Storitve - 29575-2021

22/01/2021    S15

Belgija-Bruselj: Pravna, socialno-ekonomska in tehnična pomoč na področjih energetike ter mobilnosti in prometa

2021/S 015-029575

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2020/S 254-639145)

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, MOVE — Mobility and Transport, MOVE.SRD
Poštni naslov: Rue Demot 28
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1040
Država: Belgija
E-naslov: move-ener-srd1-legal-sector@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Pravna, socialno-ekonomska in tehnična pomoč na področjih energetike ter mobilnosti in prometa

Referenčna številka dokumenta: MOVE/2020/OP/0008
II.1.2)Glavna koda CPV
79300000 Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen večkratnih okvirnih naročil je Komisiji v kratkem času zagotoviti visoko usposobljeno zunanje strokovno znanje za pomoč pri načrtovanju, pripravi in izvajanju politik, pobud in zakonodajnih predlogov. Naloge, ki jih zajema to okvirno naročilo, lahko vključujejo pravno, socialno-ekonomsko (vključno s finančno) in tehnično pomoč na področju energetske in prometne politike.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/01/2021
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2020/S 254-639145

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: II.1.2)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Glavna šifra CPV
Besedilo:
79140000 Storitve pravnega svetovanja in informiranja
Se glasi:
79300000 Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki
Številka oddelka: II.2.2)
Št. sklopa: 1 - Legal Energy
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Besedilo:
79140000 Storitve pravnega svetovanja in informiranja
71621000 Storitve tehnične analize ali svetovanja
79300000 Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki
Se glasi:
71621000 Storitve tehnične analize ali svetovanja
79300000 Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki
Številka oddelka: II.2.2)
Št. sklopa: 2 - Socio-economic Energy
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Besedilo:
79300000 Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki
79140000 Storitve pravnega svetovanja in informiranja
71621000 Storitve tehnične analize ali svetovanja
Se glasi:
79300000 Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki
71621000 Storitve tehnične analize ali svetovanja
Številka oddelka: II.2.2)
Št. sklopa: 3 - Technical Energy
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Besedilo:
71621000 Storitve tehnične analize ali svetovanja
79140000 Storitve pravnega svetovanja in informiranja
79300000 Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki
Se glasi:
71621000 Storitve tehnične analize ali svetovanja
79300000 Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki
Številka oddelka: II.2.2)
Št. sklopa: 4 - Legal Transport and Mobility
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Besedilo:
79140000 Storitve pravnega svetovanja in informiranja
71621000 Storitve tehnične analize ali svetovanja
79300000 Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki
Se glasi:
71621000 Storitve tehnične analize ali svetovanja
79300000 Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki
Številka oddelka: II.2.2)
Št. sklopa: 5 - Socio-economic Transport and Mobility
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Besedilo:
79140000 Storitve pravnega svetovanja in informiranja
71621000 Storitve tehnične analize ali svetovanja
79300000 Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki
Se glasi:
71621000 Storitve tehnične analize ali svetovanja
79300000 Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki
Številka oddelka: II.2.2)
Št. sklopa: 6 - Technical Transport and Mobility
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Besedilo:
79140000 Storitve pravnega svetovanja in informiranja
71621000 Storitve tehnične analize ali svetovanja
79300000 Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki
Se glasi:
71621000 Storitve tehnične analize ali svetovanja
79300000 Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki
Številka oddelka: IV.1.8)
Št. sklopa: all
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih (GPA):
Besedilo:

Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: ne.

Se glasi:

Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: da.

VII.2)Druge dodatne informacije: