Bunuri - 22353-2017

20/01/2017    S14    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Brasov: Produse farmaceutice

2017/S 014-022353

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Ministerul Apararii – Unitatea Militara 02474 - Spitalul Militar de Urgenta Regina Maria
Str. Pietii nr. 9
În atenția: Mihaela, Sorin Zagrean, Mesca
500007 Brasov
România
Telefon: +40 0268416393
E-mail: achizitii_smbv@smbv.ro
Fax: +40 0268418080/ +40 0268410910

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: spital
I.3)Activitate principală
Apărare
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru furnizare medicamente.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Sediul autoritatii contractante.

Cod NUTS RO122

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Achizitia de medicamente, produsele se regasesc in Anexa B iar cantitatile se vor regasi in documentatia de atribuire ce va fi atasata anuntului de participare PREZENTUL ANUNT VIZEAZA REDUCEREA TERMENELOR LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR CONFORM ART. 74 ALIN.(2) DIN legea 98/2016.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 736 243,82 și 9 192 903,11 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33600000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
15.2.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Achizitia de medicamente, produsele se regasesc in Anexa B iar cantitatile se vor regasi in documentatia de atribuire ce va fi atasata anuntului de participare. PREZENTUL ANUNT VIZEAZA REDUCEREA TERMENELOR LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR CONFORM ART.74 ALIN.(2) DIN LEGEA 98/2016.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: LANOLINUM
1)Descriere succintă:
LANOLINUM / kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

09221100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 0,250 kg.; Maxim: 0,500 kg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 30 și 60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: VASELINA
1)Descriere succintă:
VASELINA / kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

09221100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 0,400 kg.; Maxim: 0,800 kg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 20 și 40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: ICHTIOL
1)Descriere succintă:
ICHTIOL / kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

09221100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 0,015 kg.; Maxim: 0,030 kg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 și 6 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 4 Denumire: ULEI DE PARAFINA
1)Descriere succintă:
ULEI DE PARAFINA / kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

09221200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1,75 kg.; Maxim: 3,50 kg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 87,50 și 175 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 5 Denumire: AZOTAT DE ARGINT
1)Descriere succintă:
AZOTAT DE ARGINT / kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24313400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 0,200 kg.; Maxim: 0,400 kg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 800 și 3 600 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 6 Denumire: PERHIDROL 30 %
1)Descriere succintă:
PERHIDROL 30 % / kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24315300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 60 kg.; Maxim: 120 kg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 780 și 1 560 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 7 Denumire: FORMOL CONC.37 %
1)Descriere succintă:
FORMOL CONC.37 % / kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24326000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 40 kg.; Maxim: 80 kg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 680 și 1 360 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 8 Denumire: GLICERINA
1)Descriere succintă:
GLICERINA / kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24964000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2,50 kg.; Maxim: 5 kg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 125 și 250 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 9 Denumire: ACID OMEGA 3 ESTERIETILICI
1)Descriere succintă:
ACID OMEGA 3 ESTERIETILICI / cps.100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24964000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 15000 cps.100mg.; Maxim: 30000 cps.100mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 24 000 și 48 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 10 Denumire: ATORVASTATINUM
1)Descriere succintă:
ATORVASTATINUM / cpr.10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24964000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 7000 cpr.10 mg. Maxim: 14000 cpr.10 mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 560 și 1 120 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 11 Denumire: ATORVASTATINUM
1)Descriere succintă:
ATORVASTATINUM / cpr.20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24964000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 15500 cpr.20mg. Maxim: 31000 cpr.20mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 705 și 3 410 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 12 Denumire: ATORVASTATINUM
1)Descriere succintă:
ATORVASTATINUM / cpr. 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 9070 cpr. 40mg. Maxim: 18140 cpr. 40mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 628 și 7 256 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 13 Denumire: ATORVASTATINUM
1)Descriere succintă:
ATORVASTATINUM / cpr. 80 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 225 cpr. 80mg. Maxim: 450 cpr. 80mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 141,75 și 283,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 14 Denumire: FENOFIBRATUM
1)Descriere succintă:
FENOFIBRATUM / cpr. el. mod. 160 MG.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 15000 cpr. el. mod. 160 mg.; Maxim: 30000 cpr. el. mod. 160 mg. Maxim: 450 cpr. 80mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 600 și 13 200 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 15 Denumire: FENOFIBRATUM
1)Descriere succintă:
FENOFIBRATUM / cpr. el. mod. 145mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 7000 cpr. el. mod. 160 mg.; Maxim: 14000 cpr. el. mod. 160 mg. Maxim: 450 cpr. 80mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 460 și 10 920 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 16 Denumire: ROSUVASTATINUM
1)Descriere succintă:
ROSUVASTATINUM / cpr.film.10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 16200 cpr.film.10mg; Maxim: 32400 cpr.film.10mg;
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 480 și 12 960 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 17 Denumire: ROSUVASTATINUM
1)Descriere succintă:
ROSUVASTATINUM / cpr.film. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2000 cpr.film.5 mg; Maxim: 4000 cpr.film.5 mg;
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 520 și 1 040 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 18 Denumire: ROSUVASTATINUM
1)Descriere succintă:
ROSUVASTATINUM cpr.film. 20 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 17000 cpr.film.20 mg. Maxim: 34000 cpr.film.20 mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 9 180 și 18 360 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 19 Denumire: SIMVASTATINUM
1)Descriere succintă:
SIMVASTATINUM cpr.film. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 15000 cpr.film.20 mg. Maxim: 30000 cpr.film.20 mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 900 și 1 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 20 Denumire: SIMVASTATINUM
1)Descriere succintă:
SIMVASTATINUM cpr.film. 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 6000 cpr.film.40mg Maxim: 12000 cpr.film.40mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 540 și 1 080 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 21 Denumire: COMBINATII ALMAGEL A sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII ALMAGEL A sau echivalent flac. susp.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 30 flac. susp. Maxim: 60 flac. susp.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 195 și 390 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 22 Denumire: COMBINATII DICARBOCALM sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII DICARBOCALM sau echivalent cpr. Mast.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3000 cpr. Mast. Maxim: 6000 cpr. Mast.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 900 și 1 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 23 Denumire: COMBINATII MAALOX sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII MAALOX sau echivalent cpr.masticabile.400/400.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3500 cpr.masticabile.400/400 Maxim: 7000 cpr.masticabile.400/400.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 945 și 1 890 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 24 Denumire: ESOMEPRAZOLUM
1)Descriere succintă:
ESOMEPRAZOLUM cpr.20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1000 cpr.20 mg. Maxim:2000 cpr.20 mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 550 și 1 100 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 25 Denumire: ESOMEPRAZOLUM
1)Descriere succintă:
ESOMEPRAZOLUM cpr.40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:3500 cpr.40mg. Maxim:7000 cpr.40mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 450 și 4 900 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 26 Denumire: FAMOTIDINUM
1)Descriere succintă:
FAMOTIDINUM cpr. 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:300 cpr.40mg. Maxim:600 cpr.40mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 36 și 72 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 27 Denumire: FAMOTIDINUM
1)Descriere succintă:
FAMOTIDINUM flac. 20mg pulb.liof.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:3000 flac. 20mg pulb.liof. Maxim:6000 flac. 20mg pulb.liof.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 9 090 și 18 180 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 28 Denumire: OMEPRAZOLUM
1)Descriere succintă:
OMEPRAZOLUM cps.gastro.r. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:16200 cps.gastro.r. 20mg. Maxim:32400 cps.gastro.r. 20mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 240 și 6 480 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 29 Denumire: PANTOPRAZOLUM
1)Descriere succintă:
PANTOPRAZOLUM cpr.gas. 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 6105 cpr.gas. 40mg. Maxim: 12210 cpr.gas. 40mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 098,90 și 2 197,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 30 Denumire: PANTOPRAZOLUM
1)Descriere succintă:
PANTOPRAZOLUM liofilizat pt pulbere inj. + EDTA 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2700 liofil. pt pulbere inj. + EDTA 40mg Maxim: 5400 liofil. pt pulbere inj. + EDTA 40mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 23 517 și 47 034 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 31 Denumire: RANITIDINUM
1)Descriere succintă:
RANITIDINUM cpr.film. 150mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 11250 cpr.film.150mg Maxim: 22500 cpr.film.150mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 675 și 1 350 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 32 Denumire: RANITIDINUM
1)Descriere succintă:
RANITIDINUM fiole sol.inj.25 mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2750 fiole sol.inj.25 mg/ml Maxim: 5500 fiole sol.inj.25 mg/ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 757,50 și 9 515 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 33 Denumire: SUCRALFATUM
1)Descriere succintă:
SUCRALFATUM cpr.1 gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1100 cpr.1 gr. Maxim: 2200 cpr.1 gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 198 și 396 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 34 Denumire: ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
1)Descriere succintă:
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM cps.250mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 600 cps.250mg Maxim: 1200 cps.250mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 318 și 636 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 35 Denumire: COMBINATII ANGHIROL sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII ANGHIROL sau echivalent cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1800 cpr. Maxim: 3600 cpr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 378 și 756 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 36 Denumire: COMBINATII BILICHOL sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII BILICHOL sau echivalent cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1920 cps. Maxim: 3840 cps.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 576 și 1 152 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 37 Denumire: COMBINATII CARBON VEGETAL EUCARBON sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII CARBON VEGETAL EUCARBON sau echivalent cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 600 cpr. Maxim: 1200 cpr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 174 și 348 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 38 Denumire: COMBINATII COLEBIL sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII COLEBIL sau echivalent drj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1500 drj. Maxim: 3000 drj.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 555 și 1 110 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 39 Denumire: COMBINATII ESSENTIALE FORTE sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII ESSENTIALE FORTE sau echivalent cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 6000 cps. Maxim: 12000 cps.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 600 și 7 200 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 40 Denumire: COMBINATII KREON sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII KREON sau echivalent cps. 25000ui.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2500 cps. 25000ui Maxim: 5000 cps. 25000ui.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 025 și 6 050 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 41 Denumire: DOMPERIDONUM
1)Descriere succintă:
DOMPERIDONUM cpr film 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1100 cpr film 10mg Maxim: 2200 cpr film 10mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 825 și 1 650 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 42 Denumire: DROTAVERINUM
1)Descriere succintă:
DROTAVERINUM cpr.80mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3800 cpr.80mg Maxim: 7600 cpr.80mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 812 și 5 624 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 43 Denumire: DROTAVERINUM
1)Descriere succintă:
DROTAVERINUM fiole 20mg/mlx 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2000 fiole 20mg/mlx 2ml Maxim: 4000 fiole 20mg/mlx 2ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 280 și 2 560 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 44 Denumire: MEBEVERINUM
1)Descriere succintă:
MEBEVERINUM cps.el.prel.200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1000 cps.el.prel.200mg Maxim: 2000 cps.el.prel.200mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 550 și 1 100 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 45 Denumire: METOCLOPRAMIDUM
1)Descriere succintă:
METOCLOPRAMIDUM cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 5800 cpr. 10mg. Maxim: 11600 cpr. 10mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 116 și 232 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 46 Denumire: METOCLOPRAMIDUM
1)Descriere succintă:
METOCLOPRAMIDUM fiole 5mg/ml x 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 4750 fiole 5mg/ml x 2ml Maxim: 9500 fiole 5mg/ml x 2ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 935 și 13 870 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 47 Denumire: ONDASETRONUM
1)Descriere succintă:
ONDASETRONUM fiole 2mg/ml X 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1200 fiole 2mg/ml X 2ml Maxim: 2400 fiole 2mg/ml X 2ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 384 și 6 768 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 48 Denumire: OTILONIUM BROMIDUM
1)Descriere succintă:
OTILONIUM BROMIDUM cpr. 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1700 cpr. 40mg Maxim: 3400 cpr. 40mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 258 și 2 516 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 49 Denumire: SIMETHICONUM
1)Descriere succintă:
SIMETHICONUM cps.40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 750 cps.40mg Maxim: 1500 cps.40mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 352,50 și 705 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 50 Denumire: TRIMEBUTINUM
1)Descriere succintă:
TRIMEBUTINUM cpr. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3510 cpr 100mg Maxim: 7020 cpr. 100mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 631,80 și 1 263,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 51 Denumire: TRIMEBUTINUM
1)Descriere succintă:
TRIMEBUTINUM cpr.film.el.prel.300mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3000 cpr.film.el.prel.300mg Maxim: 6000 cpr.film.el.prel.300mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 300 și 6 600 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 52 Denumire: BISACODYLUM
1)Descriere succintă:
BISACODYLUM drag.5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33613000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1200 drag.5mg Maxim: 2400 drag.5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 360 și 720 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 53 Denumire: COMBINATII FORTRANS sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII FORTRANS sau echivalent plic pulb. susp.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33613000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 300 plic pulb. susp. Maxim: 600 plic pulb. susp.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 920 și 3 840 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 54 Denumire: COMBINATII PICOPREP
1)Descriere succintă:
COMBINATII PICOPREP plic pulb. susp.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33613000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 50 plic pulb. susp. Maxim: 100 plic pulb. susp.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 000 și 2 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 55 Denumire: LACTULOSUM
1)Descriere succintă:
LACTULOSUM flac. 66,7 % x 200ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33613000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 23 flac. 66,7 % x 200ml Maxim: 45 flac. 66,7 % x 200ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 152,78 și 305,55 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 56 Denumire: LACTULOSUM
1)Descriere succintă:
LACTULOSUM flac.650 mg/ ml x 1000 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33613000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 25 flac.650 mg/ ml x 1000 ml Maxim: 50 flac.650 mg/ ml x 1000 ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 564,75 și 1 129,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 57 Denumire: COMBINATII SMECTA sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII SMECTA sau echivalent plic.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33614000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 600 plic. Maxim: 1200 plic.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 516 și 1 032 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 58 Denumire: FURAZOLIDONUM
1)Descriere succintă:
FURAZOLIDONUM cpr. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33614000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2150 cpr. 100mg Maxim: 4300 cpr. 100mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 967,50 și 1 935 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 59 Denumire: LOPERAMIDUM
1)Descriere succintă:
LOPERAMIDUM caps. 2mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33614000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1100 caps.2 mg. Maxim: 2200 caps.2 mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 297 și 594 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 60 Denumire: NIFUROXAZIDUM
1)Descriere succintă:
NIFUROXAZIDUM cps.200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33614000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 280 cps.200 mg. Maxim: 560 cps.200 mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 75,60 și 151,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 61 Denumire: RIFAXIMINUM
1)Descriere succintă:
RIFAXIMINUM cpr.film. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33614000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 910 cpr.film. 200mg Maxim: 1820 cpr.film. 200mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 638 și 3 276 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 62 Denumire: SULFASALAZINUM
1)Descriere succintă:
SULFASALAZINUM cpr.film.gastro.r. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33614000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1300 cpr.film.gastro.r. 500mg Maxim: 2600 cpr.film.gastro.r. 500mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 364 și 728 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 63 Denumire: ACARBOSUM
1)Descriere succintă:
ACARBOSUM cpr. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 200 cpr. 100mg Maxim: 400 cpr. 100mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 88 și 176 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 64 Denumire: ACARBOSUM
1)Descriere succintă:
ACARBOSUM cpr. 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 200 cpr. 50mg Maxim: 400 cpr. 50mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 68 și 136 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 65 Denumire: ACIDUM ALFA-LIPOICUM
1)Descriere succintă:
ACIDUM ALFA-LIPOICUM cpr.film. 600mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1550 cpr.film.600mg Maxim: 3100 cpr.film.600mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 922 și 3 844 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 66 Denumire: METFORMINUM
1)Descriere succintă:
METFORMINUM cpr. 850mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 150 cpr.850mg Maxim: 300 cpr.850mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 7,50 și 15 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 67 Denumire: METFORMINUM
1)Descriere succintă:
METFORMINUM cpr.1000mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:450 cpr.1000mg Maxim:900 cpr.1000mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 40,50 și 81 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 68 Denumire: HUMALOG sau echivalent
1)Descriere succintă:
HUMALOG sau echivalent sol.. Inj. Cartus 100ui/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 120 sol. Inj. Cartus 100ui/ml Maxim: 240 sol. Inj. Cartus 100ui/ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 814 și 5 628 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 69 Denumire: HUMALOG MIX 25 sau echivalent
1)Descriere succintă:
HUMALOG MIX 25 sau echivalent susp. Inj. Stilou 100ui/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 120 susp. Inj. Stilou 100ui/ml Maxim: 240 susp. Inj. Stilou 100ui/ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 031,20 și 6 062,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 70 Denumire: HUMALOG MIX 50 sau echivalent
1)Descriere succintă:
HUMALOG MIX 50 sau echivalent susp. Inj. Stilou 100ui/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 120 susp. Inj. Stilou 100ui/ml Maxim: 240 susp. Inj. Stilou 100ui/ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 024 și 6 048 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 71 Denumire: HUMULIN N sau echivalent
1)Descriere succintă:
HUMULIN N sau echivalent susp. Inj. Cartus 100ui/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 120 susp. Inj. Cartus 100ui/ml. Maxim: 240 susp. Inj. Cartus 100ui/ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 950 și 3 900 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 72 Denumire: INSULINE 100UI/ML cu act rapida
1)Descriere succintă:
INSULINE 100UI/ML cu act rapida flac.10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 310 flac.10ml Maxim: 620 flac.10ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 11 745,90 și 23 491,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 73 Denumire: LANTUS sau echivalent
1)Descriere succintă:
LANTUS sau echivalent sol.inj. Stilou 100ui/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 120 sol.inj. Stilou 100ui/ml Maxim: 240 sol.inj. Stilou 100ui/ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 318,80 și 8 637,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 74 Denumire: LANTUS sau echivalent
1)Descriere succintă:
LANTUS sau echivalent sol. Inj. Cartus 100ui/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 120 sol. Inj. Cartus 100ui/ml Maxim: 240 sol. Inj. Cartus 100ui/ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 383,60 și 8 767,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 75 Denumire: LEVEMIR sau echivalent
1)Descriere succintă:
LEVEMIR sau echivalent sol.inj. Cartus 100ui/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 120 sol. Inj. Cartus 100ui/ml Maxim: 240 sol. Inj. Cartus 100ui/ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 508 și 11 016 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 76 Denumire: NOVOMIX 30 sau echivalent
1)Descriere succintă:
NOVOMIX 30 sau echivalent susp. Inj. Cartus 100ui/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 120 sol. Inj. Cartus 100ui/ml Maxim: 240 sol. Inj. Cartus 100ui/ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 158,40 și 6 316,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 77 Denumire: NOVORAPID sau echivalent
1)Descriere succintă:
NOVORAPID sau echivalent sol.inj. Cartus 100ui/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 120 sol. Inj. Cartus 100ui/ml Maxim: 240 sol. Inj. Cartus 100ui/ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 905,20 și 5 810,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 78 Denumire: ACIDUM ASCORBICUM
1)Descriere succintă:
ACIDUM ASCORBICUM fiole 750mg/5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 500 fiole 750mg/5ml Maxim: 1000 fiole 750mg/5ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 875 și 3 750 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 79 Denumire: ACIDUM ASCORBICUM
1)Descriere succintă:
ACIDUM ASCORBICUM cpr. Eff 1000mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3600 cpr. Eff. 1000mg Maxim: 7200 cpr. Eff. 1000mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 980 și 3 960 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 80 Denumire: COMB. DIFRAREL sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMB. DIFRAREL sau echivalent drj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1800 drj. Maxim: 3600 drj.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 314 și 2 628 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 81 Denumire: COMBINATII MILGAMA N sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII MILGAMA N sau echivalent cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3600 cps. Maxim: 7200 cps.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 332 și 2 664 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 82 Denumire: COMBINATII MILGAMA N sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII MILGAMA N sau echivalent fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 75 fiole Maxim: 150 fiole.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 205,50 și 411 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 83 Denumire: COMBINATII MALTOFER FOL sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII MALTOFER FOL sau echivalent cpr.100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1650 cpr.100mg. Maxim: 3300 cpr.100mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 660 și 1 320 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 84 Denumire: COMBINATII NEUROMULTIVIT sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII NEUROMULTIVIT sau echivalent cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 5500 cpr. Maxim: 11000 cpr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 650 și 3 300 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 85 Denumire: ACID FOLICUM
1)Descriere succintă:
ACID FOLICUM cpr.5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 150 cpr.5mg Maxim: 300 cpr.5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 75 și 150 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 86 Denumire: CYANOCOBALAMINUM
1)Descriere succintă:
CYANOCOBALAMINUM fiole 50mcg/ml x 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 500 fiole 50mcg/ml x 2ml Maxim: 1000 fiole 50mcg/ml x 2ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 445 și 890 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 87 Denumire: PYRIDOXINUM
1)Descriere succintă:
PYRIDOXINUM fiole 250mg/5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3250 fiole 250mg/5ml Maxim: 6500 fiole 250mg/5ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 322,50 și 8 645 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 88 Denumire: THIAMINUM
1)Descriere succintă:
THIAMINUM fiole 50mg/ml x 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3250 fiole 50mg/ml x 2ml Maxim: 6500 fiole 50mg/ml x 2ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 892,50 și 5 785 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 89 Denumire: TOCOFEROLUM
1)Descriere succintă:
TOCOFEROLUM caps. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 750 caps. 100mg Maxim: 1500 caps. 100mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 150 și 300 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 90 Denumire: ALFACALCIDOLUM
1)Descriere succintă:
ALFACALCIDOLUM caps.0,5mcg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3750 caps.0,5mcg Maxim: 7500 caps.0,5mcg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 662,50 și 5 325 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 91 Denumire: COMBINATII CA+VIT.D3 sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII CA+VIT.D3 sau echivalent cpr.masticabile.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33617000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3150 cpr.masticabile. Maxim: 6300 cpr.masticabile.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 945 și 1 890 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 92 Denumire: COMBINATII MAGNE B6 sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII MAGNE B6 sau echivalent draj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33617000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 5000 draj. Maxim: 10000 draj.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 050 și 4 100 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 93 Denumire: COMBINATII PANANGIN sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII PANANGIN sau echivalent cpr. 175mg+166,3mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33617000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 7200 cpr. 175mg+166,3mg Maxim: 14400 cpr. 175mg+166,3mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 656 și 3 312 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 94 Denumire: MAGNESII OROTAS
1)Descriere succintă:
MAGNESII OROTAS cpr. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33617000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 400 cpr. 500mg Maxim: 800 cpr. 500mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 252 și 504 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 95 Denumire: MAGNESII SULFAS
1)Descriere succintă:
MAGNESII SULFAS fiole sol.inj.25 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33617000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 70 fiole sol.inj.25 % Maxim: 140 fiole sol.inj.25 %.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 147,70 și 295,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 96 Denumire: ACENOCOUMAROLUM
1)Descriere succintă:
ACENOCOUMAROLUM cpr. 2mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3300 cpr. 2mg Maxim: 6600 cpr. 2mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 264 și 528 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 97 Denumire: ACENOCOUMAROLUM
1)Descriere succintă:
ACENOCOUMAROLUM cpr. 4mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 7500 cpr.4mg Maxim: 15000 cpr.4mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 725 și 3 450 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 98 Denumire: ACIDUM ACETILSALICILICUM
1)Descriere succintă:
ACIDUM ACETILSALICILICUM cpr. gastro rez.75mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 54050 cpr. gastro rez.75mg Maxim: 108100 cpr. gastro rez.75mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 081 și 2 162 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 99 Denumire: CLOPIDOGRELUM
1)Descriere succintă:
CLOPIDOGRELUM cpr.film. 75mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 7720 cpr.film. 75mg Maxim: 15440 cpr.film. 75mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 161,60 și 4 323,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 100 Denumire: ACIDUM TRANEXAMIC
1)Descriere succintă:
ACIDUM TRANEXAMIC fiole 0.5g/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 50 fiole 0.5g/ml Maxim: 100 fiole 0.5g/ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 95 și 190 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 101 Denumire: DABIGATRANUM ETEXILATUM
1)Descriere succintă:
DABIGATRANUM ETEXILATUM cps. 75mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 750 cps. 75mg Maxim: 1500 cps. 75mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 922,50 și 7 845 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 102 Denumire: DABIGATRANUM ETEXILATUM
1)Descriere succintă:
DABIGATRANUM ETEXILATUM cps. 150mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 300 cps.150mg Maxim: 600 cps.150mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 569 și 3 138 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 103 Denumire: ENOXAPARINUM NATRICUM
1)Descriere succintă:
ENOXAPARINUM NATRICUM fiole 40mg 0,4 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 50 fiole 40mg 0,4ml Maxim: 100 fiole 40mg 0,4ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 450 și 900 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 104 Denumire: ENOXAPARINUM NATRICUM
1)Descriere succintă:
ENOXAPARINUM NATRICUM fiole 60mg 0,6ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 50 fiole 60mg 0,6ml Maxim: 100 fiole 60mg 0,6ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 570 și 1 140 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 105 Denumire: FONDAPARINUM
1)Descriere succintă:
FONDAPARINUM fiole 2,5mg/0,5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 5 fiole 2,5mg/0,5ml Maxim: 10 fiole 2,5mg/0,5ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 89,85 și 179,70 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 106 Denumire: FONDAPARINUM
1)Descriere succintă:
FONDAPARINUM fiole 7,5mg/0,6ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 5 fiole 7,5mg/0,6ml Maxim: 10 fiole 7,5mg/0,6ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 264,75 și 529,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 107 Denumire: HEPARINOIDUM
1)Descriere succintă:
HEPARINOIDUM tub crema 3mg\gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 60 tub crema 3mg/gr. Maxim: 120 tub crema 3mg/gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 678,60 și 1 357,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 108 Denumire: HEPARINOIDUM
1)Descriere succintă:
HEPARINOIDUM tub gel 3mg\gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 300 Maxim: 600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 393 și 6 786 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 109 Denumire: HEPARINUM SODICUM
1)Descriere succintă:
HEPARINUM SODICUM flac. 25000 UI/5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 170 flac. 25000 UI/5ml Maxim: 340 flac. 25000 UI/5ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 308,60 și 4 617,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 110 Denumire: HEPARINUM SODICUM
1)Descriere succintă:
HEPARINUM SODICUM 100000 UI gel 50gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 265 – 100000 UI gel 50gr Maxim: 530 – 100000 UI gel 50gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 554,40 și 11 108,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 111 Denumire: NADROPARINUM
1)Descriere succintă:
NADROPARINUM sol.inj.flac. 2850UI AXA 0,3 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 7350 sol.inj.flac. 2850UI AXA 0,3 ml Maxim: 14700 sol.inj.flac. 2850UI AXA 0,3 ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 41 086,50 și 82 173 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 112 Denumire: NADROPARINUM
1)Descriere succintă:
NADROPARINUM sol.inj.flac.3800UI AXA 0,4 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:350 sol.inj.flac.3800UI AXA 0,4 ml Maxim:700 sol.inj.flac.3800UI AXA 0,4 ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 100 și 4 200 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 113 Denumire: NADROPARINUM
1)Descriere succintă:
NADROPARINUM sol.inj.flac. 5700UI AXA 0,6ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1150 sol.inj.flac. 5700UI AXA 0,6ml Maxim: 2300 sol.inj.flac. 5700UI AXA 0,6ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 11 707 și 23 414 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 114 Denumire: NADROPARINUM
1)Descriere succintă:
NADROPARINUM flac 9500UI/ML.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1800 flac.9500UI/ML Maxim: 3600 flac.9500UI/ML.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 126 000 și 252 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 115 Denumire: PENTOXIFILINUM
1)Descriere succintă:
PENTOXIFILINUM cpr.film.el.prel.400mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 23200 cpr.film.el.prel.400mg Maxim: 46400 cpr.film.el.prel.400mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 016 și 6 032 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 116 Denumire: PENTOXIFILINUM
1)Descriere succintă:
PENTOXIFYLLINUM fiole 100mg/5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 300 fiole 100mg/5ml Maxim: 600 fiole 100mg/5ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 393 și 786 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 117 Denumire: RETEPLASTUM
1)Descriere succintă:
RETEPLASTUM cutie 10UI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2 cutie 10UI Maxim: 4 cutie 10UI.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 556,48 și 7 112,96 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 118 Denumire: SULODEXIDUM
1)Descriere succintă:
SULODEXIDUM cps.moi 250uls.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 8000 cps.moi 250uls Maxim: 16000 cps.moi 250uls.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 11 680 și 23 360 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 119 Denumire: SULODEXIDUM
1)Descriere succintă:
SULODEXIDUM fiole 250uls.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 50 fiole 250uls Maxim: 100 fiole 250uls.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 310 și 620 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 120 Denumire: TRIFLUSALUM
1)Descriere succintă:
TRIFLUSALUM cps. 300mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1350 cps. 300mg Maxim: 2700 cps. 300mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 134 și 2 268 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 121 Denumire: CARBAZOCHROMII SALICYLAS
1)Descriere succintă:
CARBAZOCHROMII SALICYLAS fiole 0,3mg/ml X 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 750 fiole 0,3mg/ml X 5ml Maxim: 1500 fiole 0,3mg/ml X 5ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 282,50 și 2 565 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 122 Denumire: ETAMSYLATUM
1)Descriere succintă:
ETAMSYLATUM fiole 125mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1250 fiole 125mg/ml Maxim: 2500 fiole 125mg/ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 087,50 și 2 175 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 123 Denumire: NOVO-SEVEN sau echivalent
1)Descriere succintă:
NOVO-SEVEN sau echivalent flac. 50 KUI/1mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3 flac. 50 KUI/1mg. Maxim: 6 flac. 50 KUI/1mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 10 500 și 21 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 124 Denumire: PHITOMENADIONUM
1)Descriere succintă:
PHITOMENADIONUM fiole 10mg/ml X 1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 600 fiole 10mg/ml X 1ml Maxim: 1200 fiole 10mg/ml X 1ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 068 și 2 136 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 125 Denumire: FERRI CARBOXYMALTOSUM
1)Descriere succintă:
FERRI CARBOXYMALTOSUM flacon 50mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 18 flacon 50mg/ml Maxim: 35 flacon 50mg/ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 7 945 și 15 890 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 126 Denumire: COMPLEX DE HIDROXID DE FER
1)Descriere succintă:
COMPLEX DE HIDROXID DE FER fiole 50mg/ml x 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 170 fiole 50mg/ml x 2ml Maxim: 340 fiole 50mg/ml x 2ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 825 și 7 650 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 127 Denumire: FEROSII SULFAS + ac. Ascorbic
1)Descriere succintă:
FEROSII SULFAS + ac. Ascorbic cpr.film. 320mg+60mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 900 cpr.film. 320mg+60mg Maxim: 1800 cpr.film. 320mg+60mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 171 și 342 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 128 Denumire: ALBUMINA UMANA
1)Descriere succintă:
ALBUMINA UMANA flac. Perf. 20 % X 50ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 100 flac. Perf. 20 % X 50ml Maxim: 200 flac. Perf. 20 % X 50ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 12 000 și 24 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 129 Denumire: ALBUMINA UMANA
1)Descriere succintă:
ALBUMINA UMANA flac. Perf. 20 % X 100ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 25 flac. Perf. 20 % X 100ml Maxim: 50 flac. Perf. 20 % X 100ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 000 și 12 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 130 Denumire: COMBINATII GELOFUSIN sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII GELOFUSIN sau echivalent sol.perf.flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 190 sol.perf.flac. Maxim: 380 sol.perf.flac.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 473,80 și 4 947,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 131 Denumire: GELATINA SUCCINILATA
1)Descriere succintă:
GELATINA SUCCINILATA sol.perf.flac. 40mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 60 sol.perf.flac. 40mg/ml Maxim: 120 sol.perf.flac. 40mg/ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 016 și 4 032 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 132 Denumire: DOXAZOSINUM
1)Descriere succintă:
DOXAZOSINUM cpr. Elib. Mod. 4mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 900 cpr. Elib. Mod. 4mg Maxim: 1800 cpr. Elib. Mod. 4mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 630 și 1 260 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 133 Denumire: ISOSORBIDI DINITRAS
1)Descriere succintă:
ISOSORBIDI DINITRAS cpr. Ret. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2400 cpr. Ret.20mg Maxim:4800 cpr. Ret. 20mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 120 și 240 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 134 Denumire: ISOSORBIDI MONONITRAS
1)Descriere succintă:
ISOSORBIDI MONONITRAS cps.el.prel.40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 5800 cps.el.prel.40mg Maxim: 11600 cps.el.prel.40mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 320 și 4 640 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 135 Denumire: VERAPAMILUM
1)Descriere succintă:
VERAPAMILUM cpr. Elib. Prel. 240mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 500 cpr. Elib. Prel. 240mg Maxim: 1000 cpr. Elib. Prel. 240mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 370 și 740 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 136 Denumire: AMIODARONUM
1)Descriere succintă:
AMIODARONUM cpr. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2100 cpr. 200mg Maxim: 4200 cpr. 200mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 378 și 756 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 137 Denumire: AMIODARONUM
1)Descriere succintă:
AMIODARONUM fiole 50mg/ml X 3ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 800 fiole 50mg/ml X 3ml Maxim: 1600 fiole 50mg/ml X 3ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 968 și 3 936 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 138 Denumire: ATROPINUM
1)Descriere succintă:
ATROPINUM fiole 1mg/ml X 1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2100 fiole 1mg/ml X 1ml Maxim: 4200 fiole 1mg/ml X 1ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 840 și 1 680 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 139 Denumire: DIGOXINUM
1)Descriere succintă:
DIGOXINUM cpr.0,25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3750 cpr.0,25mg Maxim: 7500 cpr.0,25mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 337,50 și 675 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 140 Denumire: DIGOXINUM
1)Descriere succintă:
DIGOXINUM fiole 0,25mg/ml x 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 340 fiole 0,25mg/ml x 2ml Maxim: 680 fiole 0,25mg/ml x 2ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 350,20 și 700,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 141 Denumire: DILTIAZEMUM
1)Descriere succintă:
DILTIAZEMUM cpr.60mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1700 cpr. 60mg. Maxim: 3400 cpr. 60mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 289 și 578 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 142 Denumire: DOBUTAMINUM
1)Descriere succintă:
DOBUTAMINUM flac. 250mg/50ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 110 flac. 250mg/50ml Maxim: 220 flac. 250mg/50ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 059,20 și 4 118,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 143 Denumire: DOPAMINUM
1)Descriere succintă:
DOPAMINUM fiole 0,5 % x 10 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 450 fiole 0,5 % x 10 ml Maxim: 900 fiole 0,5 % x 10 ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 747 și 1 494 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 144 Denumire: EPHEDRINI HYDROCLORIDUM
1)Descriere succintă:
EPHEDRINI HYDROCLORIDUM fiole 50mg/ml x 1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1000 fiole 50mg/ml x 1ml Maxim: 2000 fiole 50mg/ml x 1ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 960 și 1 920 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 145 Denumire: EPINEPHRINUM
1)Descriere succintă:
EPINEPHRINUM fiole 0,10 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1300 fiole 0,10 % Maxim: 2600 fiole 0,10 %.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 547 și 3 094 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 146 Denumire: IVABRADINUM
1)Descriere succintă:
IVABRADINUM cpr. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2400 cpr. 5mg Maxim: 4800 cpr. 5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 7 128 și 14 256 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 147 Denumire: IVABRADINUM
1)Descriere succintă:
IVABRADINUM cpr.7,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 360 cpr.7,5mg Maxim: 720 cpr.7,5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 155,60 și 2 311,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 148 Denumire: LEVOSIMENDANUM
1)Descriere succintă:
LEVOSIMENDANUM conc. sol.perf.2,5mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3 conc. sol.perf.2,5mg/ml Maxim: 5 conc. sol.perf.2,5mg/ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 925 și 11 850 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 149 Denumire: NORADRENALINUM
1)Descriere succintă:
NORADRENALINUM fiole 8ml 0,20 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:200 fiole 8ml 0,20 % Maxim:400 fiole 8ml 0,20 %.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 13 000 și 26 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 150 Denumire: DROPERIDORULUM
1)Descriere succintă:
DROPERIDORULUM fiole 1ml 2.5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 10 fiole 1ml 2.5mg Maxim: 20 fiole 1ml 2.5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 420 și 840 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 151 Denumire: NYTROGLICERINUM
1)Descriere succintă:
NYTROGLICERINUM cpr.el.prel.2,6mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 6000 cpr.el.prel.2,6mg Maxim: 12000 cpr.el.prel.2,6mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 780 și 1 560 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 152 Denumire: NYTROGLICERINUM
1)Descriere succintă:
NYTROGLICERINUM cpr.subling. 0,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 30 cpr.subling. 0,5mg Maxim: 60 cpr.subling. 0,5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 și 12 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 153 Denumire: NYTROGLICERINUM
1)Descriere succintă:
NYTROGLICERINUM sist.transderm 5mg/10cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 225 sist.transderm 5mg/10cm Maxim: 450 sist.transderm 5mg/10cm.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 272,03 și 544,05 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 154 Denumire: NYTROGLICERINUM
1)Descriere succintă:
NYTROGLICERINUM fiole 10mg /10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 550 fiole 10mg /10ml Maxim: 1100 fiole 10mg /10ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 080 și 6 160 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 155 Denumire: NYTROGLICERINUM
1)Descriere succintă:
NYTROGLICERINUM flac. 0,4mg/dz aerosol.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 105 flac. 0,4mg/dz aerosol Maxim: 210 flac. 0,4mg/dz aerosol.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 660,45 și 1 320,90 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 156 Denumire: PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
1)Descriere succintă:
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS cpr. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2400 cpr. 20mg Maxim: 4800 cpr. 20mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 360 și 720 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 157 Denumire: PROPAFENONUM
1)Descriere succintă:
PROPAFENONUM cpr.film. 150mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1400 cpr.film. 150mg Maxim: 2800 cpr.film. 150mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 308 și 616 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 158 Denumire: TRIMETAZIDINUM
1)Descriere succintă:
TRIMETAZIDINUM cpr.el.mod. 35mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 91300 cpr.el.mod. 35mg Maxim: 182600 cpr.el.mod. 35mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 9 130 și 18 260 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 159 Denumire: COMBINATII EXFORGE sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII EXFORGE sau echivalent cpr. 5mg/80.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 560 cpr.5mg/80 Maxim: 1120 cpr.5mg/80.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 596 și 3 192 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 160 Denumire: COMBINATII EXFORGE sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII EXFORGE sau echivalent cpr. 5/160.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1800 cpr. 5/160 Maxim: 3600 cpr. 5/160.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 030 și 12 060 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 161 Denumire: COMBINATII EXFORGE sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII EXFORGE sau echivalent cpr. 10/160.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 840 cpr. 10/160 Maxim: 1680 cpr. 10/160.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 814 și 5 628 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 162 Denumire: COMBINATII NOLIPREL ARG. sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII NOLIPREL ARG. sau echivalent cpr. 2,5mg+0,625.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 16000 cpr. 2,5mg+0,625 Maxim: 32000 cpr. 2,5mg+0,625.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 13 600 și 27 200 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 163 Denumire: COMBINATII NOLIPREL ARG.FORTE sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII NOLIPREL ARG.FORTE sau echivalent cpr. 5mg+1,25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 15195 cpr. 5mg+1,25mg Maxim: 30390 cpr. 5mg+1,25mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 13 979,40 și 27 958,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 164 Denumire: COMBINATII NOLITERAX sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII NOLITERAX sau echivalent cpr. 10mg +2,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2950 cpr. 10mg +2,5mg Maxim: 5900 cpr. 10mg +2,5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 310 și 10 620 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 165 Denumire: COMBINATII PERINDOPRIL+INDAPAMID sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII PERINDOPRIL+INDAPAMID sau echivalent cpr. 2mg+0,625mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 4500 cpr. 2mg+0,625mg Maxim: 9000 cpr. 2mg+0,625mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 215 și 2 430 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 166 Denumire: COMBINATII PERINDOPRIL+INDAPAMID sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII PERINDOPRIL+INDAPAMID sau echivalent cpr. 4mg+1,25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 4500 cpr. 4mg+1,25mg Maxim: 9000 cpr. 4mg+1,25mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 205 și 4 410 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 167 Denumire: COMBINATII PERINDOPRIL+INDAPAMID sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII PERINDOPRIL+INDAPAMID sau echivalent cpr. 8mg+2,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3000 cpr. 8mg+2,5mg Maxim: 6000 cpr. 8mg+2,5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 900 și 7 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 168 Denumire: COMBINATII PRESTANCE 5/5 sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII PRESTANCE 5/5 sau echivalent cpr. 05.mai.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2400 cpr. 05.mai Maxim: 4800 cpr. 05.mai.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 784 și 5 568 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 169 Denumire: COMBINATII TARKA sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII TARKA sau echivalent cps.180mg+2mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 900 cps.180mg+2mg Maxim: 1800 cps.180mg+2mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 314 și 2 628 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 170 Denumire: RILMENIDINUM
1)Descriere succintă:
RILMENIDINUM cpr.1mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 6200 cpr.1mg Maxim: 12400 cpr.1mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 596 și 7 192 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 171 Denumire: TERLIPRESINUM
1)Descriere succintă:
TERLIPRESINUM flac pulb liof.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 20 flac pulb liof. Maxim: 40 flac pulb liof.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 420 și 2 840 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 172 Denumire: URAPIDILUM
1)Descriere succintă:
URAPIDILUM fiole 25mg/5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 10 fiole 25mg/5ml Maxim: 20 fiole 25mg/5ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 70 și 140 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 173 Denumire: COMBINATII PRESTANCE 10/10 sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII PRESTANCE 10/10 sau echivalent cpr.05.oct.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 900 cpr.05.oct Maxim: 1800 cpr.05.oct.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 150 și 6 300 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 174 Denumire: COMBINATII PRESTANCE 10/5 sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII PRESTANCE 10/5 sau echivalent cpr. 10/5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 900 cpr. 10/5mg Maxim: 1800 cpr. 10/5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 150 și 6 300 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 175 Denumire: COMBINATII PRESTANCE 5/10 sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII PRESTANCE 5/10 sau echivalent cpr. 5/10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 300 cpr. 5/10mg Maxim: 600 cpr. 5/10mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 050 și 2 100 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 176 Denumire: COMBINATII DIUREX 50 sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII DIUREX 50 sau echivalent cpr. 50mg+20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3800 cpr. 50mg+20mg Maxim: 7600 cpr. 50mg+20mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 356 și 4 712 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 177 Denumire: FUROSEMIDUM
1)Descriere succintă:
FUROSEMIDUM cpr. 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 4500 cpr. 40mg Maxim: 9000 cpr. 40mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 270 și 540 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 178 Denumire: FUROSEMIDUM
1)Descriere succintă:
FUROSEMIDUM fiole 20mg/2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 4200 fiole 20mg/2ml Maxim: 8400 fiole 20mg/2ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 234 și 6 468 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 179 Denumire: HYDRO CHLOROTHIAZIDUM
1)Descriere succintă:
HYDRO CHLOROTHIAZIDUM cpr. 25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 600 cpr. 25mg Maxim: 1200 cpr. 25mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 63,60 și 127,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 180 Denumire: INDAPAMIDUM
1)Descriere succintă:
INDAPAMIDUM cpr.film.el.prel.1,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 64900 cpr.film.el.prel. 1,5mg Maxim: 129800 cpr.film.el.prel.1,5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 7 139 și 14 278 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 181 Denumire: SPIRONOLACTONUM
1)Descriere succintă:
SPIRONOLACTONUM cpr.film. 25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 5500 cpr.film.25mg Maxim: 11000 cpr.film.25mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 605 și 1 210 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 182 Denumire: COMBINATII CYCLO3FORT sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII CYCLO3FORT sau echivalent cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1350 cps. Maxim: 2700 cps.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 080 și 2 160 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 183 Denumire: COMBINATII DETRALEX sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII DETRALEX sau echivalent cpr.film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 55210 cpr.film. Maxim: 110420 cpr.film.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 31 469,70 și 62 939,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 184 Denumire: GINKGO BILOBA EGB 761 sau echivalent
1)Descriere succintă:
GINKGO BILOBA EGB 761 sau echivalent cpr. 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2700 cpr. 40mg Maxim: 5400 cpr. 40mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 350 și 2 700 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 185 Denumire: GINKGO BILOBA EGB 761 sau echivalent
1)Descriere succintă:
GINKGO BILOBA EGB 761 sau echivalent flac. 40mg/ml sol. buvabila.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 33 flac. 40mg/ml sol. buvabila Maxim: 65 flac. 40mg/ml sol. buvabila.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 516,75 și 1 033,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 186 Denumire: GINKGO BILOBA
1)Descriere succintă:
GINKGO BILOBA cps. 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 21350 cps. 40mg Maxim: 42700 cps. 40mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 978 și 11 956 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 187 Denumire: COMBINATII HEMORZON sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII HEMORZON sau echivalent tub ung.18gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 50 tub ung.18gr Maxim: 100 tub ung.18gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 355 și 710 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 188 Denumire: COMBINATII HEMORZON sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII HEMORZON sau echivalent supoz.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 175 supoz. Maxim: 350 supoz.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 115,50 și 231 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 189 Denumire: COMBINATII PROCTO-GLYVENOL sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII PROCTO-GLYVENOL sau echivalent supoz.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 250 supoz. Maxim: 500 supoz.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 365 și 730 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 190 Denumire: COMBINATII PROCTO-GLYVENOL sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII PROCTO-GLYVENOL sau echivalent tub 30gr. crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 15 tub 30gr. crema Maxim: 30 tub 30gr. crema.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 219,75 și 439,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 191 Denumire: ATENOLOLUM
1)Descriere succintă:
ATENOLOLUM compr. 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:750 compr. 50mg Maxim:1500 compr. 50mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 82,50 și 165 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 192 Denumire: ATENOLOLUM
1)Descriere succintă:
ATENOLOLUM cpr. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:300 cpr. 100mg Maxim:600 cpr. 100mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 72 și 144 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 193 Denumire: BETAXOLOLUM
1)Descriere succintă:
BETAXOLOLUM cpr.film. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1800cpr.film.20mg Maxim: 3600cpr.film.20mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 405 și 810 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 194 Denumire: BISOPROLOLUM
1)Descriere succintă:
BISOPROLOLUM cpr. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 16200 cpr. 5mg Maxim: 32400 cpr. 5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 134 și 2 268 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 195 Denumire: BISOPROLOLUM
1)Descriere succintă:
BISOPROLOLUM cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 450 cpr. 10mg Maxim: 900 cpr. 10mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 49,50 și 99 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 196 Denumire: CARVEDILOLUM
1)Descriere succintă:
CARVEDILOLUM cpr. 12,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 11400 cpr. 12,5mg Maxim: 22800 cpr. 12,5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 026 și 2 052 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 197 Denumire: CARVEDILOLUM
1)Descriere succintă:
CARVEDILOLUM cpr. 25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1350 cpr. 25mg Maxim: 2700 cpr. 25mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 189 și 378 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 198 Denumire: COMBINATII VAGOSTABYL sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII VAGOSTABYL sau echivalent drj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 800 drj. Maxim: 1600 drj.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 328 și 656 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 199 Denumire: METOPROLOLUM
1)Descriere succintă:
METOPROLOLUM cpr 25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 5400 cpr. 25mg Maxim: 10800 drj.cpr 25mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 324 și 648 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 200 Denumire: METOPROLOLUM
1)Descriere succintă:
METOPROLOLUM cpr. 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 33000 cpr. 50mg Maxim: 66000 cpr. 50mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 310 și 4 620 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 201 Denumire: METOPROLOLUM
1)Descriere succintă:
METOPROLOLUM cpr. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 15000 cpr. 100mg Maxim: 30000 cpr. 100mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 350 și 2 700 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 202 Denumire: METOPROLOLUM SUCCINAT
1)Descriere succintă:
METOPROLOLUM SUCCINAT cpr.film.el.prel.50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 6000 cpr.film.el.prel.50mg Maxim: 12000 cpr.film.el.prel.50mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 340 și 4 680 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 203 Denumire: METOPROLOLUM SUCCINAT
1)Descriere succintă:
METOPROLOLUM SUCCINAT cpr.film.el.prel. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3000 cpr.film.el.prel. 100mg Maxim: 6000 cpr.film.el.prel. 100mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 920 și 3 840 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 204 Denumire: METOPROLOLUM TARTRAT
1)Descriere succintă:
METOPROLOLUM TARTRAT fiole 1mg/ml x 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 280 fiole 1mg/ml x 5ml Maxim: 560 fiole 1mg/ml x 5ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 814,80 și 1 629,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 205 Denumire: NEBIVOLOLUM
1)Descriere succintă:
NEBIVOLOLUM cpr. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 27750 cpr. 5mg Maxim: 55500 cpr. 5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 885 și 7 770 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 206 Denumire: AMLODIPINUM BESILAT
1)Descriere succintă:
AMLODIPINUM BESILAT cpr. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 10050 cpr. 5mg Maxim: 20100 cpr. 5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 703,50 și 1 407 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 207 Denumire: AMLODIPINUM BESILAT
1)Descriere succintă:
AMLODIPINUM BESILAT cpr.10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 7500 cpr.10mg Maxim: 15000 cpr.10mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 600 și 1 200 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 208 Denumire: FELODIPINUM
1)Descriere succintă:
FELODIPINUM cpr elib prel.10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1050 cpr elib prel.10mg Maxim: 2100 cpr elib prel.10mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 598,50 și 1 197 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 209 Denumire: FELODIPINUM
1)Descriere succintă:
FELODIPINUM cpr elib prel.5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 600 cpr elib prel.5mg Maxim: 1200 cpr elib prel.5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 342 și 684 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 210 Denumire: LERCANIDIPINUM
1)Descriere succintă:
LERCANIDIPINUM cpr.fil. 9,4mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 4500 cpr.fil. 9,4mg Maxim: 9000 cpr.fil. 9,4mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 720 și 1 440 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 211 Denumire: TADALAFILUM
1)Descriere succintă:
TADALAFILUM cpr. 10 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 30 cpr. 10mg Maxim: 60 cpr. 10mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 819 și 1 638 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 212 Denumire: BENAZEPRILUM
1)Descriere succintă:
BENAZEPRILUM cpr.10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 900 cpr. 10mg Maxim: 1800 cpr. 10mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 296 și 2 592 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 213 Denumire: BISOPROLOLUM
1)Descriere succintă:
BISOPROLOLUM cpr. 2,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 7000 cpr. 2,5mg Maxim: 14000 cpr. 2,5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 450 și 4 900 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 214 Denumire: CANDESARTANUM
1)Descriere succintă:
CANDESARTANUM cpr. 8mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1600 cpr. 8mg Maxim: 3200 cpr. 8mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 480 și 960 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 215 Denumire: CANDESARTANUM
1)Descriere succintă:
CANDESARTANUM cpr. 16mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 9560 cpr. 16mg Maxim: 19120 cpr. 16mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 676,80 și 5 353,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 216 Denumire: CARVEDILOLUM
1)Descriere succintă:
CARVEDILOLUM cpr. 6,25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3660 cpr. 6,25mg Maxim: 7320 cpr. 6,25mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 622,20 și 1 244,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 217 Denumire: COMBINATII MICARDIS PLUS sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII MICARDIS PLUS sau echivalent cpr. 80/12,5.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1600 cpr.80/12,5 Maxim: 3200 cpr.80/12,5.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 376 și 2 752 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 218 Denumire: COMBINATII MICARDIS PLUS sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII MICARDIS PLUS sau echivalent cpr. 80/25.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 450 cpr. 80/25 Maxim: 900 cpr. 80/25.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 432 și 864 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 219 Denumire: COMBINATII TELMISARTANUM+AMLODIPINUM sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII TELMISARTANUM+AMLODIPINUM sau echivalent cpr. 40/5 40/10.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 450 cpr. 40/5 40/10 Maxim: 900 cpr. 40/5 40/10.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 530 și 3 060 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 220 Denumire: COMBINATII TELMISARTANUM+AMLODIPINUM sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII TELMISARTANUM+AMLODIPINUM sau echivalent cpr.80/5 80/10.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 140 cpr.80/5 80/10 Maxim: 280 cpr.80/5 80/10.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 547,40 și 1 094,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 221 Denumire: ENALAPRILUM
1)Descriere succintă:
ENALAPRILUM cpr.10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 5000 cpr.10mg Maxim: 10000 cpr.10mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 400 și 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 222 Denumire: ENALAPRILUM
1)Descriere succintă:
ENALAPRILUM cpr. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 6900 cpr. 20mg Maxim: 13800 cpr. 20mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 552 și 1 104 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 223 Denumire: ENALAPRILUM
1)Descriere succintă:
ENALAPRILUM fiole 1,25mg/ml x 1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 550 fiole 1,25mg/ml x 1ml Maxim: 1100 fiole 1,25mg/ml x 1ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 028,50 și 2 057 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 224 Denumire: CAPTOPRILUM
1)Descriere succintă:
CAPTOPRILUM cpr.25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1770 cpr.25mg Maxim: 3540 cpr.25mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 265,50 și 531 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 225 Denumire: FOSINOPRILUM
1)Descriere succintă:
FOSINOPRILUM cpr. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2100 cpr. 20mg Maxim: 4200 cpr. 20mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 798 și 1 596 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 226 Denumire: IRBESARTANUM
1)Descriere succintă:
IRBESARTANUM cpr.150mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3300 cpr.150mg Maxim: 6600 cpr.150mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 759 și 1 518 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 227 Denumire: IRBESARTANUM
1)Descriere succintă:
IRBESARTANUM cpr.300mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 300 cpr.300mg Maxim: 600 cpr.300mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 162 și 324 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 228 Denumire: LISINOPRILUM
1)Descriere succintă:
LISINOPRILUM cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 5000 cpr. 10mg Maxim: 10000 cpr. 10mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 300 și 600 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 229 Denumire: PERINDOPRILUM
1)Descriere succintă:
PERINDOPRILUM cpr.4mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 405 cpr.4mg Maxim: 810 cpr.4mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 105,30 și 210,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 230 Denumire: PERINDOPRILUM
1)Descriere succintă:
PERINDOPRILUM cpr. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 33900 cpr. 5mg Maxim: 67800 cpr. 5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 13 899 și 27 798 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 231 Denumire: PERINDOPRILUM
1)Descriere succintă:
PERINDOPRILUM cpr.8mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 750 cpr.8mg Maxim: 1500 cpr.8mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 322,50 și 645 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 232 Denumire: PERINDOPRILUM
1)Descriere succintă:
PERINDOPRILUM cpr.10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 21600 cpr.10mg Maxim: 43200 cpr.10mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 14 040 și 28 080 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 233 Denumire: QUINAPRILUM
1)Descriere succintă:
QUINAPRILUM cpr.film. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 210 cpr.film.10mg Maxim: 420 cpr.film.10mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 52,50 și 105 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 234 Denumire: RAMIPRILUM
1)Descriere succintă:
RAMIPRILUM cpr.2,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1350 Maxim: 2700.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 94,50 și 189 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 235 Denumire: RAMIPRILUM
1)Descriere succintă:
RAMIPRILUM cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1500 cpr. 10mg Maxim: 3000 cpr. 10mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 135 și 270 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 236 Denumire: RAMIPRILUM
1)Descriere succintă:
RAMIPRILUM cpr.5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 6500 cpr.5mg Maxim: 13000 cpr.5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 585 și 1 170 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 237 Denumire: TELMISARTANUM
1)Descriere succintă:
TELMISARTANUM cpr.40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 300 cpr.40mg Maxim: 600 cpr.40mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 108 și 216 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 238 Denumire: TELMISARTANUM
1)Descriere succintă:
TELMISARTANUM cpr. 80mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 4725 cpr. 80mg Maxim: 9450 cpr. 80mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 740,50 și 5 481 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 239 Denumire: TRANDOLAPRILUM
1)Descriere succintă:
TRANDOLAPRILUM caps 0,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 328 caps 0,5mg Maxim: 656 caps 0,5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 108,24 și 216,48 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 240 Denumire: TRANDOLAPRILUM
1)Descriere succintă:
TRANDOLAPRILUM caps.2mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 600 caps.2mg Maxim: 1200 caps.2mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 450 și 900 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 241 Denumire: TRANDOLAPRILUM
1)Descriere succintă:
TRANDOLAPRILUM caps. 4mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 300 caps. 4mg Maxim: 600 caps. 4mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 384 și 768 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 242 Denumire: VALSARTANUM
1)Descriere succintă:
VALSARTANUM cpr.film. 160mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 600 cpr.film. 160mg Maxim: 1200 cpr.film. 160mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 288 și 576 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 243 Denumire: VALSARTANUM
1)Descriere succintă:
VALSARTANUM cpr.film. 80mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 300 cpr.film. 80mg Maxim: 600 cpr.film. 80mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 96 și 192 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 244 Denumire: ZOFENOPRILUM
1)Descriere succintă:
ZOFENOPRILUM cpr.film. 7,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1350 cpr.film.7,5mg Maxim: 2700 cpr.film.7,5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 634,50 și 1 269 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 245 Denumire: ZOFENOPRILUM
1)Descriere succintă:
ZOFENOPRILUM cpr.film. 30mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 6400 cpr.film. 30mg Maxim: 12800 cpr.film. 30mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 912 și 13 824 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 246 Denumire: DIMETINDENUM
1)Descriere succintă:
DIMETINDENUM tub 0,1 % gel.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 60 tub 0,1 % gel Maxim: 120 tub 0,1 % gel.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 910,20 și 1 820,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 247 Denumire: CLOTRIMAZOLUM
1)Descriere succintă:
CLOTRIMAZOLUM tub crema 20g 1 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 30 tub crema 20g 1 % Maxim: 60 tub crema 20g 1 %.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 99,30 și 198,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 248 Denumire: ISOCONAZOLUM
1)Descriere succintă:
ISOCONAZOLUM tub 1%crema 25gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 60 tub 1%crema 25gr Maxim: 120 tub 1%crema 25gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 459 și 918 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 249 Denumire: TERBINAFINUM
1)Descriere succintă:
TERBINAFINUM tub 1%crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 38 tub 1%crema Maxim: 75 tub 1%crema.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 428,25 și 856,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 250 Denumire: COMBINATII NEOPREOL sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII NEOPREOL sau echivalent tub ung.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 23 tub ung Maxim: 45 tub ung.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 268,88 și 537,75 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 251 Denumire: DEXPANTHENOLUM + CLORHEXIDINUM
1)Descriere succintă:
DEXPANTHENOLUM + CLORHEXIDINUM tub crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 40 tub crema Maxim: 80 tub crema.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 695,60 și 1 391,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 252 Denumire: COMBINATII BANEOCIN sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII BANEOCIN sau echivalent tub ung. 20gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 25 tub ung. 20gr Maxim: 50 tub ung. 20gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 300 și 600 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 253 Denumire: COMBINATII BANEOCIN sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII BANEOCIN sau echivalent cut pudra 10 gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 40 cut pudra 10 gr Maxim: 80 cut pudra 10 gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 600 și 1 200 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 254 Denumire: COMBINATII NIDOFLOR sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII NIDOFLOR sau echivalent tub crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:35 tub crema Maxim:70 tub crema.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 182 și 364 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 255 Denumire: COMBINATII OXIMED sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII OXIMED sau echivalent flac spray.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 110 flac spray Maxim: 220 flac spray.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 573 și 3 146 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 256 Denumire: SULFADIAZINUM
1)Descriere succintă:
SULFADIAZINUM tub 1%crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 85 tub 1%crema Maxim: 170 tub 1%crema.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 357,45 și 2 714,90 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 257 Denumire: TETRACYCLINUM
1)Descriere succintă:
TETRACYCLINUM tub 3%ung.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 40 tub 3%ung. Maxim: 80 tub 3%ung.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 189,20 și 378,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 258 Denumire: CLOBETASOLUM
1)Descriere succintă:
CLOBETASOLUM flacon 0,05 % sol,
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 15 flacon 0,05 % sol. Maxim: 30 flacon 0,05 % sol.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 51,15 și 102,30 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 259 Denumire: CLOBETASOLUM
1)Descriere succintă:
CLOBETASOLUM tub ung 0,05 % x 20 gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 90 tub ung 0,05 % x 20 gr Maxim: 180 tub ung 0,05 % x 20 gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 495 și 990 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 260 Denumire: CLOBETASOLUM
1)Descriere succintă:
CLOBETASOLUM tub crema 0,05 % x 20 gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 60 tub crema 0,05 % x 20 gr Maxim: 120 tub crema 0,05 % x 20 gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 474,60 și 949,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 261 Denumire: COMBINATII DAIVOBET sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII DAIVOBET sau echivalent tub ung 15 gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 10 tub ung 15 gr Maxim: 20 tub ung 15 gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 349 și 698 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 262 Denumire: COMBINATII DIPROGENTA sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII DAIVOBET sau echivalent tub crema 15gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 160 tub crema 15gr Maxim: 320 tub crema 15gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 344 și 2 688 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 263 Denumire: COMBINATII DAIVOBET sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII DAIVOBET sau echivalent tub ung 15 gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 85 tub ung.15 gr Maxim: 170 tub ung.15 gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 714 și 1 428 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 264 Denumire: COMBINATII FLUOCINOLON N sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII FLUOCINOLON N sau echivalent tub ung.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 13 tub ung Maxim: 25 tub ung.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 42,38 și 84,75 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 265 Denumire: COMBINATII TRIAMCINOLON S sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII TRIAMCINOLON S sau echivalent tub crema x 15 gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 40 tub crema x 15 gr Maxim: 80 tub crema x 15 gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 201,60 și 403,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 266 Denumire: COMBINATII TRIDERM sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII TRIDERM sau echivalent tub crema x 15 gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 50 tub crema x 15 gr Maxim: 100 tub crema x 15 gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 513 și 1 026 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 267 Denumire: FLUOCORTOLONUM
1)Descriere succintă:
FLUOCORTOLONUM tub0,25 % ung.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 5 tub0,25 % ung Maxim: 10 tub0,25 % ung.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 44,10 și 88,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 268 Denumire: HYDROCORTISONUM
1)Descriere succintă:
HYDROCORTISONUM tub 1 % x 20gr ung.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 50 tub 1 % x 20gr ung Maxim: 100 tub 1 % x 20gr ung.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 198 și 396 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 269 Denumire: HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
1)Descriere succintă:
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM flac.0,1 % X 30ml sol cutanata.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 5flac.0,1 % X 30ml sol cutanata Maxim: 10flac.0,1 % X 30ml sol cutanata.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 34,80 și 69,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 270 Denumire: HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
1)Descriere succintă:
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM tub 0,1 % 30gr crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 30tub 0,1 % 30gr crema Maxim: 60tub 0,1 % 30gr crema.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 239,70 și 479,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 271 Denumire: METHYL PREDNISOLONUM
1)Descriere succintă:
METHYL PREDNISOLONUM tub 0,1 % crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 25 tub 0,1 % crema Maxim: 50 tub 0,1 % crema.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 221,50 și 443 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 272 Denumire: MOMETASONUM
1)Descriere succintă:
MOMETASONUM tub 0,1 % 15gr crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:18 tub 0,1 % 15gr crema Maxim:35 tub 0,1 % 15gr crema.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 106,05 și 212,10 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 273 Denumire: MOMETASONUM
1)Descriere succintă:
MOMETASONUM flac. 0,1 % sol cut.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:13 flac. 0,1 % sol cut Maxim:25 flac. 0,1 % sol cut.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 158,38 și 316,75 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 274 Denumire: BENZIDAMINUM
1)Descriere succintă:
BENZIDAMINUM flac.0,15 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 10 flac.0,15 % Maxim: 20 flac.0,15 %.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 210 și 420 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 275 Denumire: BENZIDAMINUM
1)Descriere succintă:
BENZIDAMINUM flac. spray 0,30 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 10 flac. spray 0,30 % Maxim: 20 flac. spray 0,30 %.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 210 și 420 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 276 Denumire: HEXETIDINUM
1)Descriere succintă:
HEXETIDINUM flac presurizat 0,20 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 110 flac presurizat 0,20 % Maxim: 220 flac presurizat 0,20 %.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 499,30 și 2 998,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 277 Denumire: POVIDONUM IODINATUM
1)Descriere succintă:
POVIDONUM IODINATUM tub ung. 10 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 15 tub ung. 10 % Maxim: 30 tub ung. 10 %.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 116,10 și 232,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 278 Denumire: ACIDUM AZELAICUM
1)Descriere succintă:
ACIDUM AZELAICUM tub 20 % crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 5 tub 20 % crema Maxim: 10 tub 20 % crema.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 114,95 și 229,90 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 279 Denumire: ACIDUM AZELAICUM
1)Descriere succintă:
ACIDUM AZELAICUM tub 15 % gel.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 5 tub 15 % gel Maxim: 10 tub 15 % gel.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 150 și 300 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 280 Denumire: BENZOYLIS PEROXIDUM
1)Descriere succintă:
BENZOYLIS PEROXIDUM tub 4 % crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 5 tub 4 % crema Maxim: 10 tub 4 % crema.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 108,30 și 216,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 281 Denumire: COMB. ZINERYT
1)Descriere succintă:
COMB. ZINERYT flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 25 flac. Maxim: 50 flac.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 541,50 și 1 083 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 282 Denumire: ACIDUM ALENDRONICUM
1)Descriere succintă:
ACIDUM ALENDRONICUM cpr. 70mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 225 cpr. 70mg Maxim: 450 cpr. 70mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 938,25 și 1 876,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 283 Denumire: GLUCOSAMINUM
1)Descriere succintă:
GLUCOSAMINUM plic 1500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1200 plic 1500mg. Maxim: 2400 plic 1500mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 812 și 3 624 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 284 Denumire: ACECLOFENACUM
1)Descriere succintă:
ACECLOFENACUM cpr. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 180 cpr. 100mg Maxim: 360 cpr. 100mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 126 și 252 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 285 Denumire: ACIDUM ACETILSALICILICUM TAMPONAT
1)Descriere succintă:
ACIDUM ACETILSALICILICUM TAMPONAT cpr. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2900 cpr. 500mg Maxim: 5800 cpr. 500mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 232 și 464 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 286 Denumire: ACIDUM HIALURONICUM
1)Descriere succintă:
ACIDUM HIALURONICUM sol.inj.20mg/2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 20 sol.inj.20mg/2ml Maxim: 40 sol.inj.20mg/2ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 044,80 și 4 089,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 287 Denumire: ARNIGEL sau echivalent
1)Descriere succintă:
ARNIGEL sau echivalent tub 7 % gel.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 5 tub 7 % gel Maxim: 10 tub 7 % gel.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 54,85 și 109,70 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 288 Denumire: CELECOXIBUM
1)Descriere succintă:
CELECOXIBUM cps. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 500 cps. 200mg Maxim: 1000 cps. 200mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 080 și 2 160 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 289 Denumire: COMBINATII ALEE GEL sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII ALEE GEL sau echivalent tub x 50 g.gel.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 50 tub x 50 g.gel Maxim: 100 tub x 50 g.gel.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 861 și 1 722 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 290 Denumire: COMBINATII ALEE GEL sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII ALEE GEL sau echivalent caps gastrorezis.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 6000 caps gastrorezis. Maxim: 12000 caps gastrorezis.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 920 și 3 840 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 291 Denumire: COMBINATII SINDOLOR sau echivalent
1)Descriere succintă:
COMBINATII SINDOLOR sau echivalent tub 45 g. gel.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 750 tub 45 g. gel Maxim: 1500 tub 45 g. gel.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 12 937,50 și 25 875 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 292 Denumire: DEX KETOPROFENUM
1)Descriere succintă:
DEX KETOPROFENUM cpr.25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1000 cpr.25mg Maxim: 2000 cpr.25mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 927 și 1 854 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 293 Denumire: DEX KETOPROFENUM
1)Descriere succintă:
DEX KETOPROFENUM fiole 50mg/2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 60 fiole 50mg/2ml Maxim: 120 fiole 50mg/2ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 240 și 480 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 294 Denumire: NEOFAPAMUM
1)Descriere succintă:
NEOFAPAMUM fiole 20mg/2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 50 fiole 20mg/2ml Maxim: 100 fiole 20mg/2ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 121 și 242 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 295 Denumire: DICLOFENACUM
1)Descriere succintă:
DICLOFENACUM cpr.film. 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 750 cpr.film.50mg Maxim: 1500 cpr.film. 50mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 52,50 și 105 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 296 Denumire: DICLOFENACUM
1)Descriere succintă:
DICLOFENACUM cpr.elib.prel.100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 9150 cpr.elib.prel.100mg Maxim: 18300 cpr.elib.prel.100mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 013 și 4 026 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 297 Denumire: DICLOFENACUM
1)Descriere succintă:
DICLOFENACUM sup. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 700 sup. 100mg Maxim: 1400 sup. 100mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 182 și 364 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 298 Denumire: DICLOFENACUM
1)Descriere succintă:
DICLOFENACUM fiole 25mg/ml x 3ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 16560 fiole 25mg/ml x 3ml Maxim: 33120 fiole 25mg/ml x 3ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 8 114,40 și 16 228,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 299 Denumire: DICLOFENACUM
1)Descriere succintă:
DICLOFENACUM tub gel 1 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 300 tub gel 1 % Maxim: 600 tub gel 1 %.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 400 și 4 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 300 Denumire: DICLOFENACUM
1)Descriere succintă:
DICLOFENACUM tub 50 gr.ung.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 300 tub 50 gr.ung. Maxim: 600 tub 50 gr.ung.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 805 și 5 610 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 301 Denumire: DICLOFENACUM
1)Descriere succintă:
DICLOFENACUM tub 1 % emulgel x 50gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 120 tub 1 % emulgel x 50gr Maxim: 240 tub 1 % emulgel x 50gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 594,80 și 3 189,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 302 Denumire: DIVERSE ALFLUTOP sau echivalent
1)Descriere succintă:
DIVERSE ALFLUTOP sau echivalent fiole 10mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 125 fiole 10mg/ml Maxim: 250 fiole 10mg/ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 550 și 1 100 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 303 Denumire: ETORICOXIBUM
1)Descriere succintă:
ETORICOXIBUM cpr.film. 60mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 900 cpr.film. 60mg Maxim: 1800 cpr.film.60mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 394 și 4 788 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 304 Denumire: ETORICOXIBUM
1)Descriere succintă:
ETORICOXIBUM cpr.film. 90mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2250 cpr.film.90mg Maxim: 4500 cpr.film.90mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 367,50 și 12 735 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 305 Denumire: ETORICOXIBUM
1)Descriere succintă:
ETORICOXIBUM cpr.film. 120mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 70 cpr.film. 120mg Maxim: 140 cpr.film. 120mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 273 și 546 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 306 Denumire: IBUPROFENUM
1)Descriere succintă:
IBUPROFENUM cpr.film. 400mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 7500 cpr.film. 400mg Maxim: 15000 cpr.film. 400mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 185 și 2 370 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 307 Denumire: IBUPROFENUM
1)Descriere succintă:
IBUPROFENUM caps.moi. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2250 caps.moi.200mg Maxim: 4500 caps.moi.200mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 520 și 5 040 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 308 Denumire: KETOPROFENUM
1)Descriere succintă:
Cpr.film. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 500 cpr.film.100mg Maxim: 1000 cpr.film.100mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 95 și 190 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 309 Denumire: KETOPROFENUM
1)Descriere succintă:
Supoz. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 60 supoz. 100mg Maxim: 120 supoz. 100mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 22,20 și 44,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 310 Denumire: KETOPROFENUM
1)Descriere succintă:
Fiole 100mg\2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 275 fiole 100mg\2ml Maxim: 550 fiole 100mg\2ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 189,75 și 379,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 311 Denumire: KETOPROFENUM
1)Descriere succintă:
Tubx50g 2,5 % gel.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 450 tub x 50g 2,5 % gel Maxim: 900 tub x 50g 2,5 % gel.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 339 și 6 678 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 312 Denumire: KETOPROFENUM
1)Descriere succintă:
Cpr.el.prel. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 225 cpr.el.prel. 200mg Maxim: 450 cpr.el.prel. 200mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 139,50 și 279 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 313 Denumire: LORNOXICAMUM
1)Descriere succintă:
Cpr film 8mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2250 cpr. film. 8mg. Maxim: 4500 cpr. film. 8mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 735 și 7 470 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 314 Denumire: LORNOXICAMUM
1)Descriere succintă:
Sol. Inj. Fiole 8mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1000 sol. Inj. Fiole 8mg Maxim: 2000 sol. Inj. Fiole 8mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 10 280 și 20 560 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 315 Denumire: MELOXICAMUM
1)Descriere succintă:
Compr.15mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 600 compr.15mg Maxim: 1200 compr.15mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 138 și 276 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 316 Denumire: NIMESULIDUM
1)Descriere succintă:
Cpr.100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1000 cpr.100mg Maxim: 2000 cpr.100mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 180 și 360 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 317 Denumire: PIROXICAMUM
1)Descriere succintă:
Pulb. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 350 pulb. 20mg Maxim: 700 pulb. 20mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 308 și 616 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 318 Denumire: ATRACURIUM
1)Descriere succintă:
Fiole 10mg/ml X5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 600 fiole 10mg/ml X5ml Maxim: 1200 fiole 10mg/ml X5ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 300 și 12 600 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 319 Denumire: BACLOFENUM
1)Descriere succintă:
Cpr.25mg,
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 300 cpr.25mg, Maxim: 600 cpr.25mg,
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 132 și 264 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 320 Denumire: NEOSTIGMINI BROMIDUM
1)Descriere succintă:
Fiole 0,5mg/ml x 1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 4500 Maxim: 9000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 186 și 6 372 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 321 Denumire: ROCURONIUM
1)Descriere succintă:
Fiole 10mg/mlX10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1400 fiole 10mg/mlX10ml Maxim: 2800 fiole 10mg/mlX10ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 35 000 și 70 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 322 Denumire: SUXAMETONIU CHLORIDUM
1)Descriere succintă:
Fiole 0,100g/5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 175 fiole 0,100g/5ml Maxim: 350 fiole 0,100g/5ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 267,75 și 535,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 323 Denumire: TOLPERISONUM
1)Descriere succintă:
Cpr.film. 150mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 14500 cpr.film. 150mg. Maxim: 29000 cpr.film. 150mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 350 și 8 700 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 324 Denumire: ALLOPURINOLUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 8300 cpr. 100mg Maxim: 16600 cpr. 100mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 494 și 2 988 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 325 Denumire: ALLOPURINOLUM
1)Descriere succintă:
Cpr.300mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 12700 cpr.300mg Maxim: 25400 cpr.300mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 302 și 6 604 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 326 Denumire: ALFUZOSINUM
1)Descriere succintă:
Cpr.film. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 420 cpr.film.5mg Maxim: 840 cpr.film.5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 155,40 și 310,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 327 Denumire: ALFUZOSINUM
1)Descriere succintă:
Cpr.elib.prel.10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 6000 cpr.elib.prel.10mg Maxim: 12000 cpr.elib.prel.10mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 6 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 328 Denumire: COMBINATII ROWATINEX sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 900 cps. Maxim: 1800 cps.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 261 și 522 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 329 Denumire: COMBINATII URICOL sau echivalent
1)Descriere succintă:
Granule eff.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 750 granule eff. Maxim: 1500 granule eff.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 562,50 și 1 125 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 330 Denumire: COMBINATII URINEX sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3900 cps Maxim: 7800 cps.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 170 și 2 340 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 331 Denumire: DUTASTERIDUM
1)Descriere succintă:
Caps.moi. 0,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 5000 caps.moi. 0,5mg Maxim: 10000 caps.moi. 0,5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 12 500 și 25 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 332 Denumire: OXYBUTINUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 600 cpr. 5mg Maxim: 1200 cpr. 5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 174 și 348 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 333 Denumire: SERENOA REPENS
1)Descriere succintă:
Cps moi 320 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 9500 cps moi 320 mg Maxim: 19000 cps moi 320 mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 9 690 și 19 380 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 334 Denumire: TAMSULOSINUM
1)Descriere succintă:
Cps. 0,4mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 16000 cps. 0,4mg Maxim: 32000 cps. 0,4mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 440 și 10 880 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 335 Denumire: BECLOMETASONUM
1)Descriere succintă:
Aerosol/flac. 250mcg/doza.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3 Maxim: 5.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 176,40 și 352,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 336 Denumire: DEXAMETHASONUM
1)Descriere succintă:
Fiole 4mg/ml x 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 6200 fiole 4mg/ml x 2ml Maxim: 12400 fiole 4mg/ml x 2ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 658 și 7 316 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 337 Denumire: BETAMETHASONUM
1)Descriere succintă:
Fiole 7mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 350 fiole 7mg/ml Maxim: 700 fiole 7mg/ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 848 și 3 696 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 338 Denumire: HYDROCORTISONUM NA SUCCINAT
1)Descriere succintă:
Flac.100mg x 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2050 flac.100mg x 2ml Maxim: 4100 flac.100mg x 2ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 104,50 și 10 209 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 339 Denumire: METHYL PREDNISOLONUM
1)Descriere succintă:
Flac.125 mg pulb inj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:150 flac.125 mg pulb inj Maxim:300 flac.125 mg pulb inj.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 889,50 și 1 779 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 340 Denumire: METHYL PREDNISOLONUM
1)Descriere succintă:
Flac.500mg pulb inj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 750 flac.500mg pulb inj Maxim: 1500 flac.500mg pulb inj.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 15 637,50 și 31 275 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 341 Denumire: METHYLPREDNISOLONUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 16mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 475 cpr. 16mg Maxim: 950 cpr. 16mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 237,50 și 475 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 342 Denumire: METHYLPREDNISOLONUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 32 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 135 cpr. 32 mg. Maxim: 270 cpr. 32 mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 162 și 324 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 343 Denumire: PREDNISONUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 850 cpr.5mg Maxim: 1700 cpr.5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 51 și 102 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 344 Denumire: LEVOTHYROXINUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 50 mcg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 250 cpr. 50 mcg Maxim: 500 cpr. 50 mcg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 22,50 și 45 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 345 Denumire: LEVOTHYROXINUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 100 mcg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 250 cpr. 50 mcg Maxim: 500 cpr. 50 mcg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 22,50 și 45 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 346 Denumire: THIAMAZOLUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 100 cpr. 10mg Maxim: 200 cpr. 10mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 31 și 62 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 347 Denumire: AZITROMICINUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim; 30 cpr. 500mg Maxim; 60 cpr. 500mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 99,90 și 199,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 348 Denumire: CEFTRIAXONUM
1)Descriere succintă:
Flac.inj. 1 gr,
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim; 7650 Maxim; 15300.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 13 005 și 26 010 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 349 Denumire: COLISTINUM
1)Descriere succintă:
Pulb.sol.inj flac. 1000000ui.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim; 125 pulb.sol.inj flac. 1000000ui Maxim; 250 pulb.sol.inj flac. 1000000ui.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 000 și 4 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 350 Denumire: ERTAPENEMUM
1)Descriere succintă:
Flac. 1gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim; 40 Maxim; 80.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 280 și 10 560 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 351 Denumire: MEROPENEMUM
1)Descriere succintă:
Flac. 1gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim; 50 flac. 1gr Maxim;100 flac. 1gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 750 și 1 500 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 352 Denumire: METRONIDAZOLUM
1)Descriere succintă:
Cpr.film. 250mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim; 4100 cpr.film. 250mg Maxim; 8200 cpr.film. 250mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 230 și 2 460 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 353 Denumire: METRONIDAZOLUM B
1)Descriere succintă:
Flac. 0,5 % x 200ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim; 1200 flac. 0,5 % x 200ml Maxim; 2400 flac. 0,5 % x 200ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 7 752 și 15 504 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 354 Denumire: MOXIFLOXACINUM
1)Descriere succintă:
Cpr.400mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim; 43 Maxim; 85.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 473,88 și 947,75 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 355 Denumire: MOXIFLOXACINUM
1)Descriere succintă:
Flac 400mg/250ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim; 20 flac 400mg/250ml Maxim; 40 flac 400mg/250ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 450 și 900 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 356 Denumire: NETILMICINUM SULFAT
1)Descriere succintă:
Flac sol.oft.0,3 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:5 Maxim:10.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 47,80 și 95,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 357 Denumire: NORFLOXACINUM
1)Descriere succintă:
Cpr.400mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 4000 cpr.400mg Maxim: 8000 cpr.400mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 560 și 1 120 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 358 Denumire: OXACILLINUM
1)Descriere succintă:
Caps.500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1550 caps.500mg Maxim: 3100 caps.500mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 201,50 și 403 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 359 Denumire: PHENOXYMETYL PENICILLINUM
1)Descriere succintă:
Cpr.film. 1000000ui.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 240 cpr.film.1000000ui Maxim: 480 cpr.film.1000000ui.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 45,60 și 91,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 360 Denumire: SULFAMETHOXAZOLUM+ TRIMETHOPRIMUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 400mg+80mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 150 cpr. 400mg+80mg Maxim: 300 cpr. 400mg+80mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 16,50 și 33 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 361 Denumire: TEICOPLANINUM
1)Descriere succintă:
Flac. 400mg pulb liof.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 100 flac. 400mg pulb liof Maxim: 200 flac. 400mg pulb liof.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 9 400 și 18 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 362 Denumire: TETRACYCLINUM
1)Descriere succintă:
Caps.250mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 450 caps.250mg Maxim: 900 caps.250mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 45 și 90 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 363 Denumire: VANCOMICINUM
1)Descriere succintă:
Flac.1 gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 150 flac.1 gr. Maxim: 300 flac.1 gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 053 și 2 106 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 364 Denumire: AMIKACINUM
1)Descriere succintă:
Fiole 250mg/ml X 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 150 flac.1 gr. Maxim: 300 flac.1 gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 678 și 1 356 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 365 Denumire: AMOXICILINUM + AC.CLAVULANICUM
1)Descriere succintă:
Cpr.ret. 875mg+125mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3560 cpr.ret. 875mg+125mg Maxim: 7120 cpr.ret. 875mg+125mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 204 și 6 408 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 366 Denumire: AMOXICILINUM + AC.CLAVULANICUM
1)Descriere succintă:
Flac.inj. 1,2gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3200 flac.inj. 1,2gr Maxim: 6400 flac.inj. 1,2gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 19 616 și 39 232 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 367 Denumire: AMOXICILLINUM
1)Descriere succintă:
Caps. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 5000 caps. 500mg Maxim: 10000 caps. 500mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 100 și 2 200 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 368 Denumire: AMPICILLINUM
1)Descriere succintă:
Caps. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2500 caps. 500mg Maxim: 5000 caps. 500mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 550 și 1 100 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 369 Denumire: AMPICILLINUM+INH.DE ENZIMA
1)Descriere succintă:
Flac.inj. 1000+500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 600 flac.inj. 1000+500mg Maxim: 1200 flac.inj. 1000+500mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 612 și 13 224 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 370 Denumire: BENZATIN PENICILLINUM
1)Descriere succintă:
Flac. 1200000 ui.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 25 Maxim: 50.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 83,50 și 167 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 371 Denumire: BENZYLPENICILLINUM POTASICA
1)Descriere succintă:
Flac. 1000000 ui.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 120 flac. 1000000 ui Maxim: 240 flac. 1000000 ui.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 348 și 696 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 372 Denumire: CEFALEXINUM
1)Descriere succintă:
Caps. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:250 caps. 500mg Maxim:500 caps. 500mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 135 și 270 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 373 Denumire: CEFIXIMUM
1)Descriere succintă:
Cps.200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 50 cps.200mg Maxim: 100 cps.200mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 117 și 234 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 374 Denumire: CEFTAZIDIMUM
1)Descriere succintă:
Flac.inj. 1 gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3100 flac.inj. 1 gr. Maxim: 6200 flac.inj. 1 gr.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 8 060 și 16 120 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 375 Denumire: CEFUROXIMUM
1)Descriere succintă:
Cpr.film. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1200 cpr.film. 500mg Maxim: 2400 cpr.film. 500mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 752 și 3 504 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 376 Denumire: CEFUROXIMUM
1)Descriere succintă:
Sol.inj. 750 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3000 / sol.inj. 750 mg. Maxim: 6000 / sol.inj. 750 mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 7 800 și 15 600 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 377 Denumire: CEFUROXIMUM
1)Descriere succintă:
Sol.inj. 1,5g.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 10500 / cpr.filmat 500mg Maxim: 21000 / cpr.filmat 500mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 40 530 și 81 060 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 378 Denumire: CEFUROXIMUM
1)Descriere succintă:
Pulb. sol.inj. 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 125 pulb. sol.inj. 50mg Maxim: 250 pulb. sol.inj. 50mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 562,50 și 11 125 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 379 Denumire: CIPROFLOXACINUM
1)Descriere succintă:
Cpr.filmat 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3400 / cpr.filmat 500mg Maxim: 6800 / cpr.filmat 500mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 020 și 2 040 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 380 Denumire: CIPROFLOXACINUM
1)Descriere succintă:
Sol.perf.pung. 2mg/ml x 100ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1100 / sol.perf.pung. 2mg/ml x 100ml Maxim: 2200 / sol.perf.pung. 2mg/ml x 100ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 7 590 și 15 180 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 381 Denumire: CLARYTROMICINUM
1)Descriere succintă:
Flac. 500mg pulb liof.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 10 / flac. 500mg pulb liof. Maxim: 20 / flac. 500mg pulb liof.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 372,50 și 745 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 382 Denumire: CLARYTROMICINUM
1)Descriere succintă:
Cpr.film. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1600 / cpr.film. 500mg Maxim:3200 / cpr.film. 500mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 120 și 2 240 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 383 Denumire: CLINDAMYCINUM
1)Descriere succintă:
Fiole 150mg/mlx 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 120 fiole 150mg/mlx 2ml Maxim: 240 fiole 150mg/mlx 2ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 468 și 936 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 384 Denumire: DOXYCYCLINUM
1)Descriere succintă:
Cps. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 900 cps. 100mg Maxim: 1800 cps. 100mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 180 și 360 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 385 Denumire: TYGECICLINUM
1)Descriere succintă:
FLAC. 50MG.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 75 FLAC. 50MG Maxim: 150 FLAC. 50MG.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 13 612,50 și 27 225 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 386 Denumire: ERYTROMYCINUM
1)Descriere succintă:
Pulb. 200mg/5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 50 pulb. 200mg/5ml Maxim: 100 pulb. 200mg/5ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 425 și 850 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 387 Denumire: GENTAMICINUM
1)Descriere succintă:
Fiole 40mg/ml x 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 3000 fiole Maxim: 6000 fiole.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 920 și 3 840 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 388 Denumire: IMIPENEMUM + CILASTATINUM
1)Descriere succintă:
Flac.pulb sol inj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 750 flac.pulb sol inj. Maxim: 1500 flac.pulb sol inj.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 21 750 și 43 500 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 389 Denumire: LEVOFLOXACINUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 386 cpr. 500mg. Maxim: 771 cpr. 500mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 381,65 și 763,29 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 390 Denumire: LEVOFLOXACINUM
1)Descriere succintă:
Flac. 500mg/100ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 15 flac. 500mg/100ml Maxim: 30 flac. 500mg/100ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 125 și 2 250 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 391 Denumire: CASPOFUNGINUM
1)Descriere succintă:
Flac. 50 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 10 flac. 50 mg. Maxim: 20 flac. 50 mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 10 830 și 21 660 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 392 Denumire: CASPOFUNGINUM
1)Descriere succintă:
Flac. 70 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 5 flac.70 mg Maxim: 10 flac.70 mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 7 125,70 și 14 251,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 393 Denumire: FLUCONAZOLUM
1)Descriere succintă:
Caps. 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 75 caps. 50mg Maxim: 150 caps. 50mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 97,50 și 195 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 394 Denumire: FLUCONAZOLUM
1)Descriere succintă:
Cps. 150mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 250 cps. 150mg Maxim: 500 cps. 150mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 812,50 și 1 625 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 395 Denumire: FLUCONAZOLUM
1)Descriere succintă:
Perf. 2mg/ml x200ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:180 perf. 2mg/ml x200ml Maxim:360 perf. 2mg/ml x200ml.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 838,40 și 9 676,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 396 Denumire: ITRACONAZOLUM
1)Descriere succintă:
Caps. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 525 caps. 100mg Maxim: 1050 caps. 100mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 924 și 1 848 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 397 Denumire: KETOCONAZOLUM
1)Descriere succintă:
Cr. 2 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 8 cr. 2 % Maxim: 15 cr. 2 %.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 39,53 și 79,05 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 398 Denumire: KETOCONAZOLUM
1)Descriere succintă:
Flac. sampon 2 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 8 flac. sampon 2 % Maxim: 15 flac. sampon 2 %.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 187,50 și 375 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 399 Denumire: NISTATIN
1)Descriere succintă:
Kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 0,125 kg Maxim: 0,250 kg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 223,75 și 447,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 400 Denumire: NISTATIN
1)Descriere succintă:
Cpr. 500.000ui.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 150 cpr. 500.000ui Maxim: 300 cpr. 500.000ui.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 51,30 și 102,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 401 Denumire: ACICLOVIRUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:660 cpr. 200mg Maxim:1320 cpr. 200mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 594 și 1 188 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 402 Denumire: ACICLOVIRUM
1)Descriere succintă:
Flac. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:60 flac. 200mg Maxim:120 flac. 200mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 760 și 5 520 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 403 Denumire: ACICLOVIRUM
1)Descriere succintă:
Tub crema 15g. 5 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 50 tub crema 15g. 5 % Maxim: 100 tub crema 15g. 5 %.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 164 și 328 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 404 Denumire: ACICLOVIRUM
1)Descriere succintă:
Tub ung.oft. 3 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 20 tub ung.oft. 3 % Maxim: 40 tub ung.oft. 3 %.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 406,60 și 813,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 405 Denumire: ACICLOVIRUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 400mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 450 cpr. 400mg. Maxim: 900 cpr. 400mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 864 și 1 728 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 406 Denumire: BRONCHO-VAXOM sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cps 3,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 105 cps 3,5mg Maxim: 210 cps 3,5mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 219,45 și 438,90 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 407 Denumire: BRONCHO-VAXOM sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cps. 7mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 225 cps. 7mg Maxim: 450 cps. 7mg.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 753,75 și 1 507,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 408 Denumire: VACCIN TETANIC ADSORBIT sau echivalent
1)Descriere succintă:
Fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651620

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 300 Maxim: 600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 15 000 și 30 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 409 Denumire: AZATHIOPRINUM
1)Descriere succintă:
Cpr.film. 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 1050 Maxim: 2100.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 535,50 și 1 071 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 410 Denumire: ISOPRINOSINE
1)Descriere succintă:
Cpr. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:2500 Maxim:5000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 175 și 6 350 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 411 Denumire: BUPIVACAINUM
1)Descriere succintă:
Flac. 0,5 % x 20 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1000 Maxim:2000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 8 310 și 16 620 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 412 Denumire: DESFLURANUM
1)Descriere succintă:
Flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:5 Maxim:10.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 200 și 400 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 414 Denumire: KETAMINUM
1)Descriere succintă:
Flac. 500mg/10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:20 Maxim:40.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 280 și 560 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 415 Denumire: LIDOCAINUM
1)Descriere succintă:
Fiole 2 % x 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1950 Maxim:3900.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 365 și 2 730 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 416 Denumire: LIDOCAINUM
1)Descriere succintă:
Fiole 4 % x 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1650 Maxim:3300.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 369,50 și 2 739 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 417 Denumire: LIDOCAINUM
1)Descriere succintă:
Fiole 1 % x 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:3550 Maxim:7100.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 970 și 9 940 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 418 Denumire: LIDOCAINUM
1)Descriere succintă:
Flac. 10 % spray.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:80 Maxim:160.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 179,20 și 2 358,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 419 Denumire: MEPIVACAINUM
1)Descriere succintă:
Sol.inj.fiole 30mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 350 Maxim: 700.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 630 și 1 260 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 420 Denumire: PROPOFOLUM 1 %
1)Descriere succintă:
Emuls. inj. Fiole 10mg/ml x 20ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 2500 Maxim: 5000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 20 500 și 41 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 421 Denumire: ROPIVACAINUM
1)Descriere succintă:
Flac. 1 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:600 Maxim:1200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 10 140 și 20 280 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 422 Denumire: SEVOFLURANUM
1)Descriere succintă:
Flac 99,975 % X 250ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:140 Maxim:280.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 52 640 și 105 280 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 423 Denumire: SUGAMMADEXUM
1)Descriere succintă:
Flac. 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:50 Maxim:100.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 15 550 și 31 100 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 424 Denumire: COMBINATII UBISTESIN sau echivalent
1)Descriere succintă:
Sol.inj. fiole 30mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 300 Maxim: 600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 540 și 1 080 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 425 Denumire: COMBINATII ALGIFEN sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:10500 Maxim:21000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 100 și 4 200 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 426 Denumire: COMBINATII ALGIFEN sau echivalent
1)Descriere succintă:
Fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:630 Maxim:1260.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 982,80 și 1 965,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 427 Denumire: COMBINATII ANTINEVRALGIC P sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:3000 Maxim:6000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 020 și 2 040 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 428 Denumire: COMBINATII CODAMIN P sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1400 Maxim:2800.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 630 și 1 260 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 429 Denumire: COMBINATII FASCONAL sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1500 Maxim:3000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 300 și 600 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 430 Denumire: COMBINATII FASCONAL sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:2500 Maxim:5000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 850 și 3 700 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 431 Denumire: FENTANYLUM
1)Descriere succintă:
Fiole 0,05mg x 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:2500 Maxim:5000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 000 și 10 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 432 Denumire: METAMIZOLUM NATRICUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:17500 Maxim:35000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 225 și 2 450 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 433 Denumire: METAMIZOLUM NATRICUM
1)Descriere succintă:
Fiole 1g\2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:15125 Maxim:30250.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 11 343,75 și 22 687,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 434 Denumire: MORPHYNUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 60 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:75 Maxim:150.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 79,50 și 159 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 435 Denumire: MORPHYNUM
1)Descriere succintă:
Fiole 20 mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1050 Maxim:2100.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 123,50 și 2 247 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 436 Denumire: PARACETAMOLUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:25000 Maxim:50000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 750 și 3 500 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 437 Denumire: PARACETAMOLUM
1)Descriere succintă:
Flac. 10mg/ml X 100ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1500 Maxim:3000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 810 și 7 620 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 438 Denumire: PETHIDINUM
1)Descriere succintă:
Fiole 50mg/ml X 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:500 Maxim:1000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 600 și 1 200 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 439 Denumire: SUFENTANILUM
1)Descriere succintă:
Fiole 0,05mg/1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:60 Maxim:120.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 296 și 2 592 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 440 Denumire: REMIFENTANILUM
1)Descriere succintă:
Flac 0,05mg/1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:15 Maxim:30.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 204 și 408 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 441 Denumire: TRAMADOLUM
1)Descriere succintă:
Caps. 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:2800 Maxim:5600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 392 și 784 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 442 Denumire: TRAMADOLUM
1)Descriere succintă:
Cpr.elib.prel 150mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:300 Maxim:600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 42 și 84 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 443 Denumire: COMB. TRAMADOLUM + PARACETAMOL
1)Descriere succintă:
Cpr 37.5+325mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:300 Maxim:600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 42 și 84 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 444 Denumire: TRAMADOLUM
1)Descriere succintă:
Fiole 50mg/ml X 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:9000 Maxim:18000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 9 000 și 18 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 445 Denumire: ACIDUM VALPROICUM + SARURI
1)Descriere succintă:
Cpr film elib prel 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:850 Maxim:1700.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 297,50 și 595 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 446 Denumire: CARBAMAZEPIMUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1500 Maxim:3000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 150 și 300 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 447 Denumire: CARBAMAZEPIMUM
1)Descriere succintă:
Cpr.ret.300mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:300 Maxim:600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 78 și 156 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 448 Denumire: GABAPENTINUM
1)Descriere succintă:
Cps.el.pr. 300mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:3600 Maxim:7200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 972 și 1 944 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 449 Denumire: GABAPENTINUM
1)Descriere succintă:
Cps. 400mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:150 Maxim:300.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 150 și 300 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 450 Denumire: PHENYTOINUM
1)Descriere succintă:
Fiole 50mg/ml X 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:25 Maxim:50.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 228 și 456 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 451 Denumire: LEVO-DOPUM+BENSERAZIDUM
1)Descriere succintă:
Cps. ret.125mg HBS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:300 Maxim:600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 117 și 234 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 452 Denumire: LEVO-DOPUM+BENSERAZIDUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 250 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:825 Maxim:1650.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 272,25 și 544,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 453 Denumire: DONEPEZILUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:60 Maxim:120.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 67,80 și 135,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 454 Denumire: RASAGILINUM
1)Descriere succintă:
Cpr 1mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:15 Maxim:30.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 222,75 și 445,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 455 Denumire: ALPRAZOLAMUM
1)Descriere succintă:
Compr.0,25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:600 Maxim:1200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 42 și 84 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 456 Denumire: CLONAZEPAMUM
1)Descriere succintă:
Cpr.2 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:240 Maxim:480.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 40,80 și 81,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 457 Denumire: DIAZEPAMUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:2150 Maxim:4300.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 86 și 172 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 458 Denumire: DIAZEPAMUM
1)Descriere succintă:
Fiole 10mg/2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1100 Maxim:2200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 397 și 2 794 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 459 Denumire: ETOMIDATUM
1)Descriere succintă:
Fiole em.inj. 2mg/ml x ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:60 Maxim:120.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 290,40 și 580,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 460 Denumire: HALOPERIDOLUM
1)Descriere succintă:
Fiole 5mg./ml. x 1 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:35 Maxim:70.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 53,90 și 107,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 461 Denumire: HALOPERIDOLUM
1)Descriere succintă:
Flac. 10ml sol orala.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:35 Maxim:70.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 79,10 și 158,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 462 Denumire: LORAZEPAMUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 1mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:3500 Maxim:7000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 280 și 560 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 463 Denumire: MIDAZOLAMUM
1)Descriere succintă:
Cpr.film. 7,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:860 Maxim:1720.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 301 și 602 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 464 Denumire: MIDAZOLAMUM
1)Descriere succintă:
Fiole 5mg/ml x 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:2400 Maxim:4800.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 464 și 8 928 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 465 Denumire: PHENOBARBITALUM
1)Descriere succintă:
Cpr.100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:200 Maxim:400.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 24 și 48 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 466 Denumire: PHENOBARBITALUM
1)Descriere succintă:
Fiole 200mg/2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:250 Maxim:500.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 352,50 și 705 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 467 Denumire: SERTRALINUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:140 Maxim:280.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 21 și 42 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 468 Denumire: TIANEPTINUM
1)Descriere succintă:
Draj. 12,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:450 Maxim:900.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 328,50 și 657 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 469 Denumire: TRAZODONUM
1)Descriere succintă:
Cpr.el.prel.150mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:500 Maxim:1000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 350 și 700 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 470 Denumire: VENLAFAXINUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 37.5 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:600 Maxim:1200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 162 și 324 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 471 Denumire: ZOLPIDEMUM
1)Descriere succintă:
Cpr.film. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:650 Maxim:1300.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 84,50 și 169 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 472 Denumire: CINARIZINUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:800 Maxim:1600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 80 și 160 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 473 Denumire: NICERGOLINUM
1)Descriere succintă:
Cpr.film. 30mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:14900 Maxim:29800.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 11 026 și 22 052 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 474 Denumire: PIRACETAMUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 400mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:3720 Maxim:7440.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 186 și 372 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 475 Denumire: PIRACETAMUM
1)Descriere succintă:
Fiole 200mg/ml X 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:400 Maxim:800.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 460 și 920 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 476 Denumire: PRAMIRACETAMUM
1)Descriere succintă:
Cpr. film. 600 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:900 Maxim:1800.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 268 și 4 536 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 477 Denumire: LEVETIRACETAM
1)Descriere succintă:
Cpr film 500MG.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:165 Maxim:330.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 254,10 și 508,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 478 Denumire: COMBINATII DISTONOCALM sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr.filmat.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1200 Maxim:2400.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 180 și 360 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 479 Denumire: COMBINATII EXTRAVERAL sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1650 Maxim:3300.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 363 și 726 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 480 Denumire: COMBINATII SEDATIF PC sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1650 Maxim:3300.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 478,50 și 957 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 481 Denumire: DIVERSE CEREBROLYSIN sau echivalent
1)Descriere succintă:
Sol.perf. 215,2mg/ml x 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:2135 Maxim:4270.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 34 416,20 și 68 832,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 482 Denumire: NALOXONUM
1)Descriere succintă:
Sol inj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:130 Maxim:260.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 617,20 și 3 234,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 483 Denumire: FLUMAZENILUM
1)Descriere succintă:
Sol inj. 0.1mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:15 Maxim:30.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 676,20 și 1 352,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 484 Denumire: NIMODIPINUM
1)Descriere succintă:
Flac.sol.perf. 10mg/50ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:25 Maxim:50.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 105 și 2 210 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 485 Denumire: NIMODIPINUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 30mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:600 Maxim:1200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 336 și 672 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 486 Denumire: VINPOCETINUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:2580 Maxim:5160.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 032 și 2 064 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 487 Denumire: VINPOCETINUM
1)Descriere succintă:
Fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:360 Maxim:720.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 486 și 972 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 488 Denumire: BETAHISTINUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 8mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1250 Maxim:2500.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 137,50 și 275 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 489 Denumire: BETAHISTINUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 24mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:22000 Maxim:44000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 7 480 și 14 960 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 490 Denumire: COMBINATII BIORINIL sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac aerosol.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:220 Maxim:440.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 984,20 și 7 968,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 491 Denumire: COMBINATII BIXTONIM sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac sol nazala.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:150 Maxim:300.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 960 și 1 920 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 492 Denumire: COMBINATII OTOCALM sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac. sol. auric.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:75 Maxim:150.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 407,25 și 814,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 493 Denumire: COMBINATII VIBROCIL sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac sol.nasal.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:50 Maxim:100.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 647 și 1 294 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 494 Denumire: COMBINATII VIBROCIL sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac. aerosol 10 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:50 Maxim:100.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 713,50 și 1 427 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 495 Denumire: FUSAFUNGINUM
1)Descriere succintă:
Aerosol flac. 0,125mg/doza.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:450 Maxim:900.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 733 și 11 466 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 496 Denumire: MECLOZINUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 30mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:60 Maxim:120.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 15,60 și 31,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 497 Denumire: MOMETASONUM
1)Descriere succintă:
Flac spray nasal.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:15 Maxim:30.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 259,20 și 518,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 498 Denumire: XYLOMETAZOLINUM
1)Descriere succintă:
Sol 0,1 % spray nasal.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:50 Maxim:100.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 380 și 760 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 499 Denumire: COMBINATII BETABIOPTAL sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac. susp oft.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:250 Maxim:500.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 355 și 4 710 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 500 Denumire: COMBINATII FLUMETOL S sau echivalent
1)Descriere succintă:
Tub ung 0,10 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:20 Maxim:40.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 141,60 și 283,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 501 Denumire: COMBINATII NETILDEX sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac. sol. oft.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:170 Maxim:340.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 566,60 și 7 133,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 502 Denumire: COMBINATII NOSTAMINE sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac sol oft.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:15 Maxim:30.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 80,55 și 161,10 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 503 Denumire: COMBINATII TOBRADEX sau echivalent
1)Descriere succintă:
Tub ung oft.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:165 Maxim:330.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 475,10 și 2 950,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 504 Denumire: COMBINATII TOBRADEX sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac. susp oft.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:115 Maxim:230.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 609,50 și 1 219 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 505 Denumire: DEXAMETHASONUM
1)Descriere succintă:
Sol. Oft 0,10 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:15 Maxim:30.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 44,40 și 88,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 506 Denumire: DEXAMETHASONUM
1)Descriere succintă:
Flac. sol. oft.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:40 Maxim:80.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 752 și 1 504 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 507 Denumire: MOXIFLOXACINUM
1)Descriere succintă:
Flac sol.oft.5mg\ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:80 Maxim:160.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 796,80 și 3 593,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 508 Denumire: NAPHAZOLINUM
1)Descriere succintă:
Flac. sol.oft.0,03 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:15 Maxim:30.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 181,20 și 362,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 509 Denumire: PHENYLEPHRINUM
1)Descriere succintă:
Flac. sol. Oft. 100mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:70 Maxim:140.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 709,80 și 1 419,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 510 Denumire: BROMFENACUM
1)Descriere succintă:
Flac. 0,9mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:120 Maxim:240.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 320 și 8 640 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 511 Denumire: COMBINATII EDENORM
1)Descriere succintă:
Flac. 5 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:20 Maxim:40.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 602,20 și 1 204,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 512 Denumire: OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
1)Descriere succintă:
Flac sol oft 4 mg/ml%.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:90 Maxim:180.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 672,30 și 1 344,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 513 Denumire: TETRYZOLINUM
1)Descriere succintă:
Flac. 0,05 % sol. oft.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:50 Maxim:100.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 379 și 758 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 514 Denumire: TOBRAMICINUM
1)Descriere succintă:
Sol. Oft. 3mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:10 Maxim:20.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 21,80 și 43,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 515 Denumire: TROPICAMIDUM
1)Descriere succintă:
Flac 1 % X 15 ML SOL OFT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:120 Maxim:240.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 687,60 și 1 375,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 516 Denumire: KANAMICINA+HIDROCORTISON
1)Descriere succintă:
Tub. ung. oft.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:65 Maxim:130.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 317,20 și 634,40 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 517 Denumire: AMINOPHYLLINUM
1)Descriere succintă:
Cps. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1125 Maxim:2250.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 135 și 270 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 518 Denumire: AMINOPHYLLINUM
1)Descriere succintă:
Fiole 24mg/ml X 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:2450 Maxim:4900.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 675 și 7 350 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 519 Denumire: COMBINATII SERETIDE DISKUS sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac. 50\250 x 60dz.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:15 Maxim:30.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 905 și 3 810 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 520 Denumire: COMBINATII SERETIDE DISKUS sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac. 50\500 x 60dz.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:35 Maxim:70.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 335 și 12 670 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 521 Denumire: COMBINATII SYMBICORT TURBUH sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac 80/4,5 mcg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:5 Maxim:10.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 342,50 și 685 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 522 Denumire: COMBINATII SYMBICORT TURBUH sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac 160/4,5 mcg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:40 Maxim:80.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 457,60 și 6 915,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 523 Denumire: COMBINATII SYMBICORT TURBUH sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac.320/9 mcg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:15 Maxim:30.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 544,75 și 5 089,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 524 Denumire: MONTELUKASTUM
1)Descriere succintă:
Cpr.film. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:795 Maxim:1590.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 278,25 și 556,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 525 Denumire: SALBUTAMOLUM
1)Descriere succintă:
Flac 100mcg\doza.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:290 Maxim:580.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 461,60 și 2 923,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 526 Denumire: THEOPHYLLINUM
1)Descriere succintă:
Cps.el.prel. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:400 Maxim:800.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 56 și 112 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 527 Denumire: THEOPHYLLINUM
1)Descriere succintă:
Cps.el.prel. 350mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:650 Maxim:1300.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 136,50 și 273 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 528 Denumire: TIOTROPINUM
1)Descriere succintă:
Caps. 18mcg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1200 Maxim:2400.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 4 992 și 9 984 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 529 Denumire: ACETYLCYSTEINUM
1)Descriere succintă:
Cps, 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:2700 Maxim:5400.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 432 și 864 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 530 Denumire: ACETYLCYSTEINUM
1)Descriere succintă:
Fiole 100mg/ml X 3ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:870 Maxim:1740.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 896,10 și 1 792,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 531 Denumire: ACETYLCYSTEINUM
1)Descriere succintă:
Cpr eff 600 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:600 Maxim:1200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 912 și 1 824 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 532 Denumire: AMBAZONUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:2000 Maxim:4000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 340 și 2 680 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 533 Denumire: AMBROXOLUM
1)Descriere succintă:
Cpr 30mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:3500 Maxim:7000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 455 și 910 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 534 Denumire: AMBROXOLUM
1)Descriere succintă:
Flac. Sirop 0,20 % sirop.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:60 Maxim:120.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 213 și 426 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 535 Denumire: BENZYDAMINUM
1)Descriere succintă:
Cpr.de supt 3mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:2000 Maxim:4000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 300 și 2 600 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 536 Denumire: BRONCHICUM ELIXIR S sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:75 Maxim:150.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 688,50 și 1 377 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 537 Denumire: CODEINUM
1)Descriere succintă:
Cpr 15mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:105 Maxim:210.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 7,35 și 14,70 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 538 Denumire: COMB. OSCILOCOCCCINUM sau echivalent
1)Descriere succintă:
Dz.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:225 Maxim:450.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 531 și 1 062 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 539 Denumire: COMB. SIROP PROSPAN sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac. sirop.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:90 Maxim:180.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 809,90 și 3 619,80 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 540 Denumire: COMB. THERAFLU SINUS sau echivalent
1)Descriere succintă:
Plic.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1500 Maxim:3000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 030 și 6 060 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 541 Denumire: COMBINATII ASPIRIN+C sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr.eff.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1500 Maxim:3000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 560 și 3 120 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 542 Denumire: COMBINATII COLDREX HOTREM sau echivalent
1)Descriere succintă:
Plic pulb susp.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1500 Maxim:3000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 070 și 4 140 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 543 Denumire: COMBINATII PARASINUS PENTA sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1000 Maxim:2000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 3 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 544 Denumire: COMBINATII HUMAGRIP RACEALA SI GRIPA sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr+cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1600 Maxim:3200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 552 și 3 104 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 545 Denumire: COMBINATII IBUPROFEN+PSEUDOEFEDRINA sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr.film. 200mg/30mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:5000 Maxim:10000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 400 și 2 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 546 Denumire: COMBINATII PARASINUS sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:7500 Maxim:15000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 550 și 5 100 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 547 Denumire: COMBINATII PINOSOL sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac. sol nazala.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:33 Maxim:65.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 182,98 și 365,95 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 548 Denumire: COMBINATII SIROP PATLAGINA sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac. sirop.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:25 Maxim:50.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 162,50 și 325 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 549 Denumire: COMBINATII STREPSILS PLUS sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1200 Maxim:2400.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 008 și 2 016 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 550 Denumire: COMBINATII THERAFLU EXTRA RACEALA SI GRIPA sau echivalent
1)Descriere succintă:
Plic pulb.pt.sol.orala.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1500 Maxim:3000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 030 și 6 060 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 551 Denumire: DEXTROMETHORPHANUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1000 Maxim:2000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 210 și 420 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 552 Denumire: DIVERSE STODAL sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac sirop.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:60 Maxim:120.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 822 și 1 644 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 553 Denumire: DIVERSE TONSILOTREN sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:750 Maxim:1500.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 300 și 600 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 554 Denumire: ERDOSTEINUM
1)Descriere succintă:
Cps. 300mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1200 Maxim:2400.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 176 și 2 352 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 555 Denumire: FENSPIRIDUM
1)Descriere succintă:
Cpr.film. 80mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:900 Maxim:1800.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 522 și 1 044 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 556 Denumire: FLURBIPROFENUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 8,75 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:2000 Maxim:4000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 740 și 3 480 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 557 Denumire: HOMEOGENE 9 sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:800 Maxim:1600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 144 și 288 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 558 Denumire: HOMEOVOX sau echivalent
1)Descriere succintă:
Drg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:800 Maxim:1600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 160 și 320 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 559 Denumire: INFLUCID sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:450 Maxim:900.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 180 și 360 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 560 Denumire: NAPHAZOLINUM
1)Descriere succintă:
Flac. sol.nazala 0,1 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:425 Maxim:850.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 630,75 și 5 261,50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 561 Denumire: OXELADINUM
1)Descriere succintă:
Flac 0,25 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:75 Maxim:150.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 005 și 2 010 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 562 Denumire: PLANTE PIASCLEDINE sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cps. 300mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:450 Maxim:900.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 909 și 1 818 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 563 Denumire: PLANTE SINUPRET sau echivalent
1)Descriere succintă:
Drj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:3750 Maxim:7500.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 875 și 3 750 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 564 Denumire: PLANTE SINUPRET sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac sol.orala.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:50 Maxim:100.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 000 și 2 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 565 Denumire: TIXOCORTOLUM
1)Descriere succintă:
Flac 1 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:30 Maxim:60.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 204 și 408 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 566 Denumire: XYLOMETAZOLINUM
1)Descriere succintă:
Flac aerosol 0,1%nazal.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:50 Maxim:100.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 380 și 760 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 567 Denumire: PIRIBEDIL
1)Descriere succintă:
Cpr. 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:150 Maxim:300.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 144 și 288 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 568 Denumire: BILASTINUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:150 Maxim:300.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 148,50 și 297 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 569 Denumire: DESLORATADINUM
1)Descriere succintă:
Cpr.film. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:3030 Maxim:6060.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 454,50 și 909 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 570 Denumire: KETOTIFENUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 1mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:480 Maxim:960.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 33,60 și 67,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 571 Denumire: LEVOCETIRIZINUM
1)Descriere succintă:
Cpr.film. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:600 Maxim:1200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 228 și 456 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 572 Denumire: LEVOCETIRIZINUM
1)Descriere succintă:
Sol. 5mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:115 Maxim:230.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 347,65 și 6 695,30 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 573 Denumire: LORATADINUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:2200 Maxim:4400.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 616 și 1 232 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 574 Denumire: DIVERSE ACTOVEGIN sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:3000 Maxim:6000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 360 și 12 720 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 575 Denumire: DIVERSE ACTOVEGIN sau echivalent
1)Descriere succintă:
Tub 5 % ung.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:15 Maxim:30.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 127,50 și 255 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 576 Denumire: DIVERSE ACTOVEGIN sau echivalent
1)Descriere succintă:
Fiole 200mg/5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1000 Maxim:2000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 15 500 și 31 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 577 Denumire: ALBENDAZOLUM
1)Descriere succintă:
Cpr. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33691200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:100 Maxim:200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 168 și 336 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 578 Denumire: COMBINATII SMOFLIPID sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac. 20 % x 250ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:20 Maxim:40.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 668,80 și 1 337,60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 579 Denumire: COMBINATII AMINOSTERIL N-HEPA sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flacon 8 % x 500ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692210

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:50 Maxim:100.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 438,50 și 2 877 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 580 Denumire: COMBINATII AMINOVEN KE 10 % sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac.x500ml. 10 % FE si FC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692210

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:100 Maxim:200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 343 și 4 686 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 581 Denumire: COMBINATII ARGININA SORBITOL sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flacon 250ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692210

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:800 Maxim:1600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 728 și 13 456 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 582 Denumire: COMBINATII ASPATOFORT sau echivalent
1)Descriere succintă:
Fiolen 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692210

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:800 Maxim:1600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 384 și 2 768 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 583 Denumire: COMBINATII KABIVEN PERIPHERAL sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cutie x 4 saci 1440 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692210

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:80 Maxim:160.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 816 și 13 632 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 584 Denumire: COMB.TONOTIL-N sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac. 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:350 Maxim:700.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 973 și 1 946 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 585 Denumire: COMBINATII FRESUBIN HP ENERGY sau echivalent
1)Descriere succintă:
Flac 500ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:120 Maxim:240.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 960 și 7 920 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 586 Denumire: COMBINATII SARGENOR sau echivalent
1)Descriere succintă:
Fiole buvabile 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692300

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:650 Maxim:1300.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 910 și 1 820 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 587 Denumire: COMBINATII SOL.STEROFUNDIN
1)Descriere succintă:
Flacon 500ml sol. Perf.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:5000 Maxim:10000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 15 000 și 30 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 588 Denumire: COMBINATII SOL.RINGER sau echivalent
1)Descriere succintă:
Saci 500ml sol. Perf.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:4000 Maxim:8000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 7 760 și 15 520 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 589 Denumire: KALII CHLORIDUM
1)Descriere succintă:
Flac. 7,45 % x 100ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:750 Maxim:1500.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 152,50 și 4 305 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 590 Denumire: MANNITOLUM
1)Descriere succintă:
Saci 20 % x 250ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:450 Maxim:900.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 529 și 5 058 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 591 Denumire: NATRII CHLORIDUM
1)Descriere succintă:
Flac. 5,85 % x 20ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1550 Maxim:3100.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 720,50 și 3 441 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 592 Denumire: NATRII CHLORIDUM
1)Descriere succintă:
Saci 0,9 % x 500ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:19000 Maxim:38000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 42 370 și 84 740 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 593 Denumire: NATRII CHLORIDUM
1)Descriere succintă:
Punga 0,9 % x 1000ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:100 Maxim:200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 379 și 758 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 594 Denumire: NATRII CHLORIDUM
1)Descriere succintă:
Punga 0,9 % x 2000ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1500 Maxim:3000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 11 175 și 22 350 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 595 Denumire: NATRII CHLORIDUM
1)Descriere succintă:
Flac 0,9 % x 250ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1000 Maxim:2000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 900 și 5 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 596 Denumire: NATRII HYDROGENI CARBONAS
1)Descriere succintă:
Flac. 8,40 % sol. Perf.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:100 Maxim:200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 428 și 856 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 597 Denumire: NATRII HYDROGENI CARBONAS
1)Descriere succintă:
Fiole sol. Inj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:75 Maxim:150.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 73,50 și 147 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 598 Denumire: CALCII GLUCONAS
1)Descriere succintă:
Fiole 100mg/ml X 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692500

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:930 Maxim:1860.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 576,60 și 1 153,20 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 599 Denumire: COMB HEPAID FORTE sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692600

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1200 Maxim:2400.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 444 și 888 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 600 Denumire: GLUCOSUM
1)Descriere succintă:
Fiole 33 % x 10 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:225 Maxim:450.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 378 și 756 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 601 Denumire: GLUCOSUM
1)Descriere succintă:
Saci 5 % x250ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:9000 Maxim:18000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 20 790 și 41 580 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 602 Denumire: GLUCOSUM
1)Descriere succintă:
Saci 5 % x 500ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1300 Maxim:2600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 107 și 6 214 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 603 Denumire: GLUCOSUM
1)Descriere succintă:
Saci 10 % x 500ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1300 Maxim:2600.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 367 și 6 734 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 604 Denumire: GLUCOSUM
1)Descriere succintă:
Saci 10 % x 250ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692700

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:5200 Maxim:10400.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 13 208 și 26 416 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 605 Denumire: ACID BORIC
1)Descriere succintă:
Kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33693000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1 Maxim:2.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 50 și 100 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 606 Denumire: ACID SALICILIC
1)Descriere succintă:
Kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33693000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:0,050 Maxim:0,100.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2,50 și 5 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 607 Denumire: ALBASTRU METILEN
1)Descriere succintă:
Kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33693000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:0,050 Maxim:0,100.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 30 și 60 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 608 Denumire: ANESTEZINA
1)Descriere succintă:
Kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33693000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:0,050 Maxim:0,100.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 11 și 22 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 609 Denumire: GLUCOSUM
1)Descriere succintă:
Kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33693000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:3,50 Maxim:7.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 175 și 350 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 610 Denumire: CHLORHEXIDINUM
1)Descriere succintă:
Flac sol.orala 0,2gr/100ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33693000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:50 Maxim:100.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 961 și 1 922 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 611 Denumire: COMBINATII HEXORALETTEN – N sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33693000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:8500 Maxim:17000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 5 865 și 11 730 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 612 Denumire: COMBINATII TRACHISAN sau echivalent
1)Descriere succintă:
Cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33693000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:2000 Maxim:4000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 320 și 2 640 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 613 Denumire: COMBINATII ZYMOGEN sau echivalent
1)Descriere succintă:
Drj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33693000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:9500 Maxim:19000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 900 și 3 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 614 Denumire: IODOFORM
1)Descriere succintă:
Kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33693000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:0,025 Maxim:0,050.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 25 și 50 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 615 Denumire: REZORCINA
1)Descriere succintă:
Kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33693000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:0,020 Maxim:0,040.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 2 și 4 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 616 Denumire: RIVANOL
1)Descriere succintă:
Kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33693000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:0,050 Maxim:0,100.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 42,50 și 85 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 617 Denumire: SILIBINUM LAGOSA sau echivalent
1)Descriere succintă:
Drj. 150mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33693000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:46000 Maxim:92000.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 14 720 și 29 440 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 618 Denumire: TALC
1)Descriere succintă:
Kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33693000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:1,5 Maxim:3.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 45 și 90 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 619 Denumire: BARII SULFAS
1)Descriere succintă:
Cutie.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:100 Maxim:200.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 725 și 1 450 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 620 Denumire: IOMEPROLUM
1)Descriere succintă:
Flac. 350/50ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696800

3)Cantitate sau domeniu:
Minim:200 Maxim:400.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 12 400 și 24 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 621 Denumire: COMBINATII EMOFIX
1)Descriere succintă:
COMBINATII EMOFIX tub gel.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621200

3)Cantitate sau domeniu:
Minim 25 tuburi Maxim 100 tuburi.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 875 și 3 500 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 622 Denumire: COMBINATII EMOFIX
1)Descriere succintă:
COMBINATII EMOFIX tub unguent.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 25 tuburi Maxim: 100 tuburi.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 875 și 3 500 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 623 Denumire: ALGLUCOZIDASUM ALFA
1)Descriere succintă:
ALGLUCOZIDASUM ALFA flac 50 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 250 flac. Maxim: 1000 flac.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 625 000 și 2 500 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 624 Denumire: EXTRACT MOALE HEDERA HELIX
1)Descriere succintă:
EXTRACT MOALE HEDERA HELIX flac. 40mg/5 ml sirop.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33674000

3)Cantitate sau domeniu:
Minim: 60 flac. Maxim: 240 flac.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 320 și 5 280 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
PROCEDURA DE ATRIBUIRE: LICITATIE DESCHISA; CRITERIUL DE ATRIBUIRE: PRETUL CEL MAI SCAZUT; CONDITII DE PARTICIPARE: Ofertantul, tertul sustinator, subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr.98/2016, sa poata prezenta certificate care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat), documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin.(2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, precum si orice alte documente edificatoare, dupa caz). Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, sa detina Autorizatie de distributie en-gros conform legii 95/2006 Titlul XVIII Capitolul VII Distributia medicamentelor si brokerajul de medicamente art. 800 – 810 eliberata de Agentia Nationala a Medicamentului si Autorizatie de punere pe piata – conform legii 95/2006 Titlul XVIII Cap.III Sectiunea I Autorizarea de punere pe piata, art. 704 – 713. Ofertantul trebuie sa prezinte informatii privind cifra de afaceri anuala îndomeniul obiectului contractului.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani, raportati la termenul
limita de depunere a ofertelor, a furnizat produse similare intr-un contract sau mai multe contracte. Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent. Indeplinirea cerintelor se va face prin completarea DUAE(se va regasi in documentatia de atribuire ce va fi atasata anuntului de participare). Documentele justificative ce probeaza cele asumate prin DUAE, vor a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorii economici clasati pe primele 6 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Str.Apolodor nr.17, Sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
E-mail: presa.mfp@mfinante.gov.ro
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mfinante.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089500
E-mail: relatii.public@mmediu.ro
Fax: +40 214089615
Adresă Internet: www.mmediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Fax: +40 213136267
Adresă Internet: www.mmuncii.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
18.1.2017