Blago - 322416-2012

11/10/2012    S196    - - Blago - Obvestilo o javnem naročilu - Omejeni postopek 

SI-Slovenska Bistrica: Farmacevtski proizvodi

2012/S 196-322416

Obvestilo o naročilu

Blago

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Lekarna Slovenska Bistrica
Partizanska ulica 1
V roke: Martina Krošel
SI-2310 Slovenska Bistrica
Slovenija
Telefon: +386 28430443
E-pošta: leksb1.finance@siol.net
Telefaks: +386 28430444

Dodatne informacije dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Oseba javnega prava
I.3)Glavna področja dejavnosti
Zdravje
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Dobava zdravil.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup

Šifra NUTS SI

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Število udeležencev v predvidenem okvirnem sporazumu: 3

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v mesecih: 48
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Predmet javnega naročila je nakup in dobava zdravil za nadaljnjo prodajo glede na potrebe naročnika v skladu z razpisno dokumentacijo in kasnejšimi zahtevami naročnika.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

33600000

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: V skladu z razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov: V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
1/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.11.2012 - 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
slovenščina.
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 14.11.2012 - 10:30

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
VI.2)Informacije o sredstvih EU
VI.3)Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2012/10/4003-62965810332000/JN_Dobava_zdravil.zip.

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 8.11.2012.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Lekarna Slovenska Bistrica
Partizanska ulica 1
SI-2310 Slovenska Bistrica
Slovenija

VI.4.2)Vložitev pritožb
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Lekarna Slovenska Bistrica
Partizanska ulica 1
SI-2310 Slovenska Bistrica
Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
8.10.2012