Bygge og anlæg - 70594-2018

15/02/2018    S32

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde

2018/S 032-070594

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Amerika Plads 15
By: København Ø
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Varun Sivapalan
E-mail: vasi@bane.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.bane.dk/
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sporfornyelse Frederikssundsbanen - Entreprise E1 - Sikring og kabler

Sagsnr.: FSP0455
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forår/sommer 2018 skal Banedanmark gennemføre en sporfornyelse af Frederikssundsbanen. Entreprisearbejderne er opdelt i flere entrepriser. Denne meddelelse vedrører entreprise E1 Sikring og Kabler. Entreprisen indeholder i hovedtræk: Sikringstekniske ændringer i 69-anlæg, HKT-omkodninger, Omlægning af kabler og Midlertidig sikring af langsgående og tværgående kabler.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Frederikssundsbanen (Valby - Frederikssund).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark skal i 2018 udføre en sporfornyelse på Frederikssundsbanen. Sporfornyelsesarbejderne (projekt FSP0455) er opdelt i 3 entrepriser. E1 Sikring og kabler, E2 Kørestrøm, BPU og Sporskiftevarme og E Spor Sporombygning. De forberedende arbejder gennemføres i weekend- og helligdagsspærringer i foråret 2018. Hovedarbejderne gennemføres i en 12-ugers totalspærring (juni - august 2018).

I hovedspærringen gennemfører Banedanmark endvidere renoveringsarbejder på en rækker broer på strækningen (Entreprise E0).

Arbejderne omfattet af dette udbud er Entreprise E1 Sikring og kabler.

Arbejderne består i hovedtræk af følgende:

Sikring:

- Demontage og genetablering af tilledninger, kabeldåser og modulbokse m.m. i forbindelse med sporarbejder,

- Ombygning i DSB 1969 sikringsanlæg, herunder fjernelse af sporskiftedrev, montage af nye sporskiftedrev, etablering af afløbssko, nedlæggelse af PU-signal, flytning af isolerstød, etablering af røde lys på sporstoppere,

- Fjernelse samt montage af nye drev på sporskifter.

Kabelføringsveje:

- Omlægning af kabler ved kabeltværføringer,

- Udtagning og tilbageflytning af kabler i ca. 18 km kabelrender langs sporet i forbindelse med sporarbejder.

Generelt:

- Mobilisering,

- Etablering af arbejdsplads,

- Forberedende arbejder,

- Afprøvning,

- Aflevering af dokumentation.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 240-437945
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Sporfornyelse Frederikssundsbanen - E1 Sikring og Kabler

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/02/2018
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Aarsleff Rail A/S
CVR-nummer: 32282296
Postadresse: Industriholmen 2
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister m.m. for indgivelse af klager fremgår af Lov om Klagenævnet for Udbud, lovbekendtgørelse 2.6.2016 nr. 593. Det skal i den forbindelse nævnes, at senest samtidig med en klage indgives til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobssens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/02/2018