Bygge og anlæg - 98401-2015

Vis forkortet udgave

21/03/2015    S57

Luxembourg-Luxembourg: Årlig liste over kontrahenter

2015/S 057-098401

(Artikel 124 i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen, Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012)


Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontakt(er):

Den Europæiske Revisionsret, att. afdeling for udbudsprocedurer og kontrakter, 12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, LUXEMBOURG. Fax +352 4398-46667. E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet adresse for den ordregivende myndighed: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx


Del II: Kontrakter, for hvilke der ikke er blevet offentliggjort en specifik bekendtgørelse om tildeling

II.1)Kontraktens art:
Bygge- og anlægsarbejder.
II.2)Tildeling af kontrakter:
Kontrakt nr. 1.
Betegnelse: Vedligeholdelse af elektriske installationer i Den Europæiske Revisionsrets Bygning K1 og K2.
II.2.1)Dato for tildeling af kontrakten:
6.11.2014.
II.2.2)Information om buddene:
Antal modtagne bud: 1.
II.2.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, der er blevet tildelt kontrakten:
Socom SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUXEMBOURG.
II.2.4)Kontraktens genstand:
Vedligeholdelse af elektriske installationer i Den Europæiske Revisionsrets Bygning K1 og K2.
II.2.7)Endelig samlet værdi af kontrakten/kontrakterne:
Værdi: 150 095,01 EUR (eksklusive moms).
II.2)Tildeling af kontrakter:
Kontrakt nr. 2.
Parti nr. 1.
Betegnelse: Vedligeholdelse af elektriske installationer i Den Europæiske Revisionsrets Bygning K3.
II.2.1)Dato for tildeling af kontrakten:
13.11.2014.
II.2.2)Information om buddene:
Antal modtagne bud: 1.
II.2.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, der er blevet tildelt kontrakten:
Socom SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUXEMBOURG.
II.2.4)Kontraktens genstand:
Vedligeholdelse af elektriske installationer i Den Europæiske Revisionsrets Bygning K3.
II.2.7)Endelig samlet værdi af kontrakten/kontrakterne:
Værdi: 59 385,41 EUR (eksklusive moms).
II.2)Tildeling af kontrakter:
Kontrakt nr. 3.
Betegnelse: Udvidelse af Dorma-systemet i Bygning K1.
II.2.1)Dato for tildeling af kontrakten:
1.10.2014.
II.2.2)Information om buddene:
Antal modtagne bud: 1.
II.2.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, der er blevet tildelt kontrakten:
Socom SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUXEMBOURG.
II.2.4)Kontraktens genstand:
Udvidelse af Dorma-systemet i Bygning K1.
II.2.6)Sagsnummer:
PN 371.
II.2.7)Endelig samlet værdi af kontrakten/kontrakterne:
Værdi: 98 694,77 EUR (eksklusive moms).
II.2)Tildeling af kontrakter:
Kontrakt nr. 4.
Betegnelse: Vedligeholdelse af adgangskontrolsystemet Zeus.
II.2.1)Dato for tildeling af kontrakten:
8.12.2014.
II.2.2)Information om buddene:
Antal modtagne bud: 1.
II.2.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, der er blevet tildelt kontrakten:
Socom SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUXEMBOURG.
II.2.4)Kontraktens genstand:
Vedligeholdelse af adgangskontrolsystemet Zeus.
II.2.6)Sagsnummer:
PN 270.
II.2.7)Endelig samlet værdi af kontrakten/kontrakterne:
Værdi: 40 939,47 EUR (eksklusive moms).


Del III: Supplerende oplysninger

III.2)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10.3.2015.