Roba - 94712-2021

24/02/2021    S38

Danmark-København: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

2021/S 038-094712

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI)
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Michelle Offersen
E-mail: mo@ski.dk
Telefon: +45 51886068
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fødevarer (nethandel)

Sagsnr.: 50.91
II.1.2)Hoved-CPV-kode
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI udbød en 4-årige rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til offentlige (særligt kommunale) institutioner, benævnt 50.91 Fødevarer (nethandel).

Rammeaftalen retter sig mod mindre køkkener hos de tilsluttede kunder, som er forpligtet til at indkøbe fødevarer omfattet af aftalen, når disse indkøb ligger i ordrestørrelsesintervallet fra 300 DKK og op til 1 500 DKK (ekskl. leveringsgebyr) pr. levering. Mindsteordrestørrelsen er på 300 DKK. Kunderne har ret, men ikke pligt, til anvende rammeaftalen for fødevarebestillinger over 1 500 DKK. Leverandøren skal levere det til enhver tid gældende sortiment på leverandørens webshop indenfor de udbudte underproduktgrupper.

Udbuddet blev gennemført som et offentligt udbud efter tildelingskriteriet pris.

Udbuddet er opdelt i 4 identiske men geografisk opdelte delaftaler - se punkt II.1.6).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fødevarer (nethandel) - Vestjylland

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
55521100 Madudbringning
55521200 Levering af mad ud af huset
15890000 Diverse fødevarer og tørrede varer
85312200 Hjemmelevering af dagligvarer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Vestjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen er opdelt i 4 geografisk opdelte delaftaler med identiske krav til sortimentet. Delaftale 1 vedrører levering af fødevarer i Vestjylland til særligt disse kommuner: Billund Kommune, Jammerbugt Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune, Vesthimmerlands Kommune. Levering kan forekomme udenfor de nævnte kommuners geografiske grænser, men dog kun indenfor delaftalens geografiske grænser. Se nærmere herom i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fødevarer (nethandel) - Østjylland og Fyn

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
55521100 Madudbringning
55521200 Levering af mad ud af huset
15890000 Diverse fødevarer og tørrede varer
85312200 Hjemmelevering af dagligvarer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Østjylland og Fyn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen er opdelt i 4 geografisk opdelte delaftaler med identiske krav til sortimentet. Delaftale 2 vedrører levering af fødevarer i Østjylland og på Fyn til særligt disse kommuner: Brønderslev Kommune, Haderslev Kommune, Hjørring Kommune, Syddjurs Kommune, Aalborg Kommune. Levering kan forekomme udenfor de nævnte kommuners geografiske grænser, men dog kun indenfor delaftalens geografiske grænser. Se nærmere herom i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fødevarer (nethandel) - Sjælland

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
55521100 Madudbringning
55521200 Levering af mad ud af huset
15890000 Diverse fødevarer og tørrede varer
85312200 Hjemmelevering af dagligvarer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen er opdelt i 4 geografisk opdelte delaftaler med identiske krav til sortimentet. Delaftale 3 vedrører levering af fødevarer på Sjælland til særligt disse kommuner: Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Faxe Kommune, Frederiksberg Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Glostrup Kommune, Greve Kommune, Gribskov Kommune, Helsingør Kommune, Herlev Kommune, Hillerød Kommune, Holbæk Kommune, Hvidovre Kommune, Ishøj Kommune, Kalundborg Kommune, Københavns Kommune, Køge Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune, Slagelse Kommune, Solrød Kommune, Sorø Kommune, Tårnby Kommune, Vallensbæk Kommune. Levering kan forekomme udenfor de nævnte kommuners geografiske grænser, men dog kun indenfor delaftalens geografiske grænser. Se nærmere herom i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fødevarer (nethandel) - Lolland-Falster, Vordingborg og Langeland

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
55521100 Madudbringning
55521200 Levering af mad ud af huset
15890000 Diverse fødevarer og tørrede varer
85312200 Hjemmelevering af dagligvarer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Lolland-Falster, Vordingborg og Langeland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen er opdelt i 4 geografisk opdelte delaftaler med identiske krav til sortimentet. Delaftale 4 vedrører levering af fødevarer på Lolland-Falster, i Vordingborg og på Langeland til særligt disse kommuner: Guldborgsund kommune, Lolland Kommune. Se nærmere herom i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 245-606535
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 50.91 Fødevarer (nethandel)
Delkontraktnr.: Delaftale 1
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 50.91 Fødevarer (nethandel)
Delkontraktnr.: Delaftale 2
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 50.91 Fødevarer (nethandel)
Delkontraktnr.: Delaftale 3
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 50.91 Fødevarer (nethandel)
Delkontraktnr.: Delaftale 4
En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

SKI har efter tilbudsfasen ikke modtaget antagelige tilbud. Som følge heraf er SKI nødsaget til at aflyse alle 4 delaftaler fra det igangværende udbud.

SKI har dog besluttet at gennemføre et udbud med forhandling med de tilbudsgivere, der har afgivet tilbud på de 4 delaftaler på det nu aflyste udbud i overensstemmelse med proceduren i udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 2 samt § 61, stk. 4.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/02/2021