Tjenesteydelser - 68967-2020

12/02/2020    S30

Italien-Ispra: Rammetjenesteydelseskontrakt om kortlægning af afgrøder til støtte for GEOGLAM på landsplan »COPERNICUS4GEOGLAM«

2020/S 030-068967

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, JRC — Joint Research Centre, JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Postadresse: Via Enrico Fermi 2749
By: Ispra
NUTS-kode: ITC41 Varese
Postnummer: 21027
Land: Italien
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammetjenesteydelseskontrakt om kortlægning af afgrøder til støtte for GEOGLAM på landsplan »COPERNICUS4GEOGLAM«

II.1.2)Hoved-CPV-kode
77100000 Tjenesteydelser inden for landbrug
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hovedformålet er at styrke nationale og regionale landbrugsovervågningssystemer i GEOGLAM-partnerlande ved at tilgængeliggøre basisprodukter til overvågning af afgrøder, der er baseret på Sentinel-data, og som supplerer de eksisterende produkter fra Copernicus-Landovervågningstjenesten.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tjenesten vil levere hurtig kortlægning af afgrødetyper (1 gang i landbrugets vækstsæson og 1 gang ved slutningen af vækstsæsonen) og afledte lag og oplysninger (dvs. maske for dyrkede arealer, areal dækket af afgrødetype) til interesseområdet, der angives af landskontrakten og godkendes af GEOGLAM-sekretariatet. Handlingen er baseret på anvendelsen af billedmateriale fra Copernicus Sentinel 1 og 2 samt in situ-indsamling af data fra feltundersøgelser.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
24/02/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/02/2020