Servicii - 18509-2020

15/01/2020    S10

Luxemburg-Luxemburg: BEI - Sistem avansat de gestionare a cazurilor (e-CMS) pentru grupul BEI

2020/S 010-018509

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 205-498176)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2950
Țară: Luxemburg
E-mail: cs-procurement@eib.org
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eib.org
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sistem avansat de gestionare a cazurilor (e-CMS) pentru grupul BEI

Număr de referinţă: CFT-1569
II.1.2)Cod CPV principal
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestei licitații este atribuirea unui contract-cadru unui prestator unic de servicii pentru furnizarea unui sistem avansat de gestionare a cazurilor (e-CMS) pentru grupul BEI: software, punerea în aplicare (inclusiv licențele conexe), întreținerea, suportul, instruirea și serviciile conexe.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/01/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 205-498176

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 17/01/2020
Ora locală: 15:00
A se citi:
Data: 24/01/2020
Ora locală: 15:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 20/01/2020
Ora locală: 10:00
A se citi:
Data: 27/01/2020
Ora locală: 10:00
VII.2)Alte informații suplimentare: