Servicii - 14722-2022

12/01/2022    S8

Belgia-Bruxelles: Studiu privind politicile naționale și coeziunea

2022/S 008-014722

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 246-648754)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcția Generală Politică Regională și Urbană (REGIO), REGIO.A.3 – Budget and financial management
Adresă: CSM1 2nd floor
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: regio-contracts@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind politicile naționale și coeziunea

Număr de referinţă: REGIO/2021/OP/0017
II.1.2)Cod CPV principal
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acest studiu va contribui la cel de al 9-lea raport privind coeziunea, în special la capitolul privind politicile naționale și coeziunea.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/01/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 246-648754

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 26/01/2022
Ora locală: 16:00
A se citi:
Data: 09/02/2022
Ora locală: 16:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 27/01/2022
Ora locală: 11:00
A se citi:
Data: 10/02/2022
Ora locală: 11:00
VII.2)Alte informații suplimentare: