Storitve - 31036-2022

Submission deadline has been amended by:  105185-2022
20/01/2022    S14

Francija-Pariz: Svetovanje na področju IKT

2022/S 014-031036

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
Poštni naslov: 201-203 rue de Bercy
Kraj: Paris
Šifra NUTS: FR101 Paris
Poštna številka: 75012
Država: Francija
E-naslov: procurement@esma.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.esma.europa.eu/page/procurement
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski bančni organ (EBA)
Poštni naslov: Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin
Kraj: Paris La Défense
Šifra NUTS: FR10 Ile-de-France
Poštna številka: 92927
Država: Francija
E-naslov: procurement@eba.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.eba.europa.eu/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Agencija Evropske unije za železnice (ERA)
Poštni naslov: 120 rue Marc Lefrancq, BP 20932
Kraj: Valenciennes
Šifra NUTS: FRE11 Nord
Poštna številka: 59307
Država: Francija
E-naslov: procurement@era.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.era.europa.eu/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
Poštni naslov: Westhafenplatz 1
Kraj: Frankfurt am Main
Šifra NUTS: DE Deutschland
Poštna številka: 60327
Država: Nemčija
E-naslov: procurement@eiopa.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.eiopa.europa.eu/
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9975
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9975
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Svetovanje na področju IKT

Referenčna številka dokumenta: PROC/2021/12
II.1.2)Glavna koda CPV
72200000 Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Naročniki želijo skleniti večkratne okvirne pogodbe v kaskadi za storitve svetovanja na področju IKT, ki so opisane v razpisnih specifikacijah in njihovih prilogah.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 40 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DE Deutschland
Šifra NUTS: FR France
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

FRANCIJA: Pariz, Valenciennes, Lille; NEMČIJA: Frankfurt na Majni.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Namen tega razpisnega postopka je zagotoviti razvojne, svetovalne in podporne storitve na področju informacijskih sistemov v vseh pogodbenih načinih (na lokaciji, v bližini, zunaj lokacije).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 40 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Sklene se za 2 leti, z možnostjo dveh podaljšanj po 1 leto.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

sredstva EU za upravo

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 07/03/2022
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 08/03/2022
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrunewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Internetni naslov: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13/01/2022