Servicii - 22590-2017

20/01/2017    S14    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Blaj: Servicii de acordare de credit

2017/S 014-022590

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Blaj
Piata 1848 nr. 16
În atenția: Canciu Alexandru
515400 Blaj
România
Telefon: +40 747073722
E-mail: achizitiipublice@primariablaj.ro
Fax: +040 258710014

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariablaj.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Achizitia de servicii de credit in valoare maxima de 13 000 000 RON pentru finantarea unor investitii publice de interes local.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
Municipiul Blaj.

Cod NUTS RO121

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Achizitie servicii de acordare credit in valoare maxima de 13 000 000 RON pentru finantarea unor investitii de interes local.
Cost estimat fără TVA: 5 323 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

66113000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
6.3.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Valoare credit 13 000 000 RON.
Durata contractului: 11 ani: perioada de gratie pana la 31.12.2021; rambursari incepand cu 1.1.2022 pe o perioada de 7 ani - pana in 2028.
Trageri pe o perioada de 3 ani respectiv: 65 200 000 RON pe anul 2018; 5 200 000 RON pe anul 2019; 2 600 000 RON pe anul 2020.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Procedura de atribuire: licitatie deschisa online, cu faza finala de licitatie electronica. Criteriul de atribuire - pretul cel mai scazut.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.anaf.ro

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199857
Adresă Internet: www.anaf.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.anpm.ro

Agentia Natioanala pentru Protectia Mediului
Splaiul Independentei nr. 294, corp B, sector 6
060031 Bucuresti
România
Telefon: +40 212071101
E-mail: office@anpm.ro
Fax: +40 212071103
Adresă Internet: http://www.anpm.ro/

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.itmalba.ro

Inspectoratul Teritorial de Munca Alba
Str. Frederik Mistral nr. 7, jud. Alba
510110 Alba Iulia
România
Telefon: +40 258810230
Fax: +40 258811439
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
18.1.2017