Usluge - 655074-2021

22/12/2021    S248

Belgija-Bruxelles: HADEA/2021/OP/0011-PIN ugovor o pružanju usluga za sustavne preglede znanstvenih dokaza o cjepivima i aktivnostima jačanja sposobnosti

2021/S 248-655074

Prethodna informacijska obavijest

Ova je obavijest isključivo za prethodne informacije

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HADEA), HADEA.A.2 – EU4Health/SMP Food
Poštanska adresa: COV2, Place Charles Rogier 16
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1210
Država: Belgija
E-pošta: HADEA-PROCELL@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://hadea.ec.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9866
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

HADEA/2021/OP/0011-PIN ugovor o pružanju usluga za sustavne preglede znanstvenih dokaza o cjepivima i aktivnostima jačanja sposobnosti

Referentni broj: HADEA/2021/OP/0011-PIN
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ugovor o pružanju usluga za sustavne preglede znanstvenih dokaza o cjepivima i aktivnostima jačanja sposobnosti.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Očekuje se da će rad koji se provodi putem ovog poziva na nadmetanje pružiti podršku državama članicama EU-a u donošenju odluka o nacionalnim planovima cijepljenja, uključujući cjepiva protiv bolesti COVID-19 i bilo svih prilagodbi tih cjepiva zbog pojave varijanti virusa SARS-CoV-2. Predmet je ovog poziva na nadmetanje pružanje podrške aktivnostima nacionalnih tehničkih savjetodavnih skupina za cijepljenje EU-a/EGP-a (National Immunisation Technical Advisory Group – NITAG):

1. provođenjem 16 sustavnih pregleda ili brzih pregleda literature znanstvenih dokaza u području cjepiva i/ili programa cijepljenja EU-a/EGP-a, uključujući COVID-19;

2. pripremom i provođenjem mrežnog osposobljavanja o metodologijama za procjenu pregleda dokaza, sinteze, ocjenjivanja i transformacije u tehničke dokumente/smjernice;

3. provođenjem aktivnosti jačanja sposobnosti radi učvršćivanja suradnje.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
07/02/2022

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Ovom se prethodnom informacijskom obavijesti najavljuje namjera javnog naručitelja da objavi budući poziv na nadmetanje. U ovoj fazi nisu dostupne druge informacije ili dokumenti. Zainteresirani gospodarski subjekti pozivaju se da se pretplate na adresu iz odjeljka I.3) kako bi dobili obavijest o nadmetanju i svu dokumentaciju o nabavi, uključujući upute za nadmetanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/12/2021