Storitve - 350785-2019

26/07/2019    S143    Sodišče Evropske unije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Omejeni postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Storitve varovanja in požarne varnosti za stavbe Sodišča Evropske unije in Evropskega javnega tožilstva ter ocena kakovosti teh storitev in svetovanje na področju varnosti in zaščite

2019/S 143-350785

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Sodišče Evropske unije, direction générale de l’administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Poštni naslov: Service du courrier officiel
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Mme Alexandra de Maleville
E-naslov: dbs-ao-19-010@curia.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://curia.europa.eu

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropsko javno tožilstvo
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE
Poštna številka: 1000
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Mme Alexandra de Maleville
E-naslov: dbs-ao-19-010@curia.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://curia.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5192
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve varovanja in požarne varnosti za stavbe Sodišča Evropske unije in Evropskega javnega tožilstva ter ocena kakovosti teh storitev in svetovanje na področju varnosti in zaščite

Referenčna številka dokumenta: COJ-PROC-19/010
II.1.2)Glavna koda CPV
79713000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Storitve varovanja in požarne varnosti za sedanje in prihodnje stavbe Sodišča Evropske unije in Evropskega javnega tožilstva ter ocena kakovosti teh storitev in svetovanje na področju varnosti in zaščite.

Naročilo zajema:

— sklop 1: operativno upravljanje varnosti in zaščite,

— sklop 2: ocena in spremljanje izvedbe in kakovosti storitev, ki jih bo opravljal izvajalec sklopa 1, ter svetovanje na področju varnosti in zaščite.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 38 700 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 1
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:

Za to naročilo ne pride v poštev.

Kandidati lahko oddajo prijavo za 1 sklop ali za oba sklopa. Vendar jim je lahko oddan samo 1 sklop.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Storitve varovanja in požarne varnosti za stavbe naročnika

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
75251000
79710000
79714000
79715000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

V sedanjih in prihodnjih stavbah Sodišča Evropske unije in Evropskega javnega tožilstva ter njihovi okolici v Velikem vojvodstvu Luksemburg.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Operativno upravljanje varnosti in zaščite stavb, ki jih zasedata ali jih bosta zasedala Sodišče Evropske unije in Evropsko javno tožilstvo. Naloge vključujejo različne vrste storitev, med drugim upravljanje varnostne nadzorne točke (PCS) in požarne nadzorne točke (PCI), statično in mobilno varovanje, mobilne patrulje, oboroženo zaščito stavb in pomembnih oseb, nadzor dostopa, sprejem, recepcijo, akreditacijo, varovanje gradbišč, videonadzor, varnostne storitve, ki zajemajo predvsem požarno varnost in nujno medicinsko pomoč, administrativna dela (pregled tiska itd.) in usposabljanja.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 37 700 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Osnovno obdobje trajanja vsake okvirne pogodbe je 24 mesecev, s 3 samodejnimi letnimi podaljšanji, vsakič za obdobje 12 mesecev.

II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Ocena kakovosti storitev varovanja in požarne varnosti, ki jih bo opravljal izvajalec sklopa 1, ter svetovanje na področju varnosti in zaščite

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79417000
79710000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

V sedanjih in prihodnjih stavbah Sodišča Evropske unije in stavbah Evropskega javnega tožilstva ter njihovi okolici v Velikem vojvodstvu Luksemburg.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Ocena in spremljanje izvedbe in kakovosti storitev, ki jih bo opravljal izvajalec sklopa 1.

Naloge vključujejo storitve ocenjevanja kakovosti storitev in svetovanja na področju varnosti in zaščite, izvedbo študij, pridobivanje podatkov iz javnih virov (Open Source Intelligence – OSINT), posebna administrativna dela (evidence o državah, obveščanje o kriznih dogodkih itd.).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Osnovno obdobje trajanja vsake pogodbe je 24 mesecev, s 3 samodejnimi letnimi podaljšanji, vsakič za obdobje 12 mesecev.

II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte oddelek 5.5.1 upravnih določb.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:

V zvezi s sklopom 1 glejte oddelek 5.5.1 upravnih določb.

III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta:

— povrnitev naložbe v obdobju 4 let ni stoodstotno zagotovljena, — potreba po neprekinjenosti storitev varovanja in požarne varnosti v času postopnega izteka pogodbe, — občutljivost naročila: nujnost omejitve razširjanja informacij, ki bi lahko vplivale na varnost naročnika.

IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 29/08/2019
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
Datum: 06/12/2019
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 06 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Postopek bo potekal v 2 ločenih fazah.

V 1. fazi lahko vsi zainteresirani gospodarski subjekti oddajo prijavo za sodelovanje, ki vsebuje administrativne podatke in dokumente v zvezi z merili za izključitev in izbor (glejte del 4 upravnih določb).

V 2. fazi bodo gospodarski subjekti, ki bodo oddali prijavo in ne bodo v izključitveni situaciji ter bodo izpolnjevali merila za izbor, povabljeni k oddaji ponudbe (glejte del 4 upravnih določb).

Dokumente, potrebne za oddajo prijave za sodelovanje (1. faza), lahko prenesete s spletnega mesta eTendering.

Nekateri dokumenti, ki so potrebni za oddajo ponudbe (2. faza), zaradi zaupnosti niso javno dostopni na spletnem mestu eTendering. Ti dokumenti bodo posredovani izključno kandidatom, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe v 2. fazi.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetni naslov: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1, avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: L-67001
Država: Francija
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062

Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa

VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Pritožbo je treba vložiti pri Splošnem sodišču v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.

Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja niti ne začne novega obdobja za vlaganje pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetni naslov: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
15/07/2019