Tjenesteydelser - 81029-2021

17/02/2021    S33

Malta-Valletta: Levering af MedCOI-kvalitetssikringstjenester og komparativ juridisk forskning

2021/S 033-081029

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Asylstøttekontor
Postadresse: Winemakers Wharf, Grand Harbour
By: Valletta
NUTS-kode: MT0 MALTA
Postnummer: MRS 1917
Land: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.easo.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Asyl

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af MedCOI-kvalitetssikringstjenester og komparativ juridisk forskning

Sagsnr.: EASO/2020/816
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Parti 1: Eksterne MedCOI-kvalitetsrevisioner/-kvalitetsverificeringer

Parti 2: MedCOI-tilfredshedsundersøgelser og overordnet kvalitetskontrol af MEDCOI-tjenester

Parti 3: MedCOI-politikforskning/statspraksisser og analyse af retspraksis.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Parti 1: Eksterne MedCOI-kvalitetsrevisioner/-kvalitetsverificeringer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: MT MALTA
Hovedudførelsessted:

Tjenesteydelserne skal udføres på følgende lokaliteter:

— i kontrahentens lokaler

— EASO's lokaler

— enhver anden lokalitet, der skønnes nødvendig for udførelsen af opgaverne i de tekniske specifikationer.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 1 vedrører verifikationsforskning i oprindelseslande og verifikationsrapporter om to typer underliggende rapporter udarbejdet af EASO's MedCOI-sektor:

• anmodninger/svar om individuel lægehjælp: korte strengt lægelige rapporter (i de fleste tilfælde én til fem sider) om behandlings- og medicinmuligheder i et bestemt land i forbindelse med et specifikt enkelt tilfælde

• individuelle anmodninger om adgang/svar: korte rapporter (i de fleste tilfælde én til fem sider) om hovedsageligt økonomisk adgang til specifikke behandlinger og medicinmuligheder i et bestemt land, f.eks. priser på medicin, behandlinger og dækningsmuligheder for et bestemt individ.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetskriterium / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Parti 2: MedCOI-tilfredshedsundersøgelser og overordnet kvalitetskontrol af MEDCOI-tjenester

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: MT MALTA
Hovedudførelsessted:

Tjenesteydelserne skal udføres på følgende lokaliteter:

— i kontrahentens lokaler

— EASO's lokaler

— enhver anden lokalitet, der skønnes nødvendig for udførelsen af opgaverne i de tekniske specifikationer.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 2 vedrører tilfredshedsundersøgelser og interviews (og relaterede rapporter med resultater) med brugere og personale ved MedCOI og gennemgang af eksisterende interne og eksterne kvalitetsrelaterede foranstaltninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetskriterium / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Parti 3: Forskning i politik/statspraksis og analyse af retspraksis i forbindelse med MedCOI

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: MT MALTA
Hovedudførelsessted:

Tjenesteydelserne skal udføres på følgende lokaliteter:

— i kontrahentens lokaler

— EASO's lokaler

— enhver anden lokalitet, der skønnes nødvendig for udførelsen af opgaverne i udbudsspecifikationerne.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 3 vedrører forskning og rapporter om statspraksis og retsvidenskab/retspraksis med relation til MedCOI.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetskriterium / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 250-622833
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Parti 1: Eksterne MedCOI-kvalitetsrevisioner/-kvalitetsverificeringer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Parti 2: MedCOI-tilfredshedsundersøgelser og overordnet kvalitetskontrol af MEDCOI-tjenester

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Parti 3: Forskning i politik/statspraksis og analyse af retspraksis i forbindelse med MedCOI

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/02/2021