Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at et pengeinstitut vil udstede en anfordringsgaranti på 100.000 kr./driftsbus.

.

Kravet vil være opfyldt, hvis ansøgningen om prækvalifikation er vedlagt en erklæring fra et anerkendt pengeinstitut hjemmehørende i Danmark.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Minimumskrav til teknisk og faglig formåen:

Ansøgeren skal som mindstekrav anføre én reference over leveringer i ESPD udført indenfor de seneste tre afsluttede kalenderår forud for ansøgningsfristens udløb. Der kan anføres flere.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger kan dokumentere at have udført en ”opgave” indenfor det specifikke forretningsområde, jf. afgrænsning heraf nedenfor, der er omfattet af kontrakten, indenfor de seneste tre afsluttede kalenderår forud for ansøgningsfristens udløb. Opgaven kan være påbegyndt mere end tre afsluttede kalenderår forud for ansøgningsfristens udløb, men den skal i så fald være afsluttet indenfor de seneste tre afsluttede kalenderår forud for ansøgningsfristens udløb. Opgaven kan være igangværende, men den skal i så fald være påbegyndt indenfor de seneste tre afsluttede kalenderår forud for tilbudsfristens udløb.

.

Ved ”Opgave indenfor det specifikke forretningsområde, der er omfattet af kontrakten”, forstås:

Levering af ydelser til offentlige virksomheder eller myndigheder indenfor buskørsel med personer til offentlige virksomheder eller myndigheder, hvor opgaven har et samlet omfang på minimum 10.000 køreplanstimer årligt. I tilfælde af, at igangværende opgaver anvendes som referencer, skal ansøger således have faktureret for minimum 10.000 køreplanstimer årligt på opgaven inden udløb af det seneste kalenderår før ansøgningsfristens udløb.

.

Referencen i ESPD’et bør således indeholde: Beskrivelse af ansøgers ydelse, omfanget af opgaven, oplysning om tidspunkt for udførelsen (dato) og oplysninger om den offentlige modtager af ansøgerens ydelse.

.

Referencer, hvor ansøger har foretaget levering som en del af et konsortium, kan indgå som en gyldig reference, såfremt det oplyses, hvor stor en del af leverancen, der blev ydet af ansøgeren, samt hvilke konkrete dele af opgaven, der blev leveret af ansøgeren, og det fremgår af disse oplysninger, at ansøgerens rådgivning omfattede en del af projektet der havde et samlet omfang på minimum10.000 køreplanstimer årligt.

.

Ansøgeren skal som mindstekrav anføre én reference over leveringer i ESPD udført indenfor de seneste tre afsluttede kalenderår forud for ansøgningsfristens udløb. Der kan anføres flere, jf. Nedenfor. Alternativt til beskrivelse af referencer i ESPD kan vedlægges Bilag D – Beskrivelse af referencer.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Såfremt FynBus modtager flere end 10-12 ansøgninger, som opfylder kravene til prækvalifikation, udvælger FynBus af hensyn til at sikre bred konkurrence maksimalt 10-12 bedst egnede ansøgere.

Ved vurdering af hvilke ansøgere, der har afgivet de bedste og mest relevante referencer, vil FynBus lægge vægt på følgende:

• Omfanget af referencerne. Omfanget, der vil blive vurderet, er ansøgerens samlede faktiske bidrag til udførelsen af opgaven (eksklusive ydelser udført af underleverandører eller eventuelle konsortiemedlemmer på referencen), opgjort ved udførte køreplantimer.

• Referencernes samtidighed, dvs. det år/den dato, hvor ydelserne, som referencerne vedrører, er påbegyndt eller afsluttet. Referencer vedrørende ydelser, der er påbegyndt eller af-sluttet inden for de sidste 12 måneder før fristen for ansøgning om prækvalifikation, jf. afsnit 4, vil blive vurderet højere end tidligere referencer.

• Antallet af referencer.

• Alle tre forhold indgår i evalueringen med lige stor vægt.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

DKK 100.000 pr. driftsbus

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til kontrakten vedlagt udbudsmaterialet.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Ingen krav til retlig form, men hvis ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk for kontraktens udførelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Leverandøren har det fulde ansvar overfor FynBus. Dersom et konsortium får tildelt kontrakt, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse og ansvar for kontrakten.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Det er et mindstekrav for udførelse af buskørsel, at ansøger kan opfylde kvalifikationskravene i Lovbekendtgørelse af 12. november 2012 nr. 1050 om buskørsel (herefter Busloven).

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til kontrakten vedlagt udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/12/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/12/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/04/2024

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3.

.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling. FynBus yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingerne eller udbudsprocessen i øvrigt.

.

De tilbud, der afleveres i forbindelse med den indledende tilbudsfrist, anses for at være afgivet som bindende tilbud for tilbudsgiverne.

.

FynBus forbeholder sig ret til at tildele kontrakten allerede efter det indledende tilbud, hvilket betyder, at tilbudsgiverne ikke kan påregne, at der nødvendigvis bliver anledning til at forhandle om det afgivne tilbud.

.

Formålet med forhandlingen er at understøtte en konstruktiv dialog mellem ordregiver og tilbudsgiver om det indledende tilbud og ordregivers udbudsmateriale. Målet er, at dialogen sikrer bedst mulig opfyldelse af ordregivers konkurrenceparametre, understøtter en effektiv og god konkurrence om kontrakten, og reducerer misforståelser og fejl.

.

Forhandlingen forventes gennemført som et kortvarigt forløb, hvor der forhandles om forbedringer og præciseringer på baggrund af tilbudsgivers indledende tilbud samt muligheden for at optimere udbudsmaterialet.

.

Efter de indledende forhandlinger får tilbudsgiverne mulighed for at aflevere et revideret tilbud, herunder frafalde eventuelle forbehold.

.

Tilbudsgiver/ansøger har mulighed for at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet.

.

Ansøger/tilbudsgiver, andre enheder og konsortier skal på FynBus’ opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens §§144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbudsafgivelsen.

Følgende dokumentation for personlige forhold skal på opfordring sendes til FynBus, forinden Fyn-Bus kan træffe beslutning om tildeling eller på ethvert tidspunkt under udbudsproceduren, når Fyn-Bus anmoder herom, hvis dette er nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af proceduren. Dokumentationen skal fremlægges inden for en af FynBus fastsat passende frist:

• Serviceattest

• Erklæring under ed

• Erklæring på tro og love

som bevis for at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3, og § 137, stk. 1, nr. 2:

1. Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelses-grundene i udbudslovens §§ 135, stk. 1-3, og § 137, stk. 1, nr. 2.

2. Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135, stk. 1-3, og § 137, stk. 1, nr. 2.

.

Udsteder ansøgerens land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

For så vidt angår danske ansøgere, kan beviset bestå i en serviceattest, som ikke må være dateret tidligere end 6 måneder før tilbudsfristens udløb. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen, og Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr som betaling for serviceattester.

.

Erklæring om ansøgers egenkapital for de tre seneste disponible afsluttede regnskabsår, herunder fx via fremlæggelse af årsregnskaber for de tre seneste disponible afsluttede regnskabsår eller uddrag heraf, eller via en oversigt over relevante nøgletal for de tre seneste disponible afsluttede regnskabsår attesteret af ansøgers ledelse eller revisor. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over prækvalifikationsbeslutning skal indgives indenfor 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Klager over tildelingsbeslutning skal indgives senest 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022