Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 665504-2021

Submission deadline has been amended by:  31115-2022
27/12/2021    S251

Malta-Valletta: Forsikringsmæglingstjenester til EASO

2021/S 251-665504

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
Postadresse: Winemakers Wharf, Grand Harbour
By: Valletta
NUTS-kode: MT Malta
Postnummer: MRS 1917
Land: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.easo.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9847
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9847
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Asyl

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forsikringsmæglingstjenester til EASO

Sagsnr.: EASO/2021/942
II.1.2)Hoved-CPV-kode
66518100 Assurancemæglertjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

EASO ønsker at indgå en enkelt rammeaftale om levering af uafhængige professionelle forsikringsmæglingstjenester for policer med dækning forskellige steder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66510000 Forsikringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: AT Österreich
NUTS-kode: BE Belgique / België
NUTS-kode: BG България  / Bulgaria
NUTS-kode: CY Κύπρος  / Kýpros
NUTS-kode: CZ Česko
NUTS-kode: DE Deutschland
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: EE Eesti
NUTS-kode: EL Ελλάδα  / Elláda
NUTS-kode: ES España
NUTS-kode: FI Suomi / Finland
NUTS-kode: FR France
NUTS-kode: HR Hrvatska
NUTS-kode: HU Magyarország
NUTS-kode: IE Éire / Ireland
NUTS-kode: IT Italia
NUTS-kode: LT Lietuva
NUTS-kode: LU Luxembourg
NUTS-kode: LV Latvija
NUTS-kode: MT Malta
NUTS-kode: NL Nederland
NUTS-kode: PL Polska
NUTS-kode: PT Portugal
NUTS-kode: RO România
NUTS-kode: SE Sverige
NUTS-kode: SI Slovenija
NUTS-kode: SK Slovensko
Hovedudførelsessted:

Tjenesteydelserne skal udføres i:

— kontrahentens lokaler, medmindre andet aftales.

Udførelsesstedet for kontrakten kan være specificeret mere detaljeret i de tekniske specifikationer.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Offentligt udbud vedrørende indgåelse af en enkelt rammeaftale vedrørende levering af forsikringsmæglingstjenester som beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se artikel I.3) i rammeaftalens særlige betingelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Se udbudsdokumenter.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/01/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/01/2022
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Det Europæiske Asylstøttekontor, Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917, MALTA.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst to repræsentanter pr. tilbudsgiver må overvære åbningen. Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren oplyse det fulde navn, fødselsdato, nationalitet og ID- eller pasnummer på repræsentanterne mindst fem arbejdsdage i forvejen til: contracts@easo.europa.eu.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

I tilfælde af manglende tilgængelighed eller forstyrrelser i driften af de elektroniske kommunikationsmidler, der er angivet i afsnit I.3), inden for de sidste fem kalenderdage før fristen for modtagelse angivet i afsnit IV.2.2), forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at forlænge denne frist og offentliggøre udvidelsen på internetadressen anført i afsnit I.3) uden forudgående offentliggørelse af en berigtigelse til denne bekendtgørelse. Økonomiske aktører, der er interesserede i dette udbud, opfordres til at tilmelde sig udbuddet på adressen i afsnit I.3) for at blive underrettet, når nye oplysninger eller dokumenter offentliggøres.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4302-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2021