Bunuri - 19845-2014

Afișează vizualizare compactă

21/01/2014    S14

Italia-Ispra: Furnizare de aparate electrocasnice şi prestare de servicii conexe pentru spaţiile de cazare ale JRC din Ispra (Italia)

2014/S 014-019845

Erată

(Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 13.12.2013, 2013/S 242-420350)

Comisia Europeană, în atenţia: OIB.DR.2 Finanţe şi achiziţii publice, CSM 1 05/43, 21027Ispra VA, ITALIA. Contact: Oficiul pentru Infrastructură şi Logistică. Tel. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

În loc de 

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

31.1.2014 (16:00).

IV.3.8) Condiţii de deschidere a ofertelor:

7.2.2014 (10:00).

(...)

A se citi 

IV.3.4) Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

28.2.2014 (16:00).

IV.3.8) Condiţii de deschidere a ofertelor:

11.3.2014 (10:00).

(...)