Bunuri - 26453-2017

24/01/2017    S16    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Iasi: Aparate de osteosinteză

2017/S 016-026453

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi
B-dul Independentei nr. 1
În atenția: ec. Elena Bibire, Monica Vicol
700111 Iasi
România
Telefon: +40 0232240822
E-mail: achizitii@spitalspiridon.ro
Fax: +40 0232267706

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru furnizare materiale sanitare implanturi aloplastice din titan.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Magazia de materiale sanitare a Spitalului Clinic Judetean de Urgente, b-dul Independentei nr. 1, Iais, cod 700111.

Cod NUTS RO213

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Implanturi aloplastice din titan pentru tratamentul pacientilor critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA) – Chirurgie Cranio-Maxilo-Faciala.
Cost estimat fără TVA: 360 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183300

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
20.4.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24. Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire- licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia lunar sau trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016. Nu se admit oferte alternative.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Pachet Modul MID-FACE 1.7
1)Descriere succintă:
— mesa preformata orbita; – Placuta aliaj titan (diferite tipiri; marimi); – Surub aliaj titan autofiletant cross pin (difeite dimensiuni); – surub emergency aliaj titan autofiletant cross pin (diferite dimensiuni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183300

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare informatii privind loturil.
Cost estimat fără TVA: 100 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 20.4.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; Contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221 Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: Pachet modul mini PLATING 2.0
1)Descriere succintă:
— mesa aliaj titan profil 0,6 mm 90 x 90 mm; – Placuta aliaj titan (dimensiuni diferite); – Surub aliaj titan autofiletant cross pin (dimensiuni diferite); – surub emergency aliaj titan autofiletant cross pin (dimensiuni diferite) -.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183300

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare informatii privind loturil.
Cost estimat fără TVA: 260 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 20.4.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; Contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru furnizare materiale sanitare AP ENDO.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Magazia de materiale sanitare a Spitalului Clinic Judetean de Urgente, b-dul Independentei nr. 1, Iais, cod 700111.

Cod NUTS RO213

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Materiale sanitare necesare derularii in bune conditii a actului medical in cadrul programului AP ENDO.
Cost estimat fără TVA: 400 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130, 33141126

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
6.3.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24 Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire- licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia lunar sau trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016. Nu se admit oferte alternative.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: Materiale sanitare program AP ENDO
1)Descriere succintă:
Materiale sanitare endoscopie.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124130, 33141126

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 400 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; Contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru furnizare materiale sanitare pr. boli cardiovasculare.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Magazia de materiale sanitare a Spitalului Clinic Judetean De Urgente, b-dul Independentei nr. 1, Iais, cod 700111.

Cod NUTS RO213

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Materiale sanitare necesare derularii in bune conditii a actului medical in cadrul programului de boli cardiovasculare.
Cost estimat fără TVA: 880 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33184200, 39518200

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
1.7.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24 Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire- licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia lunar sau trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016. Nu se admit oferte alternative.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 4 Denumire: Furnizare materiale sanitare pr. boli cardiovasculare
1)Descriere succintă:
— proteze vasculare – alte materiale sanitare necesare derularii in bune conditii a actului medical in cadrul pr. de boli cardiovasculare.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33184200

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 880 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 1.7.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; Contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru furnizare materiale sanitare pr. ap ati.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Magazia de materiale sanitare a Spitalului Clinic Judetean de Urgente, b-dul Independentei nr. 1, Iais, cod 700111.

Cod NUTS RO213

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Materiale sanitare necesare derularii in bune conditii a actului medical in cadrul programului AP ATI.
Cost estimat fără TVA: 2 000 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33140000, 33141200, 33141641, 33157000, 33170000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
1.7.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art.24 Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire- licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia lunar sau trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016. Nu se admit oferte alternative.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 5 Denumire: Materiale sanitare pr. AP ATI
1)Descriere succintă:
Diferite materiale sanitare necesare derularii in bune conditii a actului medical in cadrul programului AP ATI – consumabile; – sonde- – catetere.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33140000

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 2 000 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 1.7.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; Contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Tip de procedura-licitatie deschisa online. Criteriul de atribuire -pretul cel mai scazut.
Cerintele de calificare vor fi solicitate tuturor ofertantilor prin completarea DUAE dar documentele probatorii vor fi solicitate,numai ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Toate documentele incarcate de ofertanti in SEAP, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.
Cerinte de calificare:
Situatia personala a candidatului sau ofertantului
— Certificat de atestare fiscala;
— Certifcat privind plata taxelor si impozitelor locale;
— cazierul fiscal al operatorului economic;
— cazierul judiciar al operatorului economic;
— Declaratie privind neincadrearea in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016;
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2, art. 167 alin. 2, art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
— Certificat ONRC;
— Aviz de la Ministerul Sanatatii.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
— dovedirea experientei in livrari de produse similare in ultimii 3 ani;
— esantioane, descrieri si fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mef.ro

Ministerul Fiantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sec.5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mef.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Mnisterul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sec. 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 213160215
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 213136874
Adresă Internet: www.mediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.nmsf.ro

Ministerul Muncii, Familii, Protectiei Sociale si Personalelor Varstnice
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sec. 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.nmsf.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
19.1.2017