Dostawy - 37730-2014

Wyświetl widok skrócony

04/02/2014    S24

Polska-Warszawa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2014/S 024-037730

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 151 lok. 25
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Piotrowski 9:00–17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 224071417

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mae.com.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Regionalna Agencja Energetyczna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Oficjalna nazwa: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Adres pocztowy: Narutowicza 64
Miejscowość: Sierpc
Kod pocztowy: 09-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Urząd Gminy w Sierpcu
Adres pocztowy: Biskupa Floriana 4
Miejscowość: Sierpc
Kod pocztowy: 09-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
Adres pocztowy: Nowa 40
Miejscowość: Mława
Kod pocztowy: 06-500
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie
Adres pocztowy: Gocławska 4
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-810
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: SPZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Adres pocztowy: Wolska 37
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-201
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: SPZOZ "RM-Meditrans" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
Adres pocztowy: B-pa I.Świrskiego 38
Miejscowość: Siedlce
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu
Adres pocztowy: Zagórze k/Warszawy
Miejscowość: Wiązowna
Kod pocztowy: 05-462
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niesłyszących w Radomiu
Adres pocztowy: Wernera 6
Miejscowość: Radom
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
Adres pocztowy: Mleczarska 27
Miejscowość: Ciechanów
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Adres pocztowy: Śniadeckiego 2
Miejscowość: Lipsko
Kod pocztowy: 27-300
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Nieswidomych i Słabowidzących w Radomiu
Adres pocztowy: Struga 86
Miejscowość: Radom
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu
Adres pocztowy: Plac Stare Miasto 10
Miejscowość: Radom
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: SPZOZ "Meditrans Ostrołęka" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrolęce
Adres pocztowy: Kościuszki 49
Miejscowość: Ostrołęka
Kod pocztowy: 07-410
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Bursa Szkolna w Mławie
Adres pocztowy: Lelewela 5
Miejscowość: Mława
Kod pocztowy: 06-500
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Mławska Hala Sportowa
Adres pocztowy: Piłsudskiego 33a
Miejscowość: Mława
Kod pocztowy: 06-500
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Kolegium Nauczycielskie w Radomiu
Adres pocztowy: Pułaskiego 9
Miejscowość: Radom
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku
Adres pocztowy: Jesionowa 3
Miejscowość: Rząśnik
Kod pocztowy: 07-205
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie
Adres pocztowy: Wyspiańskiego 9
Miejscowość: Mława
Kod pocztowy: 06-500
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Rząśnik
Adres pocztowy: Jesionowa 3
Miejscowość: Rząśnik
Kod pocztowy: 07-205
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
Adres pocztowy: Stefana Roweckiego "Grota" 10
Miejscowość: Mława
Kod pocztowy: 06-500
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Muzeum Mazowieckie w Płocku
Adres pocztowy: Tumska 8
Miejscowość: Płock
Kod pocztowy: 09-402
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
Adres pocztowy: Gwardii Ludowej 5
Miejscowość: Płock
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
Adres pocztowy: Piłsudskiego 43
Miejscowość: Mława
Kod pocztowy: 06-500
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Mławie
Adres pocztowy: Reymonta 6
Miejscowość: Mława
Kod pocztowy: 06-500
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: I LO Wyspiańskiego w Mławie
Adres pocztowy: S.Wyspiańskiego 1
Miejscowość: Mława
Kod pocztowy: 06-500
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Komenda Powiatowa PSP w Mławie
Adres pocztowy: Padlewskiego 15
Miejscowość: Mława
Kod pocztowy: 06-500
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce
Adres pocztowy: Rudka
Miejscowość: Mrozy
Kod pocztowy: 05-320
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespól Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie
Adres pocztowy: Sienkiewicza 33
Miejscowość: Ciechanów
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
Adres pocztowy: Elektoralna 12
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-139
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół nr 4 w Mławie
Adres pocztowy: Warszawska 44a
Miejscowość: Mława
Kod pocztowy: 06-500
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu
Adres pocztowy: Krychnowicka 1
Miejscowość: Radom
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Adres pocztowy: Bursztynowa 2
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 04-749
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Adres pocztowy: Świętokrzyska 2a
Miejscowość: Sierpc
Kod pocztowy: 09-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: SPZOZ w Sierpcu
Adres pocztowy: Juliusza Słowackiego 32
Miejscowość: Sierpc
Kod pocztowy: 09-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
Adres pocztowy: Wincentego Witosa 2
Miejscowość: Sierpc
Kod pocztowy: 09-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Kryta Pływalnia w Sierpcu
Adres pocztowy: Mjr. Henryka Sucharskiego 2
Miejscowość: Sierpc
Kod pocztowy: 09-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
Adres pocztowy: Armii Krajowej 10
Miejscowość: Sierpc
Kod pocztowy: 09-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu
Adres pocztowy: Mjr. Henryka Sucharskiego 2
Miejscowość: Sierpc
Kod pocztowy: 09-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu
Adres pocztowy: Armii Krajowej 10
Miejscowość: Sierpc
Kod pocztowy: 09-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu
Adres pocztowy: Armii Krajowej 1
Miejscowość: Sierpc
Kod pocztowy: 09-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
Adres pocztowy: 3 maja 116
Miejscowość: Szczutowo
Kod pocztowy: 09-227
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Sierpcu
Adres pocztowy: Wiosny Ludów 7
Miejscowość: Sierpc
Kod pocztowy: 09-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Adres pocztowy: Tadeusza Kościuszki 1a
Miejscowość: Sierpc
Kod pocztowy: 09-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Góra Kalwaria
Adres pocztowy: 3 -go Maja 10
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Administracja Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii
Adres pocztowy: Św. Antoniego 1
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Straż Miejska w Płocku
Adres pocztowy: Otolińska 10
Miejscowość: Płock
Kod pocztowy: 09-402
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii
Adres pocztowy: Ks. Sajny 14
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Magnuszew
Adres pocztowy: Saperów 24
Miejscowość: Magnuszew
Kod pocztowy: 26-910
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Andrychowie
Adres pocztowy: Jarosława Dąbrowskiego 19
Miejscowość: Andrychów
Kod pocztowy: 34-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii
Adres pocztowy: Ks. Sajny 16
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii
Adres pocztowy: Góra Kalwaria
Miejscowość: Płock
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół w Baniosze
Adres pocztowy: Szkolna 1
Miejscowość: Baniocha
Kod pocztowy: 05-532
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół w Brześcach
Adres pocztowy: Wilanowska 55
Miejscowość: Słomczyn
Kod pocztowy: 05-507
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół w Coniewie
Adres pocztowy: Coniew 28
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Czachówku
Adres pocztowy: Główna 56
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku
Adres pocztowy: Szkolna 5
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach
Adres pocztowy: Puławska 4
Miejscowość: Baniocha
Kod pocztowy: 05-532
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu
Adres pocztowy: Wolska 36
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku
Adres pocztowy: Warszawska 17
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gimnazjum im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach
Adres pocztowy: Szkolna 4
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Górze Kalwarii
Adres pocztowy: ks. Sajny 18
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Samorządowe Przedszkole Integracyjne w Górze Kalwarii
Adres pocztowy: Dominikańska 6a
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedszkole Samorządowe w Wilczynku
Adres pocztowy: Wilczynek
Miejscowość: Baniocha
Kod pocztowy: 05-532
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii
Adres pocztowy: Św. Antoniego 1
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 w Płocku
Adres pocztowy: Jakubowskiego 10
Miejscowość: Płock
Kod pocztowy: 09-402
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
Adres pocztowy: Wolskiego 4
Miejscowość: Płock
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku
Adres pocztowy: Norbertańska 2
Miejscowość: Płock
Kod pocztowy: 09-402
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku
Adres pocztowy: Prezydenta Ignacego Mościckiego 27
Miejscowość: Płock
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Uzdrowisko Rabka S.A.
Adres pocztowy: Orkana 49
Miejscowość: Rabka
Kod pocztowy: 34-700
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Izba wytrzeźwień w Płocku
Adres pocztowy: Medyczna 1
Miejscowość: Płock
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii
Adres pocztowy: Św. Antoniego 1
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina-Miasto Płock
Adres pocztowy: Pl. Stary Rynek 1
Miejscowość: Płock
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku
Adres pocztowy: Pl. Dąbrowskiego 2A
Miejscowość: Płock
Kod pocztowy: 09-402
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Rokiciny
Adres pocztowy: Tomaszowska 9
Miejscowość: Rokiciny
Kod pocztowy: 97-221
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łaznowie
Adres pocztowy: Łaznów 65
Miejscowość: Rokiciny
Kod pocztowy: 97-221
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Rokicinach
Adres pocztowy: Sienkiewicza 17
Miejscowość: Rokiciny
Kod pocztowy: 97-221
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gminne Przedszkole im. „Leśnych Skrzatów” w Rokicinach
Adres pocztowy: Sienkiewicza 2a
Miejscowość: Rokiciny
Kod pocztowy: 97-221
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Publiczne Gimnazjum w Popielawach
Adres pocztowy: Popielawy 118
Miejscowość: Rokiciny
Kod pocztowy: 97-221
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach
Adres pocztowy: Sienkiewicza 1
Miejscowość: Rokiciny
Kod pocztowy: 97-221
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Rokicinach
Adres pocztowy: Sienkiewicza 1
Miejscowość: 97-221
Kod pocztowy: Rokiciny
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Jeżewo
Adres pocztowy: Świecka 12
Miejscowość: Jeżewo
Kod pocztowy: 86-131
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej Sp z o.o. w Wołominie - nie podpisał umowy z Wykonawcą
Adres pocztowy: Szosa Jadowska 49
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Łukasiewicza 4
Miejscowość: 05-200
Kod pocztowy: Wołomin
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie - nie podpisał umowy z Wykonawcą
Adres pocztowy: Graniczna 1
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wołominie
Adres pocztowy: Al. Armii Krajowej 34,
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Wołomin
Adres pocztowy: Ogrodowa 4
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie
Adres pocztowy: Aleja Armii Krajowej 34
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Ośrodek Sportu i Rekreacji Huragan w Wołomin
Adres pocztowy: Korsaka 4
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie,
Adres pocztowy: Sienkiewicza 1
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie
Adres pocztowy: Prądzyńskiego 11
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie
Adres pocztowy: Wileńska 74
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Miejski Dom Kultury w Wołominie
Adres pocztowy: Mariańska 7
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
Adres pocztowy: Nałkowskiego 17
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 2 w Wołominie im. Pyzy Wędrowniczki
Adres pocztowy: Polna 32
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 5 w Wołominie im. Kota w Butach
Adres pocztowy: Broniewskiego 2
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 8 w Wołominie im. Czerwonego Kapturka
Adres pocztowy: Fieldorfa 22
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 9 w Wołominie im. Jasia i Małgosi
Adres pocztowy: Piłsudskiego 15
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedszkole nr 10 w Wołominie im. Misia Uszatka
Adres pocztowy: al. Armii Krajowej 56
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Majdanie
Adres pocztowy: Racławicka 2
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu im. Fryderyka Chopina
Adres pocztowy: Stare Grabie ul. Cichorackiej 8
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa w Zagościńcu
Adres pocztowy: Zagościniec, ul. Szkolna 1
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie im. M. J. Piłsudskiego
Adres pocztowy: Piłsudskiego 51
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi
Adres pocztowy: Poprzeczna 6
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół w Czarnej
Adres pocztowy: Czarna, Witosa 52
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół w Duczkach
Adres pocztowy: Duczki, Szosa Jadowska 37
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół w Ossowie
Adres pocztowy: Ossów, ul. Matarewicza 148
Miejscowość: Kobyłka
Kod pocztowy: 05-230
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Nr 1 w Wołominie
Adres pocztowy: Sasina 33
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Nr 2 w Wołominie
Adres pocztowy: Aleja Armii Krajowej 81
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie
Adres pocztowy: Kazimierza Wielkiego 1
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Nr 4 w Wołominie
Adres pocztowy: 1 Maja 19
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół Nr 5 w Wołominie
Adres pocztowy: Lipińska 16
Miejscowość: Wołomin
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Wspólnota Mieszkaniowa PRZY RATUSZU w Warszawie
Adres pocztowy: Al. gen. Chruściela "Montera" 37/39
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 04-454
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS"
Adres pocztowy: Górczewska 89
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-401
Państwo: Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych – XIII grupa zakupowa MAE.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Podmioty z obszaru Polski.

Kod NUTS PL1 REGION CENTRALNY

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 z późn. zm.) dla niżej wymienionych 112 podmiotów (zamawiajacych). Przedmiot zamówienia został podzielony na części w celu uzyskania optymalnych korzyści finansowych. Zamawiającymi są:
1) Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS"
2) Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
3) Urząd Gminy w Sierpcu z jednostkami organizacyjnymi
4) Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
5) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie
6) SPZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
7) SPZOZ "RM-Meditrans" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
8) Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu
9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niesłyszących w Radomiu
10) Powiat Sierpecki z jednostkami organizacyjnymi
a) Starostwo Powiatowe w Sierpcu
b) SPZOZ w Sierpcu
c) Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
d) Kryta Pływalnia w Sierpcu
e) Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
f) Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu
g) Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu
h) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu
i) Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
j) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Sierpcu
k) Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
11) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lipsku
12) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu
13) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu
14) SPZOZ "Meditrans Ostrołęka" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
15) Bursa Szkolna w Mławie
16) Mławska Hala Sportowa
17) Kolegium Nauczycielskie w Radomiu
18) Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku
19) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie
20) Gmina Rząśnik z jednostkami organizacyjnymi
21) Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
22) Muzeum Mazowieckie w Płocku
23) SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
24) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
25) Starostwo Powiatowe w Mławie
26) I LO Wyspiańskiego w Mławie
27) Komenda Powiatowa PSP w Mławie
28) Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce
29) Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu
30) Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
31) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
32) Zespól Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie
33) Zespół Szkół nr 4 w Mławie
34) Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
35) Gmina Góra Kalwaria
36) Administracja Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii
37) Straż Miejska w Płocku
38) Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii
39) Gmina Magnuszew
40) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Andrychowie
41) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii
42) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii
43) Zespół Szkół w Baniosze
44) Zespół Szkół w Brześcach
45) Zespół Szkół w Coniewie
46) Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Czachówku
47) Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku
48) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach
49) Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu
50) Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku
51) Gimnazjum im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach
52) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Górze Kalwarii
53) Samorządowe Przedszkole Integracyjne w Górze Kalwarii
54) Przedszkole Samorządowe w Wilczynku
55) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii
56) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 w Płocku
57) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
58) Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku
59) Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku
60) Uzdrowisko Rabka S.A.
61) Izba wytrzeźwień w Płocku
62) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii
63) Gmina-Miasto Płock
64) Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku
65) Gmina Rokiciny
66) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łaznowie
67) Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Rokicinach
68) Gminne Przedszkole im. „Leśnych Skrzatów” w Rokicinach
69) Publiczne Gimnazjum w Popielawach
70) Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach
71) Gminna Biblioteka Publiczna w Rokicinach
72) Gmina Jeżewo
73) Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie
74) Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.
75) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie
76) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wołominie
77) Gmina Wołomin
78) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie
79) Ośrodek Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie
80) Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie
81) Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie
82) Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie
83) Miejski Dom Kultury w Wołominie
84) Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
85) Przedszkole nr 2 w Wołominie im. Pyzy Wędrowniczki
86) Przedszkole nr 5 w Wołominie im. Kota w Butach
87) Przedszkole Nr 8 w Wołominie im. Czerwonego Kapturka
88) Przedszkole Nr 9 w Wołominie im. Jasia i Małgosi
89) Przedszkole Nr 10 w Wołominie im. Misia Uszatka
90) Szkoła Podstawowa w Majdanie
91) Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu im. Fryderyka Chopina
92) Szkoła Podstawowa w Zagościńcu,
93) Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie im. M. J. Piłsudskiego
94) Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi
95) Zespół Szkół w Czarnej
96) Zespół Szkół w Duczkach
97) Zespół Szkół w Ossowie,
98) Zespół Szkół nr 1 w Wołominie
99) Zespół Szkół nr 2 w Wołominie
100) zespół szkół nr 3 w Wołominie
101) Zespół Szkół nr 4 w Wołominie
102) Zespół Szkół nr 5 w Wołominie
103) Wspólnota Mieszkaniowa "Przy ratuszu" w Warszawie
Podmioty Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie nie podpisały umowy z wybranym Wykonawcą.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, 09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 17 849 143,77 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
MAE/216/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 183-315411 z dnia 20.9.2013

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 195-335838 z dnia 8.10.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XIII grupa zakupowa MAE. Część nr: 1 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XIII grupa zakupowa MAE - Taryfa Cxx - Oświetlenie uliczne
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.12.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Energa Obrót S.A.
Adres pocztowy: al. Grunwaldzka 472
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 897 863,21 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 710 535,87 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XIII grupa zakupowa MAE. Część nr: 2 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XIII grupa zakupowa MAE - Taryfa Cxx - pozostałe obiekty
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.12.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Energa Obrót S.A.
Adres pocztowy: al. Grunwaldzka 472
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 11 379 263,61 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 11 079 945,10 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XIII grupa zakupowa MAE. Część nr: 3 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XIII grupa zakupowa MAE - Taryfa Bxx
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.12.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Energa Obrót S.A.
Adres pocztowy: al. Grunwaldzka 472
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 025 765,33 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 850 890,45 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XIII grupa zakupowa MAE. Część nr: 4 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XIII grupa zakupowa MAE - Taryfa Gxx
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.12.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Energa Obrót S.A.
Adres pocztowy: al. Grunwaldzka 472
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 210 327,30 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 207 772,35 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
a) na treść ogłoszenia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
c) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt „a” i w ppkt „b”.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.1.2014