Servicii - 22589-2017

20/01/2017    S14    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Timisoara: Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe

2017/S 014-022589

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Administratia Nationala Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Banat
B-dul Mihai Viteazu nr. 32
În atenția: Mihaela Hamat
300222 Timisoara
România
Telefon: +40 256492097
E-mail: nelu.grui@dab.rowater.ro
Fax: +40 256491798

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Altele: gospodarirea apelor
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Service vehicule.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
Timisoara si Resita.

Cod NUTS RO424

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Service vehicule, conform caiet sarcini:
Lot 1 – Dacia, Nissan, Renault;
Lot 2 – Mazda, Wolsvagen;
Lot 3 – Toyota;
Lot 4 – autocamioane, autoutilitare;
Lot 5 – buldozere, excavatoare;
Lot 6 – buldoexcavatoare;
Lot 7 – tractoare, remorci.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 626 700 și 835 500 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50110000, 34300000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
16.3.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Service vehicule, conform caiet sarcini:
Lot 1 – Dacia, Nissan, Renault;
Lot 2 – Mazda, Wolsvagen;
Lot 3 – Toyota;
Lot 4 – autocamioane, autoutilitare;
Lot 5 – Buldozere, excavatoare;
Lot 6 – buldoexcavatoare;
Lot 7 – tractoare, remorci.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Service Dacia, Renault, Nissan
1)Descriere succintă:
Service Dacia, Renault, Nissan, conform caiet sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50100000, 34300000

3)Cantitate sau domeniu:
Service Dacia, Renault, Nissan, conform caiet sarcini.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 126 000 și 168 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Service Dacia, Renault, Nissan, contractele se vor incheia la valoarea minima.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: Service Mazda, Wolsvagen
1)Descriere succintă:
Service Mazda, Wolsvagen, conform caiet sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50100000, 34300000

3)Cantitate sau domeniu:
Service Mazda, Wolsvagen, conform caiet sarcini.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 117 600 și 156 800 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Service Mazda, Wolsvagen, contractele se vor incheia la valoarea minima.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: Service Toyota
1)Descriere succintă:
Service Toyota, conform caiet sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50100000, 34300000

3)Cantitate sau domeniu:
Service Toyota, conform caiet sarcini.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 16 800 și 22 400 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Service Toyota, contractele se vor incheia la valoarea minima.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 4 Denumire: Service autocamioane, autoutilitare
1)Descriere succintă:
Service autocamioane, autoutilitare, conform caiet sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50100000, 34300000

3)Cantitate sau domeniu:
Service autocamioane, autoutilitare, conform caiet sarcini.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 126 000 și 168 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Service autocamioane, autoutilitare, contractiee se vor incheia la valoarea minima.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 5 Denumire: Service buldozere, excavatoare
1)Descriere succintă:
Service buldozere, excavatoare, conform caiet sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50100000, 34300000

3)Cantitate sau domeniu:
Service buldozere, excavatoare, conform caiet sarcini.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 79 800 și 106 400 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Service buldozere, excavatoare, contractele se vor incheia la valoarea minima.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 6 Denumire: Service buldoexcavatoare
1)Descriere succintă:
Service buldoexcavatoare, conform caiet sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50100000, 34300000

3)Cantitate sau domeniu:
Service buldoexcavatoare, conform caiet sarcini.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 60 500 și 80 600 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Service buldoexcavatoare, contractele se vor incheia la valoarea minima.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 7 Denumire: Service tractoare, remorci
1)Descriere succintă:
Service tractoare, remorci, conform caiet sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50100000, 34300000

3)Cantitate sau domeniu:
Service tractoare, remorci, conform caiet sarcini.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 100 000 și 133 300 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Service tractoare, remorci, contractele se vor incheia la valoarea minima.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Licitatie deschisa online. Se vor incheia unul sau mai multe contracte de prestari servicii cu durata de 1 an. Garantia de participare 1 % din valoarea estimata a contractului. Garantia de buna executie: 5 % din valoarea fara TVA a contractului. Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate pret. Criterii de calificare si selectie: Declaratie privind neincadrarea in stituatiile prevazute de art. 164, art. 165 si art. 167, din Lege 98/2016. Declaratie pe proprie raspundere in temeiul art. 60, din Lege 98/2016, pentru ofertanti, tert sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE. Certificat constatator emis de ORC, autorizatie de functionare sau altele echivalente. Fisa de informatii generale cu declararea cifrei de afaceri pe ultimi 3 ani. Declaratie privind lista principalelor contracte de prestari servicii in ultimi 3 ani sustinuta de certificate/recomandari emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar sau o declaratie. Certificat de atestare fiscal pentru personae juridice emis de MFP sau unitatile subordonate si certificate privind plata impozitelor si taxelor locale emis de primarie. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta) pentru dovedirea eligibilitatii. Doc justificative care vizeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE se prezinta la solicitarea AC doar de catre ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Persoanele cu functie de decizie sunt Bojin Titu - director, Vlaicu Ionel - director tehnic resurse apa, Luci Ervin - director tehnic exploatare, Bociort Lucretia - director tehnic dezvoltare investitii, Caxi Veronica - director economic, Grui Ioan - birou achizitii.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089642
Fax: +40 214089615

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmssf.ro

Ministerul Muncii Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
Fax: +40 213158812
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
18.1.2017