Prekės - 35732-2020

Submission deadline has been amended by:  87457-2020
24/01/2020    S17

Čekija-Brandýs nad Labem: Automobilių stovėjimo vietos laiko skaitikliai

2020/S 017-035732

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Nacionalinis registracijos Nr.: 00240079
Adresas: Masarykovo náměstí 1,2
Miestas: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
NUTS kodas: CZ020 Středočeský kraj
Pašto kodas: 250 01
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., Atrium Flora, Budova A, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
El. paštas: info@broz-sedlaty.cz
Telefonas: +420 246028028
Faksas: +420 246028029
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://brandysko.cz/
Pirkėjo profilio adresas: https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL
Daugiau informacijos galima gauti kitu adresu:
Oficialus pavadinimas: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o
Nacionalinis registracijos Nr.: 24827452
Adresas: Vinohradská 2828/151
Miestas: Praha 3
NUTS kodas: CZ01 Praha
Pašto kodas: 130 00
Šalis: Čekija
El. paštas: info@broz-sedlaty.cz
Telefonas: +420 246028028
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.broz-sedlaty.cz/
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Městský parkovací systém v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
38730000 Automobilių stovėjimo vietos laiko skaitikliai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace parkovacích automatů a dodávka a implementace software pro parkování.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 6 500 000.00 CZK
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Část A – dodávka a instalace parkovacích automatů

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
38730000 Automobilių stovėjimo vietos laiko skaitikliai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ020 Středočeský kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Část A – dodávka a instalace parkovacích automatů

Předmětem veřejné zakázky části A je dodávka a instalace až 22 nových parkovacích automatů (dále i „PA“). Nové PA budou umístěny v souladu s projektem zón placeného stání. Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost objednání dílčích dodávek dle potřeb zadavatele a činit za tím účelem jednotlivé výzvy v termínech a v množstvích dle jeho aktuální potřeby při postupném rozšiřování systému zón placeného stání, a to až do výše celkového počtu 22 PA. Dodávka a instalace 16 PA se předpokládá do 30.6.2020. Minimální množství PA, které se zadavatel zavazuje odebrat je 16 ks PA. Dodávka a instalace zbývajících 6 PA se předpokládá do 31.12.2021. Zadavatel není povinen v rámci plnění veřejné zakázky objednat PA v celém maximálním množství PA, čímž nevzniká dodavateli právo na žádnou úplatu za tato neodebraná plnění ani na náhradu případné újmy či jakoukoliv jinou náhradu.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Délka záruční doby / Lyginamasis svoris: 10
Sąnaudos - Vardas: Nabídková cena / Lyginamasis svoris: 90
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 4 500 000.00 CZK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/04/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Část B - dodávka a implementace software pro parkování

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
48900000 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ020 Středočeský kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem veřejné zakázky části B je dodávka a implementace obslužného software pro dohled a administraci parkování na vymezených místních komunikacích (centrální řídící systém). Dále zadavatel požaduje v rámci této části veřejné zakázky dodání mobilní platební aplikace pro úhradu krátkodobého parkování.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Délka záruční doby / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Objem transakcí / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Možnost mobilních plateb a plateb z PC / Lyginamasis svoris: 5
Sąnaudos - Vardas: Nabídková cena / Lyginamasis svoris: 75
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 2 000 000.00 CZK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/04/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

— výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (platí shodně pro obě části veřejné zakázky),

— dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu:

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení (platí pro část A)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (platí pro část B)

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zadavatel požaduje prokázání ekonomické kvalifikace pro každou část veřejné zakázky zvlášť, a to v níže uvedeném rozsahu.

Část A

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně, tj. 9.000.000,- CZK, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období.

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

Část B

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně, tj. 1.000.000,- CZK, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období.

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Dodavatelé jsou povinni prokázat technickou kvalifikaci pro každou část veřejné zakázky samostatně dle níže uvedených požadavků.

Část A

K prokázání kritérií technické kvalifikace pro část A veřejné zakázky zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona požaduje:

A.Seznam významných dodávek/služeb

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu významných dodávek/služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Ze seznamu významných dodávek/služeb musí vyplývat, že dodavatel realizoval:

— alespoň 2 dodávky, jejichž předmětem byla dodávka a instalace alespoň 15 PA zapojených na centrální dohledový systém s přenosem provozních informací,

— alespoň 2 služby, jejichž předmětem bylo poskytování servisních činností na PA v rozsahu alespoň 15 PA zapojených na centrální dohledový systém s přenosem provozních informací, a to po dobu minimálně 1 roku za každou službu.

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu významných dodávek/služeb, ve kterém musí být u jednotlivých významných dodávek/služeb uvedeny minimálně následující údaje:

— název objednatele,

— specifikace provedených dodávek/služeb,

— finanční objem v CZK bez DPH,

— doba a místo provedení dodávek/služeb.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam významných dodávek/služeb“ dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona použít významné dodávky/služby, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky/služby podílel.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria „Seznam významných dodávek/služeb“ ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

B.Doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem.

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem. Dodávané zboží má vystaveno prohlášení výrobce o shodě uvedené v „Technických podmínkách – požadavcích na Parkovací automaty“. Parkovací automaty musejí splňovat požadavky dle předpisu ČSN EN 12414 – Zařízení ke kontrole parkování vozidel – Automaty pro platbu a výdej Parkovacích lístků – Technické a funkční požadavky nebo ekvivalentní normy platné v některé ze zemí EU.

Pokračování v článku VI.3) Další informace

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 21/02/2020
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Čekų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 21/02/2020
Vietos laikas: 12:00
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 zákona.

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Pokračování článku III.1.3) Technická a odborná způsobilost:

Část B

K prokázání kritérií technické kvalifikace pro část B veřejné zakázky zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona požaduje:

— Seznam významných dodávek

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Ze seznamu významných dodávek musí vyplývat, že dodavatel realizoval:

— alespoň 2 dodávky, jejichž předmětem byla dodávka a implementace obslužného software pro dohled a administraci parkování (centrální dohledový systém) s tím, že centrální dohledový systém musel umět komunikovat minimálně s parkovacími automaty a mobilní aplikací,

— alespoň 2 dodávky, jejichž předmětem byla dodávka mobilní platební aplikace pro úhradu krátkodobého parkování.

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu významných dodávek, ve kterém musí být u jednotlivých významných dodávek uvedeny minimálně následující údaje:

— název objednatele,

— specifikace provedených dodávek,

— finanční objem v CZK bez DPH,

— doba a místo provedení dodávek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam významných dodávek“ dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona použít významné dodávky, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky podílel.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria „Seznam významných dodávek“ ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/01/2020