Bunuri - 202950-2019

02/05/2019    S85

Luxemburg-Luxemburg: Furnizarea de mese de conferință cu conectivitate multimedia pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2019/S 085-202950

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Service du courrier officiel
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Mme Eva Anglessy
E-mail: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Fax: +352 43032650
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de mese de conferință cu conectivitate multimedia pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Număr de referinţă: COJ-PROC-18/028
II.1.2)Cod CPV principal
39153000 Mobilier pentru săli de conferinţe
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea și instalarea de mese de conferință cu conectivitate multimedia.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 221 580.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Luxemburg (Plateau de Kirchberg).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul prezentului contract este achiziționarea următoarelor bunuri:

— 2 mese de conferință cu conectivitate multimedia și ecrane de afișare integrate pentru 30 de persoane,

— 1 masă de conferință cu conectivitate multimedia și ecrane de afișare integrate pentru 20 de persoane,

— 1 masă de conferință cu conectivitate multimedia, ecrane de afișare integrate și funcții de prezentare și videoconferință pentru 20 de persoane.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 244-557364
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Titlu:

Furnizarea de mese de conferință cu conectivitate multimedia pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 8
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: WAVE S.P.R.L.
Adresă: Rue de l'Athénée 2
Localitate: Esneux
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 4130
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 221 580.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/04/2019