Usługi - 29747-2015

Wyświetl widok skrócony

28/01/2015    S19

Belgia-Bruksela: DIGIT/R2/PO/2014/043 Usługi przetwarzania danych w chmurze

2015/S 019-029747

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.12.2014, 2014/S 249-440399)

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Informatyki, Dyrekcja ds. Zarządzania Zasobami i Optymalizacji, Dział Zarządzania Przetargami i Umowami ICT, do kontaktów: Martin Bilbao, kierownik działu, rue Belliard 28, biuro 07/142, 1049Bruksela, BELGIA. Tel. +32 22960762. Faks +32 22957702. E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

5.3.2015.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

12.3.2015.

Powinno być 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1.4.2015.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

8.4.2015 (10:00).