Dostawy - 476107-2017

28/11/2017    S228    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2017/S 228-476107

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok. 300
Punkt kontaktowy: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
02-362 Warszawa
Polska
Tel.: +48 222902942
E-mail: biuro@mae.com.pl
Faks: +48 222902942

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mae.com.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.mae.com.pl/bip

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: regionalna agencja energetyczna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Gmina Góra Kalwaria -
ul. 3 Maja 10
05-530 Góra Kalwaria
Polska

Gmina Góra Kalwaria -Przedszkole Samorządowe w Wilczynku
ul. Wilczynek 2
05-532 Baniocha
Polska

Gmina Góra Kalwaria -Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 1
05-532 Baniocha
Polska

Gmina Góra Kalwaria -Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny w Kątach
ul. Puławska 4
05-530 Baniocha
Polska

Gmina Góra Kalwaria -Szkoła Podstawowa w Dobieszu
ul. Wolska 36
05-530 Dobiesz
Polska

Gmina Góra Kalwaria -Szkoła Podstawowa im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach
ul. Szkolna 4
05-530 Góra Kalwaria
Polska

Gmina Góra Kalwaria -Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Górze Kalwarii
ul. Ks. Sajny 18
05-530 Góra Kalwaria
Polska

Gmina Góra Kalwaria – Samorządowe Przedszkole Integracyjne w Górze Kalwarii
ul. Gen. J. Bema 1
05-530 Góra Kalwaria
Polska

Gmina Góra Kalwaria -Szkoła Podstawowa im Kazimierza Górskiego w Czaplinku
ul. Szkolna 5
05-530 Góra Kalwaria
Polska

Gmina Góra Kalwaria -Szkoła Podstawowa im Kawalerów Orderu Uśmecha w Czersku
ul. Warszawska 17
05-530 Góra Kalwaria
Polska

Gmina Góra Kalwaria -Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskiego w Czachówku
ul. Główna 56
05-530 Góra Kalwaria
Polska

Gmina Góra Kalwaria -Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brześcach
ul. Wilanowska 55
05-507 Góra Kalwaria
Polska

Gmina Góra Kalwaria -Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Coniewie
ul. Coniew 28
05-530 Góra Kalwaria
Polska

Gmina Góra Kalwaria -Szkoła Podstawowa Nr 2 im Księcia Janusza w Górze Kalwarii
ul. Kalwaryjska 3
05-530 Góra Kalwaria
Polska

Gmina Góra Kalwaria -Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii
ul. Św. Antoniego 1
05-530 Góra Kalwaria
Polska

Gmina Góra Kalwaria -Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii
ul. Sajny 16
05-530 Góra Kalwaria
Polska

Gmina Góra Kalwaria -Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii
ul. Ks. Sajny 14
05-530 Góra Kalwaria
Polska

Gmina Dąbrówka
ul. T.Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Polska

Centrum Usług Wspólnych
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Polska

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce
ul. T.Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Polska

Mazowiecki Szpital Wojewódzki „Drewnica”
ul. Rychlińskiego 1
05-091 Ząbki
Polska

Województwo Mazowieckie – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
ul. Ksawerów 8
02-656 Warszawa
Polska

Mazowiecki Instytut Kultury
ul. Elektoralna 12
00-139 Warszawa
Polska

Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Świętojerska 9
00-236 Warszawa
Polska

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
Polska

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ
ul. Poznańska 22
00-685 Warszawa
Polska

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ul. Nowowiejska 27
00-665 Warszawa
Polska

Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
ul. Górczewska 89
01-401 Warszawa
Polska

Miasto Otwock -
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Oświata Miejska
ul. Andriolliego 76
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Szkoła Podstawowa7 im. Batalionu „Zośka”
ul. Majowa 267
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Szkoła Podstawowanr 2 im. J. Sendlerowej
ul. Poniatowskiego 47/49
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Morusa
ul. Kościuszki 28
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Szkolna 31
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Przedszkole nr 3
ul. Jodłowa 14
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Przedszkole nr 4
ul. Józefa Dwernickiego 1
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Przedszkole nr 6
ul. Kubusia Puchatka 28
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Przedszkole nr 10
ul. Jana Kochanowskiego 6
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Przedszkole nr 12
ul. Stefana Batorego 34
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Przedszkole nr 15
ul. Majowa 44
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Przedszkole nr 16
ul. Karczewska 27a
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Przedszkole nr 17
ul. Czaplickiego 7
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Przedszkole nr 18
ul. Komunadrów 14
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Przedszkole nr 20
ul. Majowa 230
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta
ul. Karczewska 230
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Szkoła Podstawowa nr 5 im. J. Korczakowskiej
ul. Juliusza Słowackiego 66
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. E. Andriollego
ul. Ambasadorska 1
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. J. Filipowicza
ul. Stefana Żeromskiego 235
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II
ul. Gabriela Narutowicza 275
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego
ul. Michała Andriolliego 76
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Żłobek Miejski
ul. Wronia 7
05-400 Otwock
Polska

Miasto Otwock – Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Michała Andriollego 45
05-400 Otwock
Polska

Otwockie Centrum Kultury
ul. Armii Krajowej 4
05-400 Otwock
Polska

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Sołecka 52
05-400 Otwock
Polska

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
ul. Narutowicza 80
05-400 Otwock
Polska

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu
Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Polska

Powiat Otwocki -
ul. Górna 13
05-400 Otwock
Polska

Powiat Otwocki – Rodzinny Dom Dziecka
ul. Podbiel 20
05-430 Celestynów
Polska

Powiat Otwocki – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie
ul. Główna 10
05-410 Józefów
Polska

Powiat Otwocki – Dom Pomocy Społecznej
ul. Anielin 1
05-480 Karczew
Polska

Powiat Otwocki – Środowiskowy Dom Samopomocy
ul.Pułaskiego 5a
05-400 Otwock
Polska

Powiat Otwocki – Domy dla Dzieci w Otwocku
ul.Cieszyńska 9
05-400 Otwock
Polska

Powiat Otwocki – Powiatowy Urząd Pracy
ul. Górna 11
05-400 Otwock
Polska

Powiat Otwocki – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku
ul. Poniatowskiego 10
05-400 Otwock
Polska

Powiat Otwocki – Powiatowa Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna w Otwocku
ul. Majowa 17/19
05-400 Otwock
Polska

Powiat Otwocki – Specjalny Ośrodek Szkolono-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku
ul. Literacka 8
05-400 Otwock
Polska

Powiat Otwocki – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku
ul. Majowa 17/19
05-400 Otwock
Polska

Powiat Otwocki – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego
ul. Filipowicza 9
05-400 Otwock
Polska

Powiat Otwocki – Zespół Szkół Nr 1 im Juliusza Słowackiego w Otwocku
ul. Słowackiego 4/10
05-400 Otwock
Polska

Powiat Otwocki – Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Polska

Powiat Otwocki – Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. S.Staszica
ul. Konopnickiej 3
05-400 Otwock
Polska

Powiat Otwocki – Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku
ul. Kornela Uniejskiego 14
05-400 Otwock
Polska

Powiat Otwocki – Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”
ul. Jana Onufrego Zagłoby 8
05-400 Otwock
Polska

Powiat Otwocki – Dom Pomocy Społecznej
ul. Marii Konopnickiej 17
05-400 Otwock
Polska

Powiat Otwocki – Ognisko Wychowawcze „Świder” im. K.Lisieckiego „Dziadka”
ul. Koszykowa 2/4
05-400 Otwock
Polska

Powiat Otwocki – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku
ul. Pułaskiego Kazimierza 3a
05-400 Otwock
Polska

Powiat Otwocki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Komunardów 10
05-400 Otwock
Polska

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Bohaterów Westerplatte 36
05-480 Karczew
Polska

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Warszawska 24
05-820 Piastów
Polska

Miasto Piastów -
ul. 11 Listopada 2
05-820 Piastów
Polska

Miasto Piastów -Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR
Al. Tysiąclecia 1
05-820 Piastów
Polska

Miasto Piastów -Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Miasta
ul. 11 listopada 8
05-820 Piastów
Polska

Miasto Piastów -Miejskie Przedszkole nr 1
ul. Moniuszki 11
05-820 Piastów
Polska

Miasto Piastów -Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Lelewela 16/18
05-820 Piastów
Polska

Miasto Piastów -Miejskie Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Cypriana Godebskiego 21
05-820 Piastów
Polska

Miasto Piastów -Miejskie Przedszkole nr 4
ul. Żbikowska 5
05-820 Piastów
Polska

Miasto Piastów -Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica
ul. J.Brandta 22
05-820 Piastów
Polska

Miasto Piastów -Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Al. Krakowska 20
05-820 Piastów
Polska

Miasto Piastów -Szkoła Podstawowa nr 4 im.Bohaterów Spod Darnicy
ul. Żbikowska 25
05-820 Piastów
Polska

Miasto Piastów -Szkoła Podstawowa nr 5
Al. Tysiąclecia 5
05-820 Piastów
Polska

Miasto Piastów -Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
ul. 11 listopada 2a
05-820 Piastów
Polska

PPUK Sp. z o. o.
ul. Tysiąclecia 3
05-820 Piastów
Polska

Piastowskie Towarzystwo Tenisa i Bocce
ul. 11 listopada 3
05-820 Piastów
Polska

Samodzielny Publiczy Zakład Opieki Zdrowotnej „Piastun”
ul. M. Reja 1
05-820 Piastów
Polska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9
06-400 Ciechanów
Polska

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk
Polska

Powiat Pułtuski -
ul. Białowiejska 5
06-100 Pułtusk
Polska

Powiat Pułtuski – Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku
ul. Marii Konopnickiej 9
06-100 Pułtusk
Polska

Powiat Pułtuski – Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku
Al.Tysiąclecia 12
06-100 Pułtusk
Polska

Powiat Mławski -Bursa Szkolna w Mławie
ul. Lelewela 5
06-500 Mława
Polska

Powiat Mławski – Zespół Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r
ul. Warszawska 44a
06-500 Mława
Polska

Gmina Brańszczyk
ul. Jana Pawła II 45
07-221 Brańszczyk
Polska

Gmina Długosiodło
ul. T. Kosciuszki 2
07-210 Długosiodło
Polska

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
ul. Bielińska 29
07-221 Brańszczyk
Polska

Muzeum Mazowieckie w Płocku
ul. Tumska 8
09-402 Płock
Polska

Gmina Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc
Polska

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. Juliusza Słowackiego 32
09-200 Sierpc
Polska

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
ul. Tadeusza Kościuszki 1
09-200 Sierpc
Polska

Powiat Sierpecki -
ul. Świetokrzyska 2a
09-200 Sierpc
Polska

Powiat Sierpecki -Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
ul. Wincentego Witosa 2
09-200 Sierpc
Polska

Powiat Sierpecki -Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu
ul. mjr.Henryka Sucharskiego 2
09-200 Sierpc
Polska

Powiat Sierpecki -Kryta Pływalnia w Sierpcu
ul. mjr.Henryka Sucharskiego 2
09-200 Sierpc
Polska

Powiat Sierpecki -Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
ul. Armii Krajowej 10
09-200 Sierpc
Polska

Powiat Sierpecki -Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu
ul. Wiosny Ludów 7
09-200 Sierpc
Polska

Powiat Sierpecki – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu
ul. Armii Krajowej 10
09-200 Sierpc
Polska

Powiat Sierpecki – Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu
Szczutowo-Camping
09-227 Szczutowo
Polska

Powiat Sierpecki – Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
ul. 3 Maja 116
09-227 Szczutowo
Polska

Powiat Sierpecki – Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
ul. 3 Maja 118
09-227 Szczutowo
Polska

Centrum Konferencyjno – Rekreacyjne w Sierpcu, U.Tomaszewska, I.Wierzbicka s.c.
ul. Narutowicza 64
09-200 Sierpc
Polska

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lipsku
ul. Śniadeckiego 2
27-300 Lipsko
Polska

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach
ul. Warszawska 142
09-540 Sanniki
Polska

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Spółka z o.o.
ul. Ireneusza Wierzejewskiego 12
05-510 Konstancin-Jeziorna
Polska

Województwo Mazowieckie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu
ul. Wernera 6
26-600 Radom
Polska

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
Polska

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
ul. Ks.Kard.S.Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIX grupa zakupowa MAE.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Podmioty z obszaru POLSKI.

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami:
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 i późn. zm.),
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220,791, 1089,1387,1566),
dla niżej wymienionych podmiotów (Zamawiających)
1 Gmina Góra Kalwaria – 123-12-16-723
2 Gmina Góra Kalwaria -Przedszkole Samorządowe w Wilczynku 123-12-16-723
3 Gmina Góra Kalwaria -Szkoła Podstawowa 123-12-16-723
4 Gmina Góra Kalwaria -Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny w Kątach 123-12-16-723
5 Gmina Góra Kalwaria -Szkoła Podstawowa w Dobieszu 123-12-16-723
6 Gmina Góra Kalwaria -Szkoła Podstawowa im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach 123-12-16-723
7 Gmina Góra Kalwaria -Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Górze Kalwarii 123-12-16-723
8 Gmina Góra Kalwaria – Samorządowe Przedszkole Integracyjne w Górze Kalwarii 123-12-16-723
9 Gmina Góra Kalwaria -Szkoła Podstawowa im Kazimierza Górskiego w Czaplinku 123-12-16-723
10 Gmina Góra Kalwaria -Szkoła Podstawowa im Kawalerów Orderu Uśmecha w Czersku 123-12-16-723
11 Gmina Góra Kalwaria -Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskiego w Czachówku 123-12-16-723
12 Gmina Góra Kalwaria -Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brześcach 123-12-16-723
13 Gmina Góra Kalwaria -Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Coniewie 123-12-16-723
14 Gmina Góra Kalwaria -Szkoła Podstawowa Nr 2 im Księcia Janusza w Górze Kalwarii 123-12-16-723
15 Gmina Góra Kalwaria -Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii 123-12-16-723
16 Gmina Góra Kalwaria -Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii 123-12-16-723
17 Gmina Góra Kalwaria -Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii 123-10-77-397
18 Gmina Dąbrówka 125-133-47-85
19 Gmina Dąbrówka – Centrum Usług Wspólnych 125-133-47-85
20 Gmina Dąbrówka – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce 125-133-47-85
21 Mazowiecki Szpital Wojewódzki „Drewnica” 125-15-56-511
22 Województwo Mazowieckie – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie 113-245-39-40
23 Mazowiecki Instytut Kultury 525-000-59-00
24 Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 113-245-39-40
25 Fundacja im. Stefana Batorego 526-10-46-481
26 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ 526-17-36-429
27 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie 526-17-44-274
28 Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. 527-269-95-83
29 Miasto Otwock – 532-10-07-014
30 Miasto Otwock – Oświata Miejska 532-10-07-014
31 Miasto Otwock – Szkoła Podstawowa7 im. Batalionu „Zośka” 532-10-07-014
32 Miasto Otwock – Szkoła Podstawowanr 2 im. J. Sendlerowej 532-10-07-014
33 Miasto Otwock – Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Morusa 532-10-07-014
34 Miasto Otwock – Szkoła Podstawowa nr 4 532-10-07-014
35 Miasto Otwock – Przedszkole nr 3 532-10-07-014
36 Miasto Otwock – Przedszkole nr 4 532-10-07-014
37 Miasto Otwock – Przedszkole nr 6 532-10-07-014
38 Miasto Otwock – Przedszkole nr 10 532-10-07-014
39 Miasto Otwock – Przedszkole nr 12 532-10-07-014
40 Miasto Otwock – Przedszkole nr 15 532-10-07-014
41 Miasto Otwock – Przedszkole nr 16 532-10-07-014
42 Miasto Otwock – Przedszkole nr 17 532-10-07-014
43 Miasto Otwock – Przedszkole nr 18 532-10-07-014
44 Miasto Otwock – Przedszkole nr 20 532-10-07-014
45 Miasto Otwock – Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta 532-10-07-014
46 Miasto Otwock – Szkoła Podstawowa nr 5 im. J. Korczakowskiej 532-10-07-014
47 Miasto Otwock – Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. E. Andriollego 532-10-07-014
48 Miasto Otwock – Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. J. Filipowicza 532-10-07-014
49 Miasto Otwock – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II 532-10-07-014
50 Miasto Otwock – Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego 532-10-07-014
51 Miasto Otwock – Żłobek Miejski 532-10-07-014
52 Miasto Otwock – Miejska Biblioteka Publiczna 532-10-07-014
53 Otwockie Centrum Kultury 532-16-00-640
54 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 532-16-63-818
55 Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku 532-16-64-002
56 Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu 532-20-02-036
57 Powiat Otwocki – 532-20-08-671
58 Powiat Otwocki – Rodzinny Dom Dziecka 532-20-08-671
59 Powiat Otwocki – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie 532-20-08-671
60 Powiat Otwocki – Dom Pomocy Społecznej 532-20-08-671
61 Powiat Otwocki – Środowiskowy Dom Samopomocy 532-20-08-671
62 Powiat Otwocki – Domy dla Dzieci w Otwocku 532-20-08-671
63 Powiat Otwocki – Powiatowy Urząd Pracy 532-20-08-671
64 Powiat Otwocki – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku 532-20-08-671
65 Powiat Otwocki – Powiatowa Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna w Otwocku 532-20-08-671
66 Powiat Otwocki – Specjalny Ośrodek Szkolono-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku 532-20-08-671
67 Powiat Otwocki – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku 532-20-08-671
68 Powiat Otwocki – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego 532-20-08-671
69 Powiat Otwocki – Zespół Szkół Nr 1 im Juliusza Słowackiego w Otwocku 532-20-08-671
70 Powiat Otwocki – Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku 532-20-08-671
71 Powiat Otwocki – Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. S.Staszica 532-20-08-671
72 Powiat Otwocki – Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku 532-20-08-671
73 Powiat Otwocki – Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” 532-20-08-671
74 Powiat Otwocki – Dom Pomocy Społecznej 532-20-08-671
75 Powiat Otwocki – Ognisko Wychowawcze „Świder” im. K.Lisieckiego „Dziadka” 532-20-08-671
76 Powiat Otwocki – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku 532-20-08-671
77 Powiat Otwocki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 532-20-08-671
78 Zarząd Dróg Powiatowych 532-16-48-374
79 Miejski Ośrodek Kultury 534-14-58-458
80 Miasto Piastów – 534-22-83-759
81 Miasto Piastów -Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR 534-22-83-759
82 Miasto Piastów -Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Miasta 534-22-83-759
83 Miasto Piastów -Miejskie Przedszkole nr 1 534-22-83-759
84 Miasto Piastów -Miejskie Przedszkole nr 2 534-22-83-759
85 Miasto Piastów -Miejskie Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 534-22-83-759
86 Miasto Piastów -Miejskie Przedszkole nr 4 534-22-83-759
87 Miasto Piastów -Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica 534-22-83-759
88 Miasto Piastów -Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie 534-22-83-759
89 Miasto Piastów -Szkoła Podstawowa nr 4 im.Bohaterów Spod Darnicy 534-22-83-759
90 Miasto Piastów -Szkoła Podstawowa nr 5 534-22-83-759
91 Miasto Piastów -Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 534-22-83-759
92 Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. 534-25-29-120
93 Piastowskie Towarzystwo Tenisa i Bocce 000-00-98-561
94 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Piastun” 000-01-22-279
95 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 566-18-05-832
96 Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku 568-14-14-690
97 Powiat Pułtuski – 568-16-18-062
98 Powiat Pułtuski – Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku 568-16-18-062
99 Powiat Pułtuski – Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku 568-16**-18-062
100 Powiat Mławski -Bursa Szkolna w Mławie 569-176-00-40
101 Powiat Mławski – Zespół Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r 569-176-00-40
102 Gmina Brańszczyk 762-19-01-387
103 Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku 762-19-01-367
104 Gmina Długosiodło 762-191-86-66
105 Muzeum Mazowieckie w Płocku 774-13-73-620
106 Gmina Sierpc 776-14-42-057
107 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu 776-14-82-499
108 Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu 776-14-88-639
109 Powiat Sierpecki – 776-14-87-031
110 Powiat Sierpecki -Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu 776-14-87-031
111 Powiat Sierpecki -Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu 776-14-87-031
112 Powiat Sierpecki -Kryta Pływalnia w Sierpcu 776-14-87-031
113 Powiat Sierpecki -Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu 776-14-87-031
114 Powiat Sierpecki -Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu 776-14-87-031
115 Powiat Sierpecki – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu 776-14-87-031
116 Powiat Sierpecki – Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu 776-14-87-031
117 Powiat Sierpecki – Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie 776-14-87-031
118 Powiat Sierpecki – Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie 776-14-87-031
119 Centrum Konferencyjno – Rekreacyjne w Sierpcu, U.Tomaszewska, I. Wierzbicka s.c 776-17-00-306
120 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lipsku 811-15-21-798
121 Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach 971-066-80-77
122 Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Spółka z o.o. 123-119-49-50
123 Województwo Mazowieckie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu 113-245-39-40
124 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 534-22-77-210
125 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 573-12-88-248.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000, 09300000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
MAE/401/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 174-357402 z dnia 12.9.2017

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 178-365467 z dnia 16.9.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIX grupa zakupowa MAE. Część nr: 1 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIX grupa zakupowa MAE.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.11.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PGE Obrót S.A. ul. 8Marca 6 35-959 Rzeszów Oddział w Warszawie
ul. Marsa 95
04-470 Warszawa

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 449 246,28 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 142 821,22 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIX grupa zakupowa MAE. Część nr: 2 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIX grupa zakupowa MAE.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.11.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6 35-959 Rzeszów Oddział w Warszawie
ul. Marsa 95
04-470 Warszawa

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 10 553 360,31 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 10 127 640,88 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIX grupa zakupowa MAE. Część nr: 3 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIX grupa zakupowa MAE.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6 35-959 Rzeszów Oddział w Warszawie
ul. Marsa 95
04-470 Warszawa

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 314 046,83 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 008 120,90 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
a) na treść ogłoszenia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
c) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt „a” i w ppkt „b”.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-679 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.11.2017