Blago - 15127-2018

13/01/2018    S9    Evropski parlament - Blago - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Okvirno naročilo za dobavo kurilnega olja za ogrevanje in električne agregate stavb, ki jih v Luxembourgu zasedajo (ali jih bodo zasedale) institucije, ki sodelujejo v javnem razpisu

2018/S 009-015127

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: Plateau Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU0
Poštna številka: L-2929
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Services des contrats et marchés
E-naslov: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://europarl.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3098
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirno naročilo za dobavo kurilnega olja za ogrevanje in električne agregate stavb, ki jih v Luxembourgu zasedajo (ali jih bodo zasedale) institucije, ki sodelujejo v javnem razpisu

Referenčna številka dokumenta: 06A20-2017-M044
II.1.2)Glavna koda CPV
09000000
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Naročilo se nanaša na dobavo kurilnega olja za ogrevanje in električne agregate stavb, ki jih v Luxembourgu zasedajo (ali jih bodo zasedale) naslednje institucije:

— Evropski parlament,

— Evropska komisija in

— Sodišče Evropske unije.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 210 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
II.2.4)Opis javnega naročila:

Naročilo se nanaša na dobavo kurilnega olja za ogrevanje in električne agregate stavb, ki jih v Luxembourgu zasedajo (ali jih bodo zasedale) naslednje institucije:

— Evropski parlament,

— Evropska komisija in

— Sodišče Evropske unije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 210 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 26/02/2018
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 05/03/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Evropski parlament,

Direction générale des Infrastructures et de la Logistique, Direction A-Infrastructures - Service d’assistance à la maintenance,

bâtiment Konrad Adenauer,

2929 Luxembourg, Luksemburg.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

To naročilo je medinstitucionalno. Glavni naročnik deluje v svojem imenu in v imenu drugih naročnikov.

Evropski parlament je glavni naročnik in zastopa vse druge sodelujoče naročnike, ki so:

— Evropska komisija (ki jo zastopa Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu),

— Sodišče Evropske unije.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: LU - 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: FR - 67000
Država: Francija

Internetni naslov: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: LU - 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
08/01/2018