Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 667158-2021

27/12/2021    S251

Danmark-Frederiksværk: Vask og rensning

2021/S 251-667158

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Indkøbsfællesskab Nordsjælland v/Halsnæs Kommune
CVR-nummer: 29188416
Postadresse: Rådhuspladsen 1
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3300
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Sommer
E-mail: triso@halsnaes.dk
Telefon: +45 47784000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/169899150.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.halsnaes.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
CVR-nummer: 60183112
Postadresse: Bjarkesvej 2
By: Allerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3450
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.alleroed.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
CVR-nummer: 58271713
Postadresse: Hold-an Vej 7
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ballerup.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
CVR-nummer: 29188386
Postadresse: Dronning Dagmars Vej 200
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3650
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.egedalkommune.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3 B
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2980
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fredensborg.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederikssund Kommune
CVR-nummer: 29189129
Postadresse: Torvet 2
By: Frederikssund
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3600
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.frederikssund.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Furesø Kommune
CVR-nummer: 29188327
Postadresse: Stiager 2
By: Værløse
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3500
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.furesoe.dk/borger/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Kommune
CVR-nummer: 29188416
Postadresse: Rådhuspladsen 1
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3300
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://halsnaes.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
CVR-nummer: 64502018
Postadresse: Stengade 59
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.helsingor.dk/borger/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
CVR-nummer: 70960516
Postadresse: Slotsmarken 13
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2970
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.horsholm.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/169899150.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/169899150.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud vedr. levering og vask af linned til primært plejecentre i Indkøbsfællesskab Nordsjælland

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå kontrakter vedrørende levering og vask af linned, til primært plejecentre.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 36 024 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39514000 Håndklæder og vaskeklude, viskestykker og karklude og lign.
98311000 Afhentning af vasketøj
98312000 Tekstilrensning
98315000 Strygning, rulning og presning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Nordsjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende ni kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland er gået sammen om at udbyde kontrakter vedrørende levering og vask af linned til primært plejecentre: Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune og Hørsholm Kommune. Kommunerne optræder samlet som ordregiver i udbuddet. Efterfølgende vil der blive indgået enslydende kontrakter mellem den vindende tilbudsgiver og hver enkelt kommune.

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå kontrakter vedrørende levering og vask af linned, stillet til rådighed af tilbudsgiver, til primært plejecentre. Den udbudte ydelse omfatter således den komplette håndtering af linnedservice, herunder bl.a.:

- Pakning og levering af rene tekstiler

- Afhentning af urene tekstiler

- Sortering, vask og tørring af tekstiler.

For en nærmere beskrivelse af den udbudte ydelse, herunder bl.a. krav til de leverede tekstiler, krav til leverancernes udførelse, en angivelse af det ønskede sortiment tilbudsgiver skal stille til rådighed samt Ordregivers bedste skøn over mængdebehov henvises der til det samlede udbudsmateriale.

Kontrakterne forventes at træde i kraft den 1. november 2022 og udløbe den 31. oktober 2028.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering og service / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 36 024 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2022
Slut: 31/10/2028
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 2 har Ordregiver valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler, med baggrund i økonomiske- og markedsmæssige hensyn. Ordregiver har konkret vurderet, at det ikke er den kommercielt bedste løsning eller anbefalelsesværdigt at adskille og opdele opgaven i særskilte delaftaler.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- Tilbudsgivers samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

- Tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

- Tilbudsgivers dækningssum for sin erhvervs- og produktansvarsforsikring

- Under øvrige økonomiske og finansielle krav skal tilbudsgiver oplyse, såfremt der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

- Tilbudsgivers årsomsætning skal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår som minimum være 25 mio. DKK. pr. år.

- Tilbudsgivers soliditetsgrad skal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår som minimum være 20 % pr. år.

- Tilbudsgiver og eventuelle underleverandører skal have sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 mio. DKK for tingskade og minimum 10 mio. DKK for personskade.

- Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift eller indikere, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabsskik i øvrigt, ikke er overholdt.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive referencer for tilsvarende leverancer inden for det udbudte område.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal angive en referenceliste med mindst 3 referencer over lignende rammeaftaler/kontrakter inden for levering og vask af linned til offentlige myndigheder, som tilbudsgiver har indgået inden for de seneste tre år og med en forventet varighed på minimum 3 år. Referencerne skal dække tilsvarende arbejder/ydelser som det udbudte og skal som minimum indeholde oplysninger om følgende:

- Overordnet karakteristik af rammeaftalen/kontrakten (feltet: Beskrivelse)

- Tidspunkt for udførelsen (felterne: Startdato og slutdato)

- Modtager af arbejdet/ydelsen (feltet: Modtagere)

- Kontraktværdien for rammeaftalen/kontrakten (feltet: Beskrivelse)

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 141-374141
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/01/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/01/2022
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2028

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver vil udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136 blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt tilbudsgiver er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 2.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/12/2021