We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Dostawy - 28031-2020

21/01/2020    S14    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 014-028031

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 102127000000
Adres pocztowy: ul. Wiślna 7
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Matuszkiewicz, Małgorzata Put
E-mail: przetargi.ias.krakow@mf.gov.pl
Tel.: +48 126290200
Faks: +48 124216757

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolskie.kas.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 24, 26
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 53-333
Państwo: Polska
E-mail: ias.wroclaw@mf.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. dr. Emila Warmińskiego 18
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 85-950
Państwo: Polska
E-mail: IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Szeligowskiego 24
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 20-883
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat.ias.lublin@mf.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lubelskie.kas.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Adres pocztowy: ul. Ozimska 19
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524
Kod pocztowy: 45-057
Państwo: Polska
E-mail: ias.opole@mf.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.opolskie.kas.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Adres pocztowy: ul. gen. W. Sikorskiego 2
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 65-454
Państwo: Polska
E-mail: ias.zielonagora@mf.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lubuskie.kas.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Adres pocztowy: al. Kościuszki 83
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 90-436
Państwo: Polska
E-mail: ias.lodz@mf.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lodzkie.kas.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Alojzego Felińskiego 2B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-513
Państwo: Polska
E-mail: ias.warszawa@mf.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mazowieckie.kas.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Geodetów 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
E-mail: ias.rzeszow@mf.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.podkarpackie.kas.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Słonimska 1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841
Kod pocztowy: 15-026
Państwo: Polska
E-mail: ias.bialystok@mf.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.podlaskie.kas.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Długa 75/76
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634
Kod pocztowy: 80-831
Państwo: Polska
E-mail: ias.gdansk@mf.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pomorskie.kas.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Damrota 25
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 40-022
Państwo: Polska
E-mail: kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.slaskie.kas.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Sandomierska 105
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721
Kod pocztowy: 25-324
Państwo: Polska
E-mail: ias.kielce@mf.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.swietokrzyskie.kas.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Adres pocztowy: al. marszałka J. Piłsudskiego 59A
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622
Kod pocztowy: 10-950
Państwo: Polska
E-mail: ias.olsztyn@mf.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Dolna Wilda 80 A
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 61-501
Państwo: Polska
E-mail: kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wielkopolskie.kas.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Roosevelta 1, 2
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL428
Kod pocztowy: 70-525
Państwo: Polska
E-mail: ias.szczecin@mf.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krajowa Informacja Skarbowa
Adres pocztowy: ul. Teodora Sixta 17
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
E-mail: kis@mf.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kis.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krajowa Szkoła Skarbowości
Adres pocztowy: ul. Stefana Okrzei 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 03-710
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat.kss.warszawa@mf.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kss.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa elektronicznego programu informacji prawnej na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości

Numer referencyjny: 1201-ILL-5.260.62.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego programu informacji prawnej na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ;

2) Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 527 898.00 PLN / Najdroższa oferta: 689 999.86 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Kod NUTS: PL814
Kod NUTS: PL432
Kod NUTS: PL711
Kod NUTS: PL213
Kod NUTS: PL514
Kod NUTS: PL911
Kod NUTS: PL524
Kod NUTS: PL823
Kod NUTS: PL841
Kod NUTS: PL634
Kod NUTS: PL22A
Kod NUTS: PL721
Kod NUTS: PL622
Kod NUTS: PL415
Kod NUTS: PL428
Kod NUTS: PL225
Kod NUTS: PL911
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego programu informacji prawnej obejmująca:

1) udzielenie licencji bezterminowych oraz aktualizacje programu na okres trwania umowy w zakresie:

a) dostępu on-line – dla 3 693 użytkowników (oznacza liczbę równoczesnych dostępów/równoległych użytkowników);

b) dostępu on-line do danych z KRS – dla 1 895 użytkowników (oznacza liczbę równoczesnych dostępów/równoległych użytkowników),

— przy czym ilości dostępów on-line oraz dostępów on-line do danych z KRS, stanowią pulę dostępów oddzielną dla każdej z jednostek KAS (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).

Gdzie:

Dostęp on-line – oznacza dostęp do programu zainstalowanego na serwerze dostawcy programu znajdującym się na zewnątrz sieci resortowej MF. Dostęp realizowany jest poprzez połączenie sieciowe zarówno z sieci resortowej MF jak i publicznej.

Wykonawca powinien umożliwić dostęp on-line do gotowego programu z bazą danych na serwerze dostawcy w jego lokalizacji i przez niego zarządzanym;

2) udzielenie bezterminowych, niewyłącznych licencji dostępowych do programu oraz jego aktualizacji z zastrzeżeniem, że prawo do korzystania z programu w zakresie dostępu on-line wygasa z upływem terminu obowiązywania umowy;

3) codzienna aktualizacja w dni robocze programu dla dostępów on-line (w tym bazy danych);

4) udzielenie gwarancji na poprawność funkcjonowania programu i kompletność oraz zgodność z wymogami umowy jego bazy danych na cały okres obowiązywania umowy;

5) zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji programu przez cały okres obowiązywania umowy – w ramach wynagrodzenia umownego;

6) szkolenia:

a) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest udostępnić jednostkom KAS szkolenia produktowe w formie webinarium (on-line). Izby administracji skarbowej (16), Krajowa Informacja Skarbowa (1), Krajowa Szkoła Skarbowości (1), działają w imieniu jednostek podległych i zgłaszają Wykonawcy pisemnie chęć uczestnictwa w szkoleniu, wskazując liczbę uczestników (szkoleń nie mogą zamawiać indywidualnie jednostki podległe (urzędy skarbowe, delegatury, filie)). Jednostki Kas mogą zamówić maksymalnie 2 szkolenia w ciągu roku po ustaleniu terminu z Wykonawcą (minimalna liczba uczestników 20 osób, maksymalna 500 osób). Wykonawca po ustaleniu terminu z jednostką KAS, przekaże wszelkie niezbędne informacje konieczne do wzięcia udziału w szkoleniu zgłoszonych uczestników. Uczestnicy będą mieli możliwość szkolenia ze swojego miejsca pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość orzeczeń sądów zawartych w oferowanym programie / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość orzeczeń organów administracji zawartych w oferowanym programie i powiązanych z oferowanymi modułami w ramach przedmiotu zamówienia / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość komentarzy (nie mniej niż 500) zawartych w oferowanym programie i powiązanych z oferowanymi modułami w ramach przedmiotu zamówienia / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość monografii (nie mniej niż 200) zawartych w oferowanym programie i powiązanych z oferowanymi modułami w ramach przedmiotu zamówienia / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Każda jednostka KAS uczestnicząca w zamówieniu wspólnym może wyłącznie na własne potrzeby zamówić dodatkowo do 50 % dostępów (on-line oraz on-line do danych z KRS), przypadających na daną jednostkę KAS w ramach zamówienia podstawowego i wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przeprowadzono dialog techniczny.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 199-483111
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1201-ILL-5.260.62.2019
Nazwa:

Dostawa elektronicznego programu informacji prawnej na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Przyokopowa 33
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-208
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 890 000.89 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 527 898.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/01/2020