TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 656198-2022

25/11/2022    S228

Danmark-Esbjerg: Finansielle tjenester og forsikringstjenester

2022/S 228-656198

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sport & Event Park Esbjerg
CVR-nummer: 38581015
Postadresse: Gl. Vardevej 62
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Karin Wiggers
E-mail: kwi@northrisk.dk
Telefon: +45 44124202
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://northrisk.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/287387
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sport & Event Park Esbjerg – Forsikringsudbud

II.1.2)Hoved-CPV-kode
66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sport & Event Park Esbjerg ønsker tilbud på en eller flere af nedenstående delaftaler: Delaftale 1: Bygning og løsøre Delaftale 2: Erhvervs- og produktansvar Delaftale 3: Arbejdsskade Delaftale 4: Motor Der henvises til udbudsmaterialet og de respektive kravspecifikationer. Forsikringsaftalen skal træde i kraft den 1. januar 2023.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 232 064.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Bygning og løsøre

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66515000 Skades- eller tabsforsikring
66515100 Forsikring i forbindelse med brand
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sport & Event Parsk Esbjerg ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor Bygning og løsøre. Der skal afgives tilbud på begge forsikringstyper under denne delaftale.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Forsikringsydelser samt kvalitet og service / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af aftalen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: Erhvervs- og produktansvar

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66516400 Generelle ansvarsforsikringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sport & Event Parsk Esbjerg ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor Erhvervs- og produktansvar.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Forsikringsydelser samt kvalitet og service / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af aftalen

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3: Arbejdsskade

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66512100 Ulykkesforsikring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sport & Event Parsk Esbjerg ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor Arbejdsskade.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Forsikringsydelser samt kvalitet og service / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af aftalen

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4: Motor

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66514110 Motorkøretøjsforsikring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sport & Event Parsk Esbjerg ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor Motor.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Forsikringsydelser samt kvalitet og service / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af aftalen

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 165-469237
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1: Bygning og løsøre

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
14/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Protector Forsikring Danmark
CVR-nummer: Protector Forsikring Danmark
Postadresse: Kalvebod Brygge 39
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1560
Land: Danmark
E-mail: lone.hyllehoj@protectorforsikring.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 995 364.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2: Erhvervs- og produktansvar

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
14/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Gjensidige Forsikring
CVR-nummer: 33259247
Postadresse: A.C. Meyers Vænge 9
By: København SV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2450
Land: Danmark
E-mail: lise-lotte.larsen@gjensidige.dk
Telefon: +45 77325215
Internetadresse: http://www.gjensidige.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 234 232.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3: Arbejdsskade

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
14/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Gjensidige Forsikring
CVR-nummer: 33259247
Postadresse: A.C. Meyers Vænge 9
By: København SV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2450
Land: Danmark
E-mail: lise-lotte.larsen@gjensidige.dk
Telefon: +45 77325215
Internetadresse: http://www.gjensidige.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 738 380.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 4: Motor

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
14/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Protector Forsikring Danmark
CVR-nummer: Protector Forsikring Danmark
Postadresse: Kalvebod Brygge 39
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1560
Land: Danmark
E-mail: lone.hyllehoj@protectorforsikring.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 264 088.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Bemærk at oplyst anslået samlet værdi (pkt. II.1.7 og V.2.4) er for 48 måneder (3 år + 1 optionsår).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnets Hus, Toldbodgade 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naeveneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/11/2022