Usluge - 80058-2021

Submission deadline has been amended by:  126305-2021
TINazivHrvatska-Dugo Selo: Usluge financijskog leasinga
NDBroj objave obavijesti80058-2021
PDDatum objave16/02/2021
OJBroj izdanja SL S-a32
TWMjesto/grad kupcaDUGO SELO
AUSlužbeno ime kupcaDugoselski komunalni i poduzetnički centar doo (11993410316)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan11/02/2021
DTRok za podnošenje30/03/2021
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)66114000 - Usluge financijskog leasinga
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR042
IAInternetska adresa (URL)www.dkpc.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU