Servicii - 27276-2020

21/01/2020    S14

Franţa-Valenciennes: ESP-EISD 6: Prestare de servicii externe pe bază de preț fix și timp precizat și mijloace pentru dezvoltare, consultanță și susținere în domeniul sistemelor de informații ERA

2020/S 014-027276

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 238-582589)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate
Adresă: 120 rue Marc Lefrancq
Localitate: Valenciennes
Cod NUTS: FRE11 Nord
Cod poștal: 59300
Țară: Franţa
Persoană de contact: Mr. Thomas Borriello
E-mail: Procurement@era.europa.eu
Telefon: +33 327096501
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.era.europa.eu/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

ESP-EISD 6: Prestare de servicii externe pe bază de preț fix și timp precizat și mijloace pentru dezvoltare, consultanță și susținere în domeniul sistemelor de informații ERA

Număr de referinţă: ERA 2019 06 OP
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Această cerere de ofertă vizează semnarea unor contracte-cadru multiple pentru furnizarea de servicii extra-muros legate de concepție, dezvoltare, implementare și asistență în domeniul sistemelor informaționale.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/01/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 238-582589

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 03/02/2020
Ora locală: 11:00
A se citi:
Data: 14/02/2020
Ora locală: 11:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 05/02/2020
Ora locală: 14:30
A se citi:
Data: 17/02/2020
Ora locală: 14:30
VII.2)Alte informații suplimentare: