Bunuri - 26248-2015

Afișează vizualizare compactă

24/01/2015    S17

România-Cluj-Napoca: Autobuze electrice

2015/S 017-026248

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Municipiul Cluj-Napoca
Adresă: Str. Motilor nr. 3
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400001
Țară: România
În atenția: Bogdan Revesz, Simion Tanta
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefon: +40 264592588
Fax: +40 264431575

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariaclujnapoca.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Furnizare mijloace de transport in comun (autobuze electrice)
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cluj-Napoca.

Cod NUTS RO113 Cluj

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Furnizare mijloace de transport in comun (autobuze electrice).
Cost estimat fără TVA: 20 250 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34144910 Autobuze electrice

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
27.2.2015
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Valoare XDR/DST = 3 669 010.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
La acest moment nu se cunosc detalii privind cerinte de calificare/criteriu de atribuire etc. si prin publicarea acestui anunt nu se doreste beneficierea de prev. art. 75 alin. 2, 89 alin. 2 din OUG 34/2006. Anuntul de participare va cuprinde numarul de zile necesar conform legii fara a se beneficia de reducerea acestora pt. existenta anuntului intentie.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Denumire oficială: Ministerul Finantelor Publice
Adresă: Str. Apolodor nr. 17, sector 5
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 050741
Țară: România

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Denumire oficială: Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Adresă: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 040127
Țară: România

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Denumire oficială: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Adresă: Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 010026
Țară: România
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
21.1.2015