Tjenesteydelser - 711659-2022

21/12/2022    S246

Danmark-Valby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2022/S 246-711659

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Thøger Nielsen
E-mail: htn@ski.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0998b61b-0ae8-4014-962f-bb3998ee50d6/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0998b61b-0ae8-4014-962f-bb3998ee50d6/homepage
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0998b61b-0ae8-4014-962f-bb3998ee50d6/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fagsystemer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) planlægger at offentliggøre en rammeaftale angående fagsystemer (services) som Software as a Service (SaaS).

Brugerne abonnerer på softwaren og får adgang til den via internettet eller via leverandørens applikationsprogramgrænseflader. Services er karakteriseret ved at være ”on-demand services”, som ejes, udvikles, vedligeholdes, forvaltes og driftes af leverandøren, eller af serviceejerens underleverandører.

Rammeaftalen forventes at udgøres af en række delaftaler, jf. punkt II.2.4 nedenfor.

Rammeaftalen er en frivillig aftale. Dette indebærer, at det er frivilligt for SKI’s kunder om de vil anvende rammeaftalen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Delkontraktnr.: Alle delaftaler
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72263000 Implementering af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72265000 Konfigurering af programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
72416000 Applikationsudbydere
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sortimentet er opdelt i delaftaler i forhold til ydelsesområder. Sortimentet er opdelt i 10 delaftaler i Del I, og 14 delaftaler i Del II. Samlet set 24 delaftaler.

Del I grupperer delaftaler rettet mod alle kunder, med undtagelse af kommunale kunder, og Del II grupperer delaftaler rettet mod de kommunale kunder.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
09/01/2023

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Nærværende bekendtgørelse fremsendes med henblik på at orientere om den forestående offentliggørelse af SKI's udbud af rammeaftale 02.19 Fagsystemer. Offentliggørelsen forventes at finde sted 9. januar 2023.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/12/2022